Sunday, 2014-04-27

--- Day changed Sun Apr 27 2014
Anubish_mobileTak jsem si tak zbezne procetl forum00:02
Anubish_mobileA jsem docela spokojen00:02
-!- Kedrigern [~Kedrigern@router-sever1-nat-i.pilsfree.net] has quit ["leaving"]00:03
Anubish_mobileHlavne s tim ze si havry vybral konecne stranu ke ktere se prida00:03
@neoAnubish_mobile: co je s Mephisto?00:03
Anubish_mobileNechapu otazku ?00:03
@neoAnubish_mobile: 23:53 < Mephisto> https://forum.pirati.cz/post309322.html#p30932200:04
MephistoM?m vztek.00:04
@neoMephisto: na co?00:04
ReverendAnubish: on si vybere tu, ktera bude momentalne vyhravat.. simple as that. Jde jen o to, do kdy mu to budou lidi zrat.00:04
MephistoReverend: Hlavn? jak v podateln? RP napsal, ?e jsem na n?j vyv?jel n?tlak.00:05
MephistoNapsal jsem mu toto: "Douf?m, ?e si to sran? u zdi ??dn? u??v??."00:06
Anubish_mobileNeo: to vis kdyz jsi dal rezignaci ty utrhlo to lavinu00:06
MephistoA posl?ze toto: "Tvoje sv?dom?? Aby ses za t?i m?s?ce neprobral a nezjistil, ?e celou dobu d?l?? Ivanovi a Wagnerov?m u?ite?n?ho vola? No nic, pokud se v tom bude n?kdo ??ourat, stejn? se uvid?me u rozhod??ho ??zen?. Tak?e se te? klidn? ubezpe?uj o tom, ?e jsi ud?lal to "nejlep?? mo?n? rozhodnut?" (a?koliv kdybys byl f?r, zdr?el by ses)."00:06
MephistoA z toho si vyvod? n?tlak.00:06
MephistoFakt.00:07
MephistoLidi jsou na zabit?.00:07
MephistoDisposable livestock.00:07
@neoAnubish_mobile: ja cekam jak budou reagovat lidi z ovk.. dnes mi cely den od nich chodi maily a odpovidam jim...00:07
Anubish_mobileStane se00:07
@neoMephisto: a to te sere?00:08
@neoMephisto: kvuli tomu to chces polozit?00:08
MephistoAno. Proto?e dementi u?lapou inteligentn? lidi.00:09
MephistoJeliko? oportunisti si je omotaj? kolem prstu ?i prsu.00:09
MephistoV?c jak p?lka strany by zaslou?ila ozna?kovat jako prasata.00:09
@klipztratime dalsi hlas proti ideovym zlocincum!00:10
MephistoSi to v?echno hezky promysl?m.00:10
@klip26 % strany je ochotno riskovat hor?? v?sledek u voleb odvol?n?m kapit?na!00:10
@klipm? to nep?ijde m?lo00:10
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has joined #chliv00:14
MephistoMimochodem, kdybychom v?ichni hromadn? polo?ili okam?it? v?echny na?e funkce, jsou v p??i.00:14
MephistoTak se nad t?m jen zamyslete.00:14
Marstty funkce?00:14
MephistoProto?e j? nad t?m budu hodn? p?em??let.00:14
@klipmysl?m, ?e zrovna j? je moc bolet nebudu :D00:15
@klipzvolil jsem nespolupr?ci... a? se m? zbav? oni, jestli cht?j? :)00:15
MephistoHromadn? rezignace? Z kl??ov?ch kolektivn?ch i monokratick?ch org?n??00:15
MephistoJako pokud to by ?leny neprobralo, nezaslou?? si zachra?ovat.00:16
@neovy to vsichni hrozne hrotite...00:16
@neopodle me se to "napravy"00:16
MephistoJen a? se nechaj? Iv?nkem st?hnout do politiky minul?ho stolet?.00:16
MephistoTak a? SE to napravuje.00:17
@klipp?i nejhor??m to blokuju p?ed Bartekem a podobn?mi a nikdo lep?? se do PO bez evidence a ?kolovn?ku nehl?s? pom?hat ?e?it statutem dan? v?ci :)00:17
MephistoJ? na to seru.00:17
MephistoZat?m se m?jte fajn, graph API zdar.00:17
@klip:DDD00:17
@neo:-|00:17
-!- Mephisto [~autor@178.248.252.218] has quit ["leaving"]00:17
Reverendmarst> nejaky zajimavosti z Pirateconu?00:20
@neoReverend: si tam nebyl?00:20
Marstjo v?me jak zni?it plze?00:20
Reverendbyl.. myslim ze 2011.. nebo 2010? :)00:20
Marstnab?dneme plzni v?m?nu obarven?ch za neobarven? v rozumn?m kurzu a a a? to plze? "koup?" tak v?echny odbarv?me00:21
Reverendlel00:22
@neolelhell00:26
Anubish_mobileAsi zacnu trolit kampan :)00:29
@neoAnubish_mobile: jak a proc?00:33
Anubish_mobileNevim asi budu pokladat velmi konkretni otazky az bude ivan na nejake kontaktni akci pred publikem atp00:33
Marst30.4. pod?brady00:34
Anubish_mobileSpis praha v podebradech nebudou novinari...00:41
@neoctvrtek a patek je volno co?00:42
@neonebo nejak tak.00:42
Marstzase je tam hezk? proch?zka po kolon?d?00:42
Marstjaký volno??00:43
@neo1.5.00:43
Marstjo svátek práce?00:43
@neojo00:43
Marstu? se t??im a? se bude slavit sv?tek zaveden? ZP00:45
Marsta dobrou, dese spat. ?au.00:50
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has quit ["Leaving"]00:50
-!- Anubish_mobile [~Anubish_m@37-48-43-86.tmcz.cz] has quit [Ping timeout: 180 seconds]00:53
-!- Anubish_mobile [~Anubish_m@37-48-43-86.tmcz.cz] has joined #chliv00:53
-!- dj-bobr [~Miranda@cdma-68-168.cust.vodafone.cz] has joined #chliv00:59
-!- lnovy [~lnovy@gw1.globalcom.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]01:04
-!- lnovy [~lnovy@gw1.globalcom.cz] has joined #chliv01:05
dj-bobrTak?e po dne?ku si dovoluji tvrdit, ?e si ?sp?ch ve volb?ch nezaslou??me a j? jen douf?m, ?e se do europarlamentu nedostaneme. A to jsem taky na kandid?tce a jsem funkcion??.01:11
dj-bobrcitace z fora01:11
dj-bobrprocpak to?01:11
Reverendletim, dobrou01:33
-!- Reverend [Reverend@a.clients.kiwiirc.com] has quit []01:33
@neolnovy: si?01:34
-!- lnovy [~lnovy@gw1.globalcom.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]03:21
-!- lnovy [~lnovy@gw1.globalcom.cz] has joined #chliv03:22
-!- fidokomik [~Miranda@88.146.101.166] has joined #chliv04:09
-!- fidokomik [~Miranda@88.146.101.166] has quit ["Miranda IM! Smaller, Faster, Easier. http://miranda-im.org"]04:10
@neodj-bobr: protoze ho sere Ivan a spol...04:37
-!- Peca [~chatzilla@S0106602ad084c739.vn.shawcable.net] has joined #chliv05:13
-!- mmn [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has joined #chliv07:33
-!- mmn [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has quit ["Konversation terminated!"]07:42
-!- mmn [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has joined #chliv07:42
mmnHeil pr?ci, jak to vypad? s tou pir?tskou VPN?07:47
mmnResp. prob?ralo se tu n?co?07:47
Pecajestli se prob?ralo, tak jsem to minul08:40
Pecastejn? mi zat?m nikdo nevysv?tlil, k ?emu by ta VPN m?la bejt08:40
Pecaj? chci Diaspora node, to by byla u?ite?n? v?c :-)08:43
-!- Peca [~chatzilla@S0106602ad084c739.vn.shawcable.net] has quit [Ping timeout: 181 seconds]09:06
-!- mmn [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has quit [Read error: 104 (Connection reset by peer)]09:16
-!- mmn [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has joined #chliv09:16
mmnJo, taky chci diasporu.09:18
-!- mmn [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has quit [Client Quit]09:19
-!- mmn [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has joined #chliv09:19
mmnJo, taky chci diasporu.09:19
mmnDneska v noci se mi poda?ilo zprovoznit vlasn? node.09:19
mmnSorry za p??padn? opakovan? zpr?vy, vypadl mi kabel.09:20
mmnMoje diasp. id: mmn@diaspora.necada.org09:21
-!- mmn [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has quit ["Konversation terminated!"]09:29
-!- mmn [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has joined #chliv09:30
-!- mmn [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has quit [Client Quit]09:31
-!- mmn [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has joined #chliv09:31
-!- mmn_ [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has joined #chliv09:38
-!- mmn [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has quit [Ping timeout: 181 seconds]09:40
-!- trollinghard [~trollingh@178.248.252.217] has left #chliv ["Goin' dig your grave"]09:48
-!- H3117H^wtf [~trollingh@178.248.252.217] has joined #chliv09:49
-!- Kedrigern [~Kedrigern@router-sever1-nat-i.pilsfree.net] has joined #chliv09:57
-!- mmn_ [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has quit [Ping timeout: 181 seconds]10:17
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has joined #chliv10:19
-!- coruvar [~coruvar@77.87.241.240] has joined #chliv10:23
-!- mmn_ [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has joined #chliv10:39
-!- Mikulas_Ferjenci [~mikulas@77.87.241.240] has joined #chliv10:43
-!- mmn_ [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has quit ["Konversation terminated!"]10:51
-!- mmn_ [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has joined #chliv10:51
@kliphttps://forum.pirati.cz/republikove-predsednictvo-f61/navrh-na-proplaceni-prace-zuzky-kolarikove-t22963.html10:53
@klipdal?? placen? funkce ve stran?10:53
-!- coruvar [~coruvar@77.87.241.240] has quit [Read error: 104 (Connection reset by peer)]10:53
Marstplacen? funkce stejn? nakonec budou, blb? je ?e se za??n? externistama a ne vlastn?ma lidma.10:55
-!- coruvar [~coruvar@77.87.241.240] has joined #chliv10:55
KedrigernMarst: Jop10:56
-!- mmn_ [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has quit [Ping timeout: 180 seconds]11:01
-!- whynot [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has joined #chliv11:30
-!- fnj [fnj@112.58.broadband5.iol.cz] has joined #chliv11:56
-!- Mephisto [~autor@178.248.252.219] has joined #chliv12:03
MephistoOhai.12:03
KedrigernDobr?12:05
MephistoLel.12:08
MephistoMikulas_Ferjenci: Zkra? si jm?no. A v?tej.12:09
-!- jakub [~jakub@77.87.241.240] has joined #chliv12:11
Mephistojakub: Ohai.12:11
-!- Mikulas_Ferjenci [~mikulas@77.87.241.240] has left #chliv []12:12
coruvarMephisto, m?me n?kde log z cel?ho irc nebo ho m? pouze krtek?12:13
jakubu? m? to neba12:14
-!- jakub [~jakub@77.87.241.240] has quit [Client Quit]12:14
Mephistocoruvar: Nev?m, kdo v?echno si loguje.12:14
@klipMephisto: j? loguju v?echno, co vid?m na IRC u? p?es 10 let12:16
@klipIB> A te? neofftopic...M?lek pot?ebuju b?hem dne?ka nebo zejt?ka ud?lat takovou mikrosajtu (tajn?). Data a informace dod?m. A budu pot?ebovat banner na hlavn? str?nku. To si za??d?m:-)12:17
@klipcoruvar: pro? sh?n?? log? :)12:18
@klipcht?lo by to bota, co by d?lal archiv a n?kam ho zve?ej?oval12:19
coruvarklip, informace, nest?h?m v?e ??st :D12:19
coruvarklip, jj s tím botem to je good idea :-)12:20
Mephistoklip: A? u? Ivan pojde v pekle.12:21
MephistoFakt. Je to zapot?eb?.12:21
Mephistoneo: Po?li toho ?ur?ka do hajzlu..12:22
MephistoP?esn? takhle T? p?ehltili s OVK a dal??mi v?cmi.12:23
MephistoZkurvysyn si mus? uv?domit, ?e za n?j a pro n?j u? nikdo pr?ci d?lat nechce.12:23
coruvarJ8 hlavn? nech?pu pro? to Ivan chce po neovi.. V?ude stra?n? tvrd?, ?e pir?ti ned?laj? weby, tak a? si to outsourcuje..12:23
MephistoProto?e jenom ?plh? po jejich hlav?ch.12:23
MephistoSebest?edn? ukecan? zmrd.12:24
Mephisto"Kopu p?t let za Pir?ty."12:25
MephistoHovno.12:25
MephistoKope p?t let za sebe.12:25
MephistoA te? se to za??n? kone?n? v?c ukazovat.12:25
@klipon tomu v??n? v???, ?e kope za Pir?ty, ale ten okruh Pir?t? se za tu dobu z??il :)12:27
@klipten jeh12:28
@klipo12:28
fnjklip: to psal jako málkovi SZ?12:42
@klipfnj: https://forum.pirati.cz/podatelna-administrativniho-odboru-f227/rezignace-na-clenstvi-t22911-80.html#p30938912:42
@klipve vl?kn?, na kter? odkazoval mail pro v?echny OVK12:43
@klip:)12:43
KedrigernD?kuje mi Janek?12:56
-!- Kedrigern [~Kedrigern@router-sever1-nat-i.pilsfree.net] has quit ["leaving"]13:07
-!- lnovy_ [~lnovy@gw1.globalcom.cz] has joined #chliv13:17
-!- mmn_ [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has joined #chliv13:21
-!- whynot is now known as whynot-afk13:36
-!- mmn__ [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has joined #chliv13:53
-!- mmn_ [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has quit [Ping timeout: 181 seconds]13:56
-!- Fenix [~Obroda@gw1.globalcom.cz] has joined #chliv14:08
coruvarlnovy_, si?14:10
-!- Fenix [~Obroda@gw1.globalcom.cz] has quit [Ping timeout: 180 seconds]14:14
-!- Fenix [~Obroda@gw1.globalcom.cz] has joined #chliv14:16
-!- Fenix [~Obroda@gw1.globalcom.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]14:26
-!- Fenix [~Obroda@gw1.globalcom.cz] has joined #chliv14:33
-!- Anubish_mobile [~Anubish_m@37-48-43-86.tmcz.cz] has quit [Read error: 104 (Connection reset by peer)]14:36
-!- Anubish_mobile [~Anubish_m@37-48-43-86.tmcz.cz] has joined #chliv14:36
-!- Fenix [~Obroda@gw1.globalcom.cz] has quit [Ping timeout: 180 seconds]14:39
-!- whynot-afk is now known as whynot14:46
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has quit [Ping timeout: 180 seconds]14:46
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has joined #chliv14:49
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has quit [Client Quit]14:50
coruvarklip, pls testujeme n?kde syst?m loomio?14:54
@klipcoruvar: https://www.loomio.org/g/0ZgYX4xW/pirati14:56
-!- mmn__ [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has quit ["Konversation terminated!"]15:00
-!- mmn__ [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has joined #chliv15:01
coruvarklip, ale nikde to nem?me p??mo u n?s?15:01
@klipud?lej container pro docker a m??e se to hned pustit :D15:02
coruvarklip, áá zase docker :D :D15:07
coruvarklip, j? uva?uju ?e to spust?m u sebe pro pirate listy.. ale doufal jsem ?e to t?eba u? n?kde m?? :D :D15:08
-!- Fenix [~Obroda@gw1.globalcom.cz] has joined #chliv15:16
-!- Fenix [~Obroda@gw1.globalcom.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]15:19
-!- dj-bobr [~Miranda@cdma-68-168.cust.vodafone.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]15:25
-!- Fenix [~Obroda@gw1.globalcom.cz] has joined #chliv15:47
-!- Fenix [~Obroda@gw1.globalcom.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]15:55
-!- malajanka [malajanka@a.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv16:04
lnovy_wilkommen sie16:04
malajanka:)16:05
@neoboze.... prejel me asi vlak16:08
lnovycoruvar: ty piratskylisty jsou potreba jenom jakoze ukrast domenu a nasmerovat na wedos?16:17
coruvarlnovy, yep nothing more16:18
lnovykay16:18
coruvarlnovy, max a? bude? m?t ?as, tak kdyby si mohl kouknout na zabezpe?en? a kdy?tak mi napsat co m?m k tomuhle konkr?tn?mu webu dodat :-)16:19
lnovyuz jste videli posledni cisla navstevnosti webu? kampan tahnou serialy, kampan do eu zatim cca 1500 novych navstevniku za tyden... pokles16:19
lnovyit's all over the internet https://forum.pirati.cz/vnitrostranicka-diskuze-f75/za-co-kdo-to-je-co-dela-t22968-10.html#p30950116:20
-!- Kedrigern [~Kedrigern@ip-78-45-39-110.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv16:21
@neolnovy: hele ten los. jak si to presne myslel? hash delit modulo? jsem nejak prakticky nepochopil... kdyz hash neni cislo ne?16:21
coruvarkoukal jsem na ten graf :D jako barto? si really mysl?, ?e jeho kampa? pom?h?, ale n?jak pro to nejsou d?kazy :D :D16:23
-!- malajanka [malajanka@a.clients.kiwiirc.com] has quit ["http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted IRC client"]16:24
-!- malajanka [malajanka@a.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv16:25
-!- Mephisto [~autor@178.248.252.219] has quit ["leaving"]16:26
-!- Fenix [~Obroda@gw1.globalcom.cz] has joined #chliv16:26
-!- malajanka [malajanka@a.clients.kiwiirc.com] has quit [Client Quit]16:29
Kedrigerncoruvar: Ani nemohou b?t d?kazy. Na druhou stranu.16:29
Kedrigernneo: V informatice je v?echno ??slo :)16:29
lnovyneo: hash module pocet kandidatu16:30
lnovymodulo16:30
lnovymodulo je zbytek po deleni :)16:30
@neotakze to prevest do ceho?16:30
coruvarKedrigern, no.. minim?ln? nap??klad n?v?t?vnost z webu volimpiraty.eu (jako?to ofici?ln?m webu eu kampan?)16:31
Kedrigerncoruvar: Kde nic nen? :(16:31
lnovycoruvar: kouknu kolik to dela16:31
-!- Fenix [~Obroda@gw1.globalcom.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]16:31
lnovyneo: na http://pastebin.com/cD6Zw65L16:34
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has joined #chliv16:34
KedrigernU? zas Roj *facepalm*16:34
@neolnovy: reknu hexdec :)16:36
KedrigernV?ude jsou star? struktury...16:36
@neoKedrigern: hele... proc me tady zminujes? :D https://forum.pirati.cz/post309399.html#p30939916:37
Kedrigernneo: Jako p??klady velmi aktivn?ch spolupracuj?c?ch lid? bez p?edsudk?. Je to probl?m?16:38
@neoKedrigern: ja jen nevim jak to souvisi s tim "Lide, kteri videt nechteji, neuvid?, ani kdyby..."16:39
@neohusty.. pres noc se mi zkompilovalo php... brutus..16:40
Kedrigernneo: Jarda se sna?? ??ct, ?e lid?, kte?? pracuj? na kampani v?echno v?d?. On to bere negativn? - nepracujete => nechcete v?d?t. No a tak jsem uvedl 2 lidi, kte?? velmi makaj? a p?itom maj? ot?zky jako v?t?ina ostatn?ch.16:43
@neoja na kampani moc nedelam...16:43
Kedrigernneo: D?l?? d?le?it?j?? v?ci. Nap?. OVK.16:46
-!- Fenix [~Obroda@gw1.globalcom.cz] has joined #chliv16:47
lnovy72 uzivatelu za stejne obdobi z volimpiraty.*16:47
coruvar:D :D :D :D16:47
Marst72 co ?16:48
lnovyhttps://forum.pirati.cz/resources/file/908416:48
Kedrigernlnovy: Tak?e jen ?leni.16:48
lnovy72 uzivatelu navstilo pirati.cz ze source...16:48
lnovyKedrigern: tohle jsou novi16:48
-!- Peca [~chatzilla@S0106602ad084c739.vn.shawcable.net] has joined #chliv16:48
-!- Fenix [~Obroda@gw1.globalcom.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]16:51
KedrigernDPP *facepalm*16:54
-!- mmn__ [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has quit [Ping timeout: 181 seconds]17:09
coruvarlnovy, jak vypadá doména pls?17:13
-!- Peca [~chatzilla@S0106602ad084c739.vn.shawcable.net] has quit [Ping timeout: 180 seconds]17:16
-!- Fenix [~Obroda@gw1.globalcom.cz] has joined #chliv17:17
-!- Fenix [~Obroda@gw1.globalcom.cz] has quit [Ping timeout: 180 seconds]17:20
-!- mmn__ [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has joined #chliv17:48
-!- Fenix [~Obroda@gw1.globalcom.cz] has joined #chliv17:49
-!- Fenix [~Obroda@gw1.globalcom.cz] has quit [Ping timeout: 180 seconds]17:58
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has quit [Ping timeout: 181 seconds]18:03
-!- mmn__ [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has quit ["Konversation terminated!"]18:05
-!- mmn__ [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has joined #chliv18:05
-!- whynot [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has quit ["Of all the nine lives I?ve lived, this is the worst."]18:10
-!- mmn__ [~mmn@host-94-101-2-145.igua.fi] has quit [Ping timeout: 181 seconds]18:32
coruvaromg ten roj už je really troll18:41
-!- Fenix [~Obroda@gw1.globalcom.cz] has joined #chliv18:42
@neocoruvar: je18:44
coruvarIB -> Musi. PRroto je treba p?ipravit navod a tisknuelne materialy pro podporovatele. Prvn? smyslupln? v?ta! Gratulace18:50
coruvarbohu?el to odd?lal t?m zbytkem trochu, ale aspo? n?co :D18:50
-!- Fenix [~Obroda@gw1.globalcom.cz] has quit [Ping timeout: 180 seconds]18:58
KedrigernAAAAAAAAAAAA19:08
KedrigernROJ!19:09
KedrigernV kter?m vl?kn? jsem jim mohl ??kat to s informacemi pro ?irokou ve?ejnost?19:09
KedrigernNechcete n?kdo trolit? M?l bych fakt dobr? n?pad.19:13
coruvarKedrigern,  je jedno kam jim to nap??e?.. stejn? se t?m nezab?vaj?.. oni si jedou svoje...19:13
coruvarKedrigern, trolit? roje? :D19:14
KedrigernObepsal bych krajsk? kordin?tory z fiktivn?ch mail? a posb?ral reakce. Roje bych si zvl??t? u?il - napsala by mu n?jak? p?kn? sle?na.19:15
KedrigernV?ichni by se cht?li zapojit pir?tsky.19:15
KedrigernDIY19:15
KedrigernNecht?li by ?a?kovat, pos?lat pen?ze a tak.19:15
KedrigernMysl?m, ?e to budou stra?n? v?sledky.19:16
@neoaz nekdo skonci kvuli nejakemu proplaceni u soudu, tak mozna vsem dojde jaka je to vsechno prdel...19:16
Kedrigernneo: Kdo by ?e?il p?r set tis?c. Podium za 30K jako cht?n? hosting za 5K...19:17
Kedrigerncoruvar: https://forum.pirati.cz/clenske-podnety-f350/odvolani-predsedy-strany-ivana-bartose-t22907-180.html#p309596 ?19:17
coruvarKedrigern, ?etl jsem, reagoval jsem :-)19:19
@neochm https://forum.pirati.cz/post309600.html#p30960019:19
KedrigernZast?elte m?... ve ?kole blbci, ve stran? blbci, v hospod? blbci. Je?t?, ?e m?m pr?ci.19:23
coruvargrr.. vysv?tlovat Jakubovi Mich?lkovi probl?m s t?m, ?e br?na je vytvo?ena v r?mci voleb a ?e RP dle smlouvy mus? za??dit poskytnut? kompletn?ch zdrojov?ch k?d? je docela n?ro?n? :D19:24
@neocoruvar: kdy si mu to vysvetloval?19:25
@neocoruvar: nechapu.. dyt je to ve smlouve ne?19:25
@neoprece nema problemy s pochopenim smlouvy? :)19:25
coruvarneo, te?19:26
@neocoruvar: ty mu to vysvetlujes osobne?19:26
coruvarjsem na piratecon (spíš teda v pice, kde je mikuláš jakub a franta19:27
coruvaryep19:27
coruvarale už to pochopil :D19:27
@neocoruvar: soucasti zdrojaku nemusi byt primo hesla a kody k platebni brane :)19:27
@neocoruvar: staci treba k bete nebo kalsicky <zde je kod od gopay> apod. :)19:28
@neocoruvar: jinak ivan mi taky rikal o nejakem gopay auditu... ale fakt by me zajimalo co to znamena..19:28
coruvarneo, no nemus?, ale co.. n?m jde o to ay to dodali.. co? ned?laj?..19:29
coruvarneo, no mi to ??kal u? asi t?ikr?t.. ale j? nevim.. na eshopu jsem pou??val gopay br?ny a nikdy audit nebyl.. jedin?, ?e by d?lali audit u toho kompletn?ho propojen?19:30
coruvar(osobn? ov?em pochybuju, proto?e gopay je vcelku jedno jestli bude probl?m s ?nikem u n?s..)19:30
@neocoruvar: prave..19:30
@neocoruvar: ja taky delal dost gopay bran a audity nedelaji... protoze ve smlouve vsechna vina pada na toho u koho to placeni probiha19:31
@neocoruvar: jako je mozny, ze tam ivan nekoho zna a ten nekdo treba udelal jako bonus audit... coz je ok... ale to porad nebrani nic proti tomu ty kody poskytnout...19:32
@neocoruvar: kazdopadne ivan mi rikal ze mu asi zitra nebo kdy bude davat vedet a ze to nejak s tebou domluvi nebo co19:32
@neocoruvar: to prevzeti vcetne brany19:32
@neocoruvar: pry nejak nechce aby primo s tim programatorem komunikoval krtek :D19:32
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has joined #chliv19:33
coruvarneo, :D :D ivan tam nikoho nezná19:34
Marstten poledn? klid m? tak unavil, ?e si asi pudu lehnout19:34
@neoSezene mi Zuzka ty zdrojaky?19:35
@neo+119:35
@neo:D19:35
coruvarneo, no ivan mi taky ??kal, ?e na toho kluka co to d?lal nechce d?t kontakt krtkovi.. boj? se, ?e ho krtek asi se?ere nebo co :D19:35
coruvarneo, ka?dop?dn? o tom, ?e to n?jak domluv? a p?evede se br?na p?es moj? osobu imi nedal v?d?t..19:36
coruvarneo, douf?m, ?e p?evzet? bude bez os. ?daj? (tzn. bez sou?asn? db)19:36
-!- Reverend [Reverend@a.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv19:37
@neocoruvar: snazil jsem se mu vysvetlit co to jsou zdrojaky... taky to moc nechapal/nechape19:42
@neocoruvar: uvidis... jestli se s tebou nekdo zitra atd. spoji..19:42
coruvarneo, no.. jako zdroj?ky co mn? ??kal bylo, ?e se m?m tomu klukovi co to d?l? ozvat a ?e nen? probl?m, aby mi ud?lal dump html a css.. (zdrojov? k?d na cms, ale bude mali?ko jin? podle m?ho :D )19:44
KedrigernHele co ten troling, jde n?kdo do toho?: )19:46
KedrigernNo tak. Trolo!19:51
ReverendKedrigern : do trolo vzdycky ! :) ale prisel jsem pozde, netusim o co jde..19:52
coruvarKedrigern, j? se ptal, nedostalo se mi odpov?di o n?pad co si vymyslel :D19:53
coruvarbtw. please ohodno?te web - listy.stipl.cz (ne? se to spust? ofiko, tak bych r?d v?d?l na co m?m upozornit Mikul??e a Standu, aby p?ed?lali.. za mne osobn? logo jin?)19:54
Kedrigerncoruvar: Ano, logo. Zbytek se d? doladit ?asem.19:59
coruvarasi jsem ho naštval :-(19:59
coruvar:D19:59
KedrigernAd troling: nap??eme krajsk?m koordin?tor?m, ?e se chceme DIY zapojit do kampan?. A budeme sb?rat reakce. Zvl??t? se t???m na Roje, kter?mu nap??e 35 let? sle?na ;-). Krom trolingu z toho bude velmi tvrd? reference o kampani.20:01
coruvarKedrigern, cool.. te? jen vymyslet jin? zp?sob loga.. napadlo mne p?ed?lat n?jak? zn?m?, ale ve?ker? co se dnes pou??vaj? je ji? ?ist? font.. tak?e nejsp??e vybrat n?jak? font typu droid sans (open sans) a jen napsat pir?tsk? listy?20:01
coruvar:D :D get in!20:01
coruvarsry go in! :D :D20:01
Kedrigerncoruvar: Logo netu??m :) to vymyslete :)20:02
coruvarKedrigern,  :D :D20:02
KedrigernAd troling: Ale j? to moc nest?h?m. Sp?? bych byl r?d, kdyby to n?kdo realizoval. R?d pomohu, ale sp?? ob?asn?.20:03
coruvartzn. trolling - vymy?len? postavy a maily - napsat koordin?tor?m a ?ekat na odpov?di - potom ud?lat report? :-)20:04
-!- Anubish_mobile [~Anubish_m@37-48-43-86.tmcz.cz] has quit [Read error: 104 (Connection reset by peer)]20:05
KedrigernAd listy: P?ed?lal bych hodnocen? ?l?nku. To je relikt 20. stolet?. Bu?to jen plus minus, anebo bych klidn? ud?lal u ka?d?ho serii ot?zek.20:05
KedrigernAd troling: https://piratenpad.de/p/operace-feedback20:05
-!- Anubish_mobile [~Anubish_m@37-48-43-86.tmcz.cz] has joined #chliv20:06
KedrigernAd troling: Mo?n? by bylo dobr? pou??t prav? lidi, kte?? by o tom v?d?li. Sestry, kamar?dky a tak. Resp. m?t na to spe?l mail, ale pou??t n?koho, kdo m? dlouhou internetovou stopu.20:06
ReverendKedrigern: to zni dobre :) "Postavy" mam, urcite neco napisu.20:08
@neotreba Pan Trololo20:09
KedrigernNo ono to bude i dost prosp??n? pro kone?n? z??tov?n?.20:09
@neoslecna Vyliz mi20:09
Reverenddojima me, jak je v krajich vsechno ruzovy. Btw. treba vcera jsem cetl https://forum.pirati.cz/post309148.html#p309148 i s poznamkama LB, ktery uz na foru nebyly..20:09
KedrigernBoj?m se, ?e se do?k?me odpov?d? typu: "Tady je platebn? br?na p?isp?jte"20:09
@neoze na to mate cas :]20:12
Kedrigernneo: Moc nem?m. Ale nap?. na Roje chci dal?? d?kazy. Proto?e tohle fakt nejde.20:13
@neoKedrigern: ceho dukazy? :)20:13
coruvarno.. k platebn? br?n? a v?bec celkov? pen?z?m v pir?tsk? stran?.. jedna z v?c? co tu navrh martin v?era byla, ?e bychom na hl. str?nce webu m?li uv?st voln? pen?ze, obarven? pen?ze - a automaticky k tomu odkaz na str?nku, kter? bude naps?no co znamen? obarven? pen?ze a voln? pen?ze20:14
Kedrigernneo: Toho jak extr?mn? nepir?tsky jedn?. Chov? se jak star? struktura :(. Jeho p?edstava komunity jsou ?eny. Nesna?? DIY/OSS etc.20:15
Kedrigernneo: Je mi jasn?, ?e to zn? hnusn?. Ale tohle si mus?me hl?dat. Jedna v?c je n?co nest?hat a neud?lat dokonale. Druh? v?c je neposkytnout bli?n?mu sv?mu zdroj?ky.20:18
lnovyhttps://www.tradingview.com/x/Km3CHYFC/ PRESNE TAK PICO! Dalsich 250 dolaru v kapse! hell yes!20:21
ReverendTohle je hrozn? zmaten?. Ch?pu to spr?vn?, ?e Pir?ti za 30.000 nakoup? komer?n? licence od startup projektu, kter? tvrd? ?e nau?? lidi 2x rychleji ??st? https://forum.pirati.cz/post309625.html#p30962520:37
@neoReverend: nevim, se tam zeptej20:38
coruvarlnovy, +120:40
KedrigernReverend: Vzdal jsem to... nem?m s?lu to ch?pat.20:41
lnovyReverend: pouziju tvoje slova20:45
-!- whynot [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has joined #chliv20:45
-!- lnovy [~lnovy@gw1.globalcom.cz] has quit ["Lost terminal"]20:45
-!- lnovy_ [~lnovy@gw1.globalcom.cz] has quit ["Lost terminal"]20:45
-!- lnovy [~lnovy@gw1.globalcom.cz] has joined #chliv20:46
lnovymi nekdo naboril kompl asik... podruhe za 2 dny mi zasegvil terminator20:46
Kedrigernlnovy: M? se ob?as Fedora sama vypne.20:47
Kedrigernlnovy: Ale p?isuzuji to aktualizac?m bez rebootu.20:47
Reverendneo: nemuzu, podatelna ;-)20:47
@neoReverend: na ty vsichni serou20:52
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has quit ["Leaving"]20:53
Reverendthx neo & lnovy za to vlakno21:03
KedrigernHa!21:13
KedrigernVolal Havrz21:13
-!- dj-bobr [~Miranda@cdma-68-67.cust.vodafone.cz] has joined #chliv21:15
@neotwe21:16
@neoco maj vsichni ve zvyku volat?21:16
lnovyje to pocitove uspokojivejsi21:16
Kedrigernneo: Chce jim zatrhnout to ?ten?.21:17
@neoja si spis pripadam u tech telefonatu jako idiot..21:17
@neoobzvlast kdyz vola Ivan ..21:17
Kedrigernneo: Nezved?m, smskuji21:17
@neodneska jsme spolu mluvili 20 minut o tom rozecti se...21:17
@neos Ivanem21:17
@neoje to proste hroznej informacni sum... tak jsme mu rekl, dej to na forum at se  ktomu mohou vsichni vyjadrit21:18
@neoptal jsem se ho zda je to open-source...21:18
@neono proste hromada shit? kolem toho...21:18
lnovyje to open source?21:18
@neone, pokud vim21:19
lnovymind=fuck21:19
@neono proste mlel toho hromady... a ja se ho snazil trochu pripravit na to, ze ho vsichni poslou do haje :]21:19
@neocoz ja bych s tim mozna i problem nemel... ale 30k? wat?21:20
Kedrigernneo: Za 120K tomu ud?l?me open konkurenci (i s obsahem)21:20
lnovyand I base this estimate on absolutelly nothing!21:20
@neoKedrigern: ale tak to by se dalo i za 30k ...21:21
Kedrigernneo: No mysl?m i s najmut?m PhDr, kte?? odkejvou texty a ot?zky.21:22
@neoKedrigern: jestli budu mit ke konci tydne cas... tak jim to mozna udelam :D21:22
Kedrigernneo: ?ekni si o v?c a fakt to ud?lejme.21:22
@neoKedrigern: udelali bychom nejakou simulaci phdr :P21:22
@neoKedrigern: kdyz to bude open-source... muze to kritizovat a vylepsovat vice phdr. zadarmo :F21:23
@neolnovy: "Pokud tohle mam brat jako odpoved, tak se sbal a vypadni..."21:24
@neo:D21:24
@neoty mu davas :D21:24
@neolnovy: rikal mi do telefonu, ze proti tobe nic nema... nechape proc si takovej .... nebo co :F21:24
lnovyjsem pirat mno21:25
Kedrigernneo: Jop. Oni tam ur?it? budou m?t i p??sn?tajn? (z grant? placen?) metodiky.21:29
@neometodika nemusi znamenat neco navic...21:32
Kedrigernneo: Rozum?m. No jsem zv?dav.21:35
KedrigernZa??n?m b?t skute?n? ne??astn?.21:35
coruvarte? mi psal havry.. jestli nem?m zdrojov? k?dy od plat. br?ny a volimpiraty.eu .. je hezk?, ?e se anga?uje a chce v?e co nejrychleji vy?e?it, ale asi moc ne?etl p??sp?vky co kdo kde p??e :D21:36
Kedrigerncoruvar: Fakt se sna??. Zkusme mu pomoci.21:37
KedrigernPot?ebujeme kontinuitu.21:37
KedrigernHavryho vychov?me.21:37
KedrigernUd?l?me z n?j RP slayera :)21:37
coruvarKedrigern, j? mu napsal, ?e pokud se poda?? z?skat zdrojov? k?dy br?ny, tak jsme schopni b?hem chv?le fungovat na na?em21:37
coruvarKedrigern,  jako kódovat bránu really už nechci.. :/21:38
lnovypokud to neni modul pro nejaky CMS naprgany v ASPX21:39
ReverendHavry se snazi?  Eech. Vy jste ho porad neprokoukli. Fuck. Ale je pravda, ze v komunikaci s nim mam oproti vam 15 let naskok, no.21:39
@kliphttps://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/10258111_844296562252026_7635981044249862964_n.jpg21:39
lnovycoz jako ten web _je_ v aspx21:39
coruvarlnovy, mysl?? ?e po??d b??? na aspx?21:39
lnovyok byl.. nezkousel sem21:39
coruvarlnovy, j? v?m, ?e p?vodn? ano, ale te? si nejsem jist.. m?m pocit, ?e u? by to mohlo b?t php?ko..21:40
lnovyjo, serviruje to pres index.php21:41
KedrigernReverend: No v kontextu mi ?lo o to, ?e je o n?kolik ??d? v?? ne? Ivan a Lenka.21:41
coruvarno.. neo nem?? n?kde p?ipravenou br?nu v php ?ist?? (mysl?m tu jejich novou 2.4 api - ?plnou integraci)21:42
ReverendKedrigern: no, vys v cem? btw. kdyby do toho vlakna nenapsal Vasek a Krtek, uz byl schvalenej.. " Je to ve?ejn? prosp??n?, je to z rezervy p?edsednictva, nen? to ve prosp?ch nikoho z na?ich, sami to neum?me, hlavn? pro? vymej?let kolo"21:43
ReverendKedrigern: ale ber me s rezervou, ja ho znam MOC. :) jsem zaujatej..21:44
KedrigernReverend: Ano, ale poslouch?. Pod?vej se co tam vyblil Ivan. Neboc na Roje.21:46
lnovyheh... mam jim ten server rootnout?21:46
@neolnovy: kazdy server potrebuje rootnout ;)21:47
lnovystaci kdyz koupit domenu wwwxvolimpiraty.eu nebo cz :)21:47
Kedrigernlnovy: Jo.21:47
lnovychybicka v regexpu a allow include21:47
coruvarlnovy, rootni, zkopíruj zdrojáky a jedeme na svém ne? :D21:47
fnjhttps://forum.pirati.cz/podatelna-republikoveho-vyboru-f433/zadost-o-schvaleni-smlouvy-manager-kampane-t22976.html#p30963421:50
fnjCo ??k?te?21:50
@neo"Apeluji m zdavy rozum;-)"21:53
whynotVi se uz, co je vlastne zac ta verejne prospesna nastenka za 30.000, ktera vyvolala ten flame?21:56
lnovytesim se, jak jim tam dam czerta https://metalab.at/wiki/images/7/71/Czert.gif21:59
@neolnovy: kam? :D21:59
@neoaha21:59
@neolnovy: a ja proc mi Ivan rikal, ze si bezpecnostni riziko :D21:59
@neolnovy: si nepritel st?tu!21:59
coruvarKedrigern, n?vrh ode mn? a Franty Ounovsk?ho - po??dit za pen?ze pks do pice bong :D :D :D22:04
coruvarlol yes. ?ert +1 :D :D :D22:05
dj-bobra huleni si za stranicke penize chcete kupovat taky?22:05
dj-bobrnakonec dojde i na ty kurvy, chlast a chlebicky22:05
dj-bobr:D22:05
fnjdj-bobr: J? to ?ikal furt.22:05
Reverendblackjack a devky !22:05
-!- malajanka [malajanka@b.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv22:07
@neopisu velkej prispevek Ivanovi...22:07
@neodo toho vlakna o rozectu se22:07
@neojen hlasim, kdyby tam nekdo psal..22:07
malajankahttps://forum.pirati.cz/podatelna-republikoveho-vyboru-f433/smlouva-seldujuserialy-t22978.html#p309684 po telefonatu (pred chvilkou), kdy se ivan jevil tot?ln? na sra?ky, je tenhle p??sp?vek fakt hilarious22:07
@klipnedame spis fundraisingovej VS na nakup vaporizeru? :)22:08
Reverendklip: hele, ted premejslim jestli vam nevenuju svuj :D22:09
Reverend(pred 5 minutama jsem ho uklizel a rikal si, ze je skoda, kdyz je nevyuzitej)22:09
@neoklip: +122:10
coruvarklip, +122:11
@klipReverend: :D tak treba vyu?ije?22:11
dj-bobrhele, je ve strane vlastne nekdo, kdo nekonzumuje THC?22:11
dj-bobr(mimo me malickosti)22:11
@klipkdy? si nezapomene? bylinky do n?j v ?ajovn? :)22:11
@klipza?ne?22:11
dj-bobrnehrozi22:12
coruvardj-bobr, já :-)22:12
@klipa? bude? starej, tak na cukrovku, a t d. :)22:12
dj-bobrdenne ridim auto a testy na drogy mi delaji docela casto (predevsim kdyz vezu nejake piratstvo)22:12
Reverendklip:  :)  jsi videl, me uz to moc nesvedci.. :D22:12
@klip:)22:12
@neoje to fakt hrozne hezky co chodi od tech lidi z OVK22:12
Kedrigerncoruvar: Adam S. by ti ho hned zasvinil hulen?m.22:13
Kedrigerndj-bobr: Nechci kurvu, ale kvalitn?j?? drogy.22:14
coruvarh??j.. go get the domain trolimpiraty.eu a poj?me :D :D22:15
dj-bobrcoruvar: +122:15
-!- malajanka [malajanka@b.clients.kiwiirc.com] has quit ["http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted IRC client"]22:15
KedrigernPro ty co tu nebyli m?me velkou nau?nou akci, kter? n?m pom??e odhalit probl?my kampan?. A nav?c je to brut?ln? troling :)22:17
lnovyje to v php, ale framework se menuje smpls22:19
lnovyproprietarni CMS spolecnosti simpless.cz22:20
fnjlol22:20
coruvarvropa je na?e mo?e - trolen? je na?e mo?e22:22
@neohttps://forum.pirati.cz/post309695.html#p30969522:23
coruvarlnovy, oka.. mrdat na n?.. pot?ebujeme br?nu..22:23
KedrigernKdybych si to nepamatoval z prvn?ho roku... museli jsme d?lat pro tyto p??klady ideokomise... to je fakt v prdeli.22:26
dj-bobrwtf is "ideokomise"?22:27
lnovycelej ten system je postaven na plesklin... ne zrovna aktualnim22:27
@kliphttps://www.youtube.com/watch?v=qGyPuey-1Jw22:28
lnovyco kdyz jim vypnu tisice webu? bojim22:28
@neohaha... miluju kdyz nekam zakompnuji byvale politiky :) https://forum.pirati.cz/post309695.html#p30969522:28
@neo*zakomponuji22:28
@neolnovy: ckej... si na hostingu? r?ly?22:28
lnovynot yet, mam tam nahranej shell, ale adresar cache hazi error 50022:30
lnovymusim jenom najit nejakou jinou cestu jak to php spustit22:31
lnovyjinym includem nebo tak22:31
Kedrigerndj-bobr: To bylo po prvn? kontroverzn? tiskovce. Ur?ili jsme poradn? komisi MO, kter? byla slo?en? z n?zorov?ch extr?m? a jej? vyj?d?en? bylo pot?eba k vyd?n?. A te? m?me v RP idioty, co nech?pou svobodn? software.....22:32
@neoKedrigern: ja si myslim ze Ivan je nejak "Nahypovanej" a hu?? ted do nej ruzni lide, jak je fajn do neceho investovat nebo delat nejaky projekty...22:33
dj-bobrnazorovych extremu :)22:33
@neonebo spis "naspeedovanej..."22:33
dj-bobrkazdy pirat je nazorovy extrem, imho22:33
Kedrigerndj-bobr: To je stra?n? zjednodu?uj?c?. V?t?ina pir?t? jsou pir?ti. Probl?m je, ?e n?kte?? jsou sraby a boj? se toho.22:34
dj-bobr+122:34
@kliphttp://citarny.cz/index.php/knihy-lide/vzdelavani-knihy/souvislosti/4528-pet-typu-lidskych-kmenu-ktere-rozhoduji-o-zmenach-ve-spolecnosti22:36
Kedrigerndj-bobr: Jako vendor-lock-in skolstv? a pripadaj? si norm?ln??22:36
lnovymel sem danej close pozice 448.756, jakej byl top? 448.7622:40
lnovy7522:40
lnovytak22:40
lnovy:(22:40
@neouz jsem fakt nejakej divnej22:47
@neo"Jd?te za psychologem nebo far??em."22:47
@neoctu jako22:47
@neo"Jd?te za psychologem nebo frakt?lem"22:47
fnjStejn? na to rychl? ?ten? bohat? sta?? n?co jako tohle: http://www.spreeder.com/index.php22:48
KedrigernNo a m?m z togho v?eho zas zka?en? den.22:48
whynotZnam, ja nadpis Helenina "Dne mozku" ctu jako "Den bez mozku"...ale kdo ne?22:48
@neosuper... zase me boli hlava... posledni dobou to je celkem dost casto. Asi kvuli tomu ze moc nechodim ven a porad makam na necem na kompu :(22:55
coruvarKedrigern, pls te? jsem se bavil s Mikul??em, jsme schopni na stra?n? rychlo zajistit alespo? p?r cd?ek s instalac? linuxu?22:55
@klipfrakt?lem :D22:55
@neoCD? to se jeste pozuiva?22:56
@neocoruvar: zeptej se ho kde jsou ty flasky, ktere mel pred 2 lety :D22:57
@neo... ne nebudu do nej kopat... necham si to ke kontrole majektu strany :D22:57
dj-bobrmizim taxikarit, mejte se(x)22:58
coruvarneo,  :D :D :D22:58
coruvarneo,  mi jde o to, aby tu byla možnost to dát lidem.. pokud je pks praha ochotno rozdávat flashky go on22:58
@neocoruvar: prijde mi to 1. trvanlivejsi 2. cena uz je dnes celkem tak levna jako CD ne? aby se tam nejake rozumen distro veslo 3. vsechny pocitace uz dnes umi bootovat z flashek ne?22:59
@neosamozrejme nemam prehled u BFU... jestli pro ne bude lepsi CD ...22:59
-!- dj-bobr [~Miranda@cdma-68-67.cust.vodafone.cz] has quit []23:00
lnovycoruvar: za chvilku by mely zacit chodit plist.cz a piratskelisty.cz na wedos23:03
coruvarlnovy, thanks very much :-)23:03
coruvarneo, no stejn? jim budeme d?vat n?vod na to jak ur?it bootov?n?, tak?e to je jedno.. jde o to jestli pks bude souhlasit s v?dajem na flashku a nebo se dohodne dod?n? cd p??mo od ubuntu, fedory a podobn?ch23:04
@neocoruvar: jasne no... no tak dodani primo CD by bylo navic i podporou pro ty open-source projekty... tzv. double win ne? :)23:05
@neo( i kdyz ja bych podporil Arch ;) )23:05
coruvarneo,  ale arch je moc pro bfu uživatele.. :/23:06
-!- Anubish_mobile [~Anubish_m@37-48-43-86.tmcz.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]23:06
@neocoruvar: jasny :)23:06
Kedrigerncoruvar: Dohodnu, ale ne na z?t?ek23:07
coruvarKedrigern, no.. bude mo?n? m?t cd te? v ?ter?? (p?edem ??k?m, ?e j? jsem tohle ne?e?il a ne?e??m.. mikul??ova akce)23:08
Kedrigerncoruvar: O akci v?m.23:08
Kedrigerncoruvar: Pochybuji, z?tra mohu zavolat (te? u? Tade??ovi volat nebudu)23:09
Kedrigerncoruvar: Ale flashky jsou prakti?t?j?? a nemus?me je rozd?vat a m?me jich spoustu. Mikul?? je osobn? koupil.23:09
coruvarKedrigern, na m?st? flashky perfekt.. ale nap??klad lidi kte?? nejspu pir?ti a budou cht?t linux (maj? stoln? komp) ti flash disk nevr?t?..23:11
Kedrigerncoruvar: Taky linux nenainstaluj?... anebo flashku maj?.23:12
KedrigernJe?t?, ?e Pir?ti neexistuj? a j? jsem ??astn? zamilovan? do seri?lov? postavy.23:13
coruvar:D23:14
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has joined #chliv23:16
KedrigernVlastn? hned do dvou. I am lucky man!23:17
KedrigernNe, jedna u? je asi moc star?. Ale archetyp?ln? ok.23:17
whynotA co Bo z Lost girl?23:19
whynot(Tedy pokud to sledujes, myslim, ze jsem o tom neco zaslechla)23:20
Kedrigernwhynot: O tom jsem ti kdysi ?ekl j? :). Jo ta je samoz?ejm? tak? dost ok. Ale m?m vyhl?dnut? lep?? (v?c mozku, m?n? prsou)23:22
@neoKedrigern: Motoko Kusanagi? :F23:25
@neothaht's my girl! :P23:26
Kedrigernneo: Ne23:27
whynotHm, to hadani stylem pokus omyl by asi bylo na dlouho.23:28
Kedrigernwhynot: Bo je posledn? serie divn?. Takov? moc americk?.23:28
KedrigernJej? jm?no je Elizabeth :)23:28
Kedrigernwhynot: Ale Bo m? fakt dobrou rodinu. To jo. Tak za 500 let by to mohla b?t holka pro m? :)23:30
@neo"M?m pocit, ?e Roman Ku?era dostal syndrom Petra Kopa?e"23:31
@neop??e Miki :D23:31
fnjhttps://www.youtube.com/watch?v=TupBR-i0Eeg23:31
whynotKedrigern: No, ale pokud vim, tak to, ze je jeji otec kun se nakonec tak uplne nepotvrdilo...lepe receno, klidne to mohla byt nejaka slovni hricka.23:31
Marstneo: +123:33
Kedrigernwhynot: To asi jo, ale jej? matka a d?de?ek jsou super.23:33
whynotMe tedy v poslednich seriich naopak potesilo, ze se serial z urovne C dostal na B, na druhou stranu na tech zacatecnich seriich bylo skvele, ze mely mnoho dilu. Navic, Bo nikdy nebyla uplne mou prioritou...me prijde nejvic cool Vex, se svymi damskymi podpatky a kozenkovymi hadry.23:34
@neojak uz Harvy automaticky pocita s tim ze tomas a janka budou proti :D23:35
whynotJiste, Trick je docela fajn, zvlast kdyz se pomalu zjevuji jeho negativni stranky povahy...pohadkovy dedecek by do toho konceptu moc nezapadal, prestoze se tak chvili profiloval.23:35
whynotTo forum bylo dnes obzvlast priserne...pripadam si, jako by mi hodiny a hodiny do ucha hucel samotny Discord.23:37
@neowhynot: si to nejak moc beres :)23:39
coruvarkdo mi poradí - praha nonstop, kde si dám ntb do elektriky a je tam free wifi23:40
Kedrigerncoruvar: Jak?koliv sportbar?23:40
Kedrigernwhynot: Ne, na foru nen? discord. Naopak se tam formuj? jasn? ??dy.23:41
Kedrigernwhynot: Docela souhlas. Bo je prost? nejnudn?j?? postava.23:41
whynotNevim, jak popsat, co na foru doopravdy je, ale moc dobre vim, co mam vhlave, a tim je vetsi chaos nez obvykle.23:43
@neoja mam urcite vetsi chaos..23:43
Kedrigernwhynot: Chaos? Na foru jsou v sou?asnosti absolutn? nepir?t?? zmrdi a pir?ti. Skoro nic v?c. Neplod? chaos. Mo?n? tak strach.23:44
@neostrach =)23:45
whynotNe vsichni jsou tak jasne definovani...23:45
@klipm? f?rum p?ijde posledn? dobou mnohem v?ce ?iteln? :)23:45
@neoja se neumim definovat ani s?m, natoz aby to umel nekdo cizi...23:45
@neo"cizi"23:45
@neo:F23:45
Kedrigernneo: Jsi pir?t.23:46
Kedrigernwhynot: Kdo t?eba? U? nem?m pochyby. A za chv?li pust?m v?e zl? z ?et?zu.23:47
@klipJsem Pir?t a d?l?m si co chci!23:47
@neoklip: to si spis nejakej rebel nebo anarchista ne? :)23:48
@neolol23:48
@neopojdme se bavit o to co to znamena byt pirat ;)23:48
@neotyhle diskuse miluju ;?23:48
@klipPir?t = rebel = anarchista :D23:48
@neo<ironie>23:48
lnovykryptoanarchista?23:48
@neoa pak jeste diskuse o tom kdo je vetsi pirat :)23:48
@neokryptofa?ista :)23:49
@neood slova ?ifrovat ;)23:49
-!- whynot_ [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has joined #chliv23:49
Kedrigernneo: A fa?ismus je od slova zaujet?. ?ili "zaujat? ?ifrov?n?m"23:49
@neo+1 :D23:50
-!- whynot [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has quit [Ping timeout: 180 seconds]23:50
-!- whynot_ is now known as whynot23:50
-!- Fenix [~Obroda@gw1.globalcom.cz] has joined #chliv23:51
@klipFenix vstal z v?kendov?ho popela? :)23:52
@neoto chci videt teda shangri-lu po rekonstrukci...23:56
@neodoufam ze uz tam nebudou behat velky hnusny pavouci...23:57
KedrigernTy jo... pocit zloby neustupuje.23:58
-!- whynot [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has quit [Ping timeout: 180 seconds]23:59

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!