Tuesday, 2014-05-06

--- Day changed Tue May 06 2014
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has quit ["Leaving"]00:05
neojeste k tomu CSSD videu :)00:05
neo"V?bec m? to nep?ekvapuje. Prvn? ??st kampan? ?SSD byla s obli?ejem prof. Kellera, kter? vypad? jako v?chodon?meck? pornoherec z osmdes?t?ch let. Dost mo?n? se do?k?me hork? t?et? vlny ve stylu "Helmut p?i?el opravit rozbitou EUROpra?ku"00:05
malajanka_Lol!00:07
-!- filip [~fkrska@109.238.34.162] has quit [Ping timeout: 180 seconds]00:19
klippes si usral00:27
klipfuj00:27
klipdo pi?i, m? se nechce r?no vst?vat do pr?ce, chci programovat00:28
klipstejn? tam p?ijdu a budu d?lat to sam?, co bych d?lal doma00:28
kliplol00:28
klipv pr?ci je klid, ale sere m? to vst?v?n?00:28
* neo nevstava00:28
malajanka_lol00:28
malajanka_:D00:28
kliptak a te? mi chc?pnul komp. tuh??, jak by ?ekl m?j b?val? kolega, tu???k00:37
kliptuh??*00:37
neojak chcipnul? to jde?00:37
klipp?e??l!00:38
malajanka_Tucnak :D00:38
neoimaginarni kamarad ;)00:39
klipale, jedu z flashky a ubuntu live, proto?e m?m posran? disky a nem?m ?as to ?e?it. a jak sem si nainstaloval mongodb, tak tam m?m jen p?r set MB m?sta a firefox to ob?as vy?ere a komp se sekne tak, ?e nereaguje ani num lock00:39
neoto si peknej extremista :)00:39
kliphard core lazy extreme!00:40
neoneni cas resit! je treba tvorit!00:40
-!- H3117H [~HELLth@178.248.252.198] has joined #chliv00:40
klipvidi?, ?pln? bych zapomn?l, ?e u? mi to zase funguje. poda?ilo se mi dostat se na termin?l a killnout firefox :)00:41
neome teda ff dost zere ... ja radeji jedu chrome..00:41
neohlavne ve ff jdou dost dementne ladit weby..00:41
klipv pr?ci m?m taky chrome, ale tady jedu s t?m, co m?m. nen? ?as to ?e?it :) je to bezv?znamn?00:42
klip:)00:42
malajanka_Psycho traktor!00:42
neolynx :]00:42
neomalajanka_: to je co za papirek? :P00:42
-!- H3117H [~HELLth@178.248.252.198] has quit [Remote closed the connection]00:44
malajanka_Neo: russkaja - psychotraktor00:45
malajanka_:D00:45
neojo tohle...00:46
neosuper... volimpiraty.cz mi kouslo prohlizec..00:49
neo*.eu00:49
-!- malajanka_ [~malajanka@178.248.252.197] has quit ["Rooms o iPhone IRC Client o http://www.roomsapp.mobi"]01:09
-!- malajanka_ [~malajanka@178.248.252.198] has joined #chliv01:10
-!- malajanka_ [~malajanka@178.248.252.198] has quit [Client Quit]01:13
-!- malajanka_ [~malajanka@178.248.252.198] has joined #chliv01:14
-!- Kedrigern [~Kedrigern@178.248.252.197] has quit ["leaving"]01:15
-!- malajanka_ [~malajanka@178.248.252.198] has quit [Client Quit]01:18
-!- malajanka_ [~malajanka@178.248.252.198] has joined #chliv01:18
-!- malajanka_ [~malajanka@178.248.252.198] has quit [Client Quit]01:21
-graph-common:#chliv- [graph-common] tomasklapka pushed 2 new commits to master: https://github.com/pirati-cz/graph-common/compare/ef0a149a9ba6...9be60834fdf502:02
-graph-common:#chliv- graph-common/master 45acbc6 Tom?? Klapka: provided proper LICENSE file for LGPL3.0+02:02
-graph-common:#chliv- graph-common/master 9be6083 Tom?? Klapka: adjusted index.js to allow requiring as a module02:02
-!- malajanka_ [~malajanka@178.248.252.198] has joined #chliv02:05
-!- malajanka_ [~malajanka@178.248.252.198] has quit ["Rooms o iPhone IRC Client o http://www.roomsapp.mobi"]02:28
-!- malajanka_ [~malajanka@178.248.252.198] has joined #chliv03:59
-!- malajanka_ [~malajanka@178.248.252.198] has quit [Client Quit]04:03
-!- HELLth^c [~HELLth@nat-0-15.lam.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]04:30
-!- HELLth^c [~HELLth@nat-0-15.lam.cz] has joined #chliv04:34
-!- malajanka_ [~malajanka@178.248.252.198] has joined #chliv05:29
-!- malajanka_ [~malajanka@178.248.252.198] has quit [Client Quit]05:32
-!- malajanka_ [~malajanka@178.248.252.198] has joined #chliv05:33
-!- malajanka_ [~malajanka@178.248.252.198] has quit [Client Quit]05:36
-!- coruvar [~coruvar@nat02.interconnect.cz] has quit [Ping timeout: 180 seconds]08:43
-!- mrdamnato [~Havry@89-24-99-146.i4g.tmcz.cz] has joined #chliv08:48
-!- mrdamnato [~Havry@89-24-99-146.i4g.tmcz.cz] has quit [Client Quit]08:49
mmnPozorov?n?: Poslouch?n? techna zvy?uje v?konnost v matematice, ale naprosto zab?j? v?konnost ve fysice.10:07
mmnTeprve te? za??n?m ch?pat, jak jsou ty v?dy odli?n?.10:08
-!- loric [loric@d.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv10:30
loriczdar10:30
kliphoj10:30
-!- H3117H [~HELLth@178.248.252.198] has joined #chliv10:34
lnovyZip file!10:47
lnovy08:49 -!- mrdamnato [~Havry@89-24-99-146.i4g.tmcz.cz] has quit [Client Quit]10:48
lnovydobra nalada evidentne10:48
lnovyto je takovej curak10:52
lnovyhttps://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-predsednictva-f525/prevedeni-volimpiraty-eu-a-zajisteni-bezpecnosti-t23147.html#p31202610:52
-!- Kedrigern [~Kedrigern@94.230.146.249] has joined #chliv10:52
lnovyze sem mu musel editovat prispevek10:52
-!- H3117H [~HELLth@178.248.252.198] has quit [Remote closed the connection]10:56
loricedit bez oznaceni toho, ze bylo editovano<11:00
loric?11:00
lnovynapsal sem tam quote11:00
lnovynejde tam dat ani mod11:00
lorictak mu nemoduj prispevek ale zareaguj na to v podatelne nebo ulevnym ne? :)11:02
lnovyto se neda... proste na lhare se takhle neda11:02
loricale takhle mu davas dalsi strelivo11:02
lnovyat se posere ze streliva11:03
lnovyze ja vubec lezl z postele11:03
loricnic, nebudu do toho vrtat kdyz mi do toho nic neni11:04
KedrigernU? je fakt pot?eba, aby bylo GAPI.. jinak ty byrokraty u?krt?m.11:11
Kedrigernloric: Mohl bys zalo?il hlasov?n? o p?ijet? t?ch dvou byrokrat??11:12
lorictobiase a holka?11:13
Kedrigernloric: jop11:13
lorick11:14
-!- ViM [ViM@d.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv11:16
loricjako dve hlasovani kazdej zvlast zejo< takze 9/2014 a 10/201411:16
KedrigernJop, 2 hlasov?n? PKS.11:16
KedrigernViM: Jde? pr?v? v?as.11:17
KedrigernViM: Mohl bys vysv?tlit Holovsk?mu, a? zaplat?.11:17
KedrigernViM: Pak bude? hlasovat v hlasov?n?ch, kter? pr?v? zakl?d? lorrice.11:17
ViMte? jsem s n?m mluvil a p??u to na Forum :-)11:17
loricsupa11:17
KedrigernViM: +111:17
KedrigernViM: M?? sm?lu, ?estn? vyznamen?n? nem?me, ?ili nic nedostane?.11:17
KedrigernV??ra jsem poprosil Roje, aby dot?hl Patrika.11:18
ViMJak to ud?l?me s Tobiasem a Petrem? Odhlasujeme je, nebo ud?l?me i grilova?ku?11:19
ViMNev?m, jestli jsme neslibovali elektro grilova?ku na sch?zi11:19
KedrigernViM: Ta byla na sch?zi ne?11:19
KedrigernBych na grilova?ku ka?lal.11:20
loricslibovali sme online hlasovani ale mam ten pocit ze mozna i tu grilovacku11:21
loricimo ji tejden muzem dat11:21
loricat si pak nekdo nestezuje11:21
loricvzhledem k tomu, ze to jsou preci jen kontroverzni kandidati11:21
KedrigernJak chcete, ale pova?uji to za dost byronesmysl.11:21
ViMJ? bych ani t?den ned?val, a? je to do konce t?dne vy?e?en?11:21
KedrigernKontroverzn? je tu ka?d?.11:22
loricinnocent until proven guilty11:22
ViMpr?v? mi to taky p?ijde jako byro nesmysl a kdo cht?l, ?asto se u? vyj?d?il ve f?ru o nov?ch ?lenech. taky to ur?it? nad?l? hodn? zl? krve.11:22
KedrigernTobias je ?len AO, ?ili soustavn? grilov?n.11:23
loriceh? grilovacka nadela vice zle krve nez prijeti?11:23
KedrigernJako je mi to jedno, jen to pova?uji za zbyte?n?. P??padn? bych to omezil, a? u? je to hotov?.11:23
ViMlocic: j? mysl?m, ?e jo. Kdy? je p?ijmeme, p?r lid? jen zask??pe zuby. Kdy? je ale na sebe pust?me, tak za?nou blejt11:23
KedrigernViM: +111:24
loricbliti zacne tak jako tak11:24
loricnebo myslis, ze wagnerovi splachnuli a jedou dal? jako byz neznal janka11:24
-!- H3117H [~HELLth@178.248.252.198] has joined #chliv11:25
Kedrigernloric: zrovna ti jsou mimo11:25
lorica to meni neco na tom, ze zacne bliti?11:25
Kedrigernloric: Maj prost? jen osobn? spor.11:26
lorickterej ale zatahujou na celou stranu11:26
KedrigernWagnerovi nedok??ou m?t n?hled a Anubish tak? ne.11:26
lorica co v takovem pripade udela znovuprijeti11:27
Kedrigernloric: Budou muset dosp?t.11:27
loricto by meli pred tim, nez se budou zajimat o clenstvi ne?11:27
ViMno zalo?it jim vl?nko, to je jako postavit ring. kdy? se nezalo??, tak si daj? do dr?ky v temn? uli?ce (v podbalub?) nebo n?kde jinde. Hlavn?, kdy? t?m nezahnoj? krajsk? forum11:28
loricosobni animozita zivotaschopnosti strany nepomaha.. trolling by mel smerovat ven a ne dovnitr11:30
lorica to myslim na obe strany (s tou animozitou)11:30
lorictak jak teda.. budeme jim davat e-grilovacku nebo mam rovnou zalozit ty hlasovani v PKS?11:31
Kedrigernloric: Hmm to m?lo i na?e RP :(11:33
lorictjn, ale vysvetluj to omamenym hlavam :D11:34
lnovypalcujte, dik :) https://forum.pirati.cz/post312117.html#p31211711:34
loricproc? ukonceni jednani je zanechani status quo ne?11:36
lnovyjo11:37
lorica to chces?11:37
lnovyjeste tam pisu navrh alternativniho usneseni11:37
lnovyhttps://forum.pirati.cz/celostatni-forum-f477/cf-14-2014-ucelove-urceni-verejnych-prostredku-t23159.html#p31212211:39
-!- malajanka_ [~malajanka@178.248.252.198] has joined #chliv11:44
lnovy:311:44
malajanka_Ahoj vespolek .)11:44
ViMNo nazdar!11:45
loriczdar malajanka_11:48
malajanka_Helou ondro!11:48
loricproc mas vlastne ocasek za jmenem?11:49
malajanka_Ponac jsem vcera byla pripojena ze dvou zarizeni a dneska jsem se na zmenu uz vysrala :X11:49
malajanka_Ale jinak samizrejme protoze ocasky jsou nejlepsi11:49
malajanka_^^11:50
loricKedrigern:, ViM: hlasovani zalozeno, dejte pls nejak vedet rojovi a kallaschovi11:50
-!- malajanka [b2f8fcc6@ircip1.mibbit.com] has joined #chliv11:51
malajankamwhaha! oh my good double rainboow11:51
lnovyall over across the sky, oh my god, what does it mean?11:51
Kedrigernmalajanka: Stane se.11:52
lnovypojdme, z povinnosti kouknout (leci varlata) http://youtu.be/OQSNhk5ICTI11:52
malajankaKedrigern: i v tech lepsich rodinach :D11:52
-!- malajanka_ [~malajanka@178.248.252.198] has left #chliv []11:53
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has joined #chliv11:57
Marstzdar11:58
malajanka?est11:59
klipMarst: jak to jde s Tobiasem? :)11:59
kliphehe11:59
Marst:)  ja se bavim11:59
klipm? se l?b?, jak to Tobiase roz?iluje, za chv?li se na to vysere :)11:59
klipbudu platit brzy p??sp?vek, nechcete to n?kdo zaplatit se mnou? abychom Tobiase nasrali? :DDD12:00
Marst:)12:00
lnovyhttps://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-predsednictva-f525/prevedeni-volimpiraty-eu-a-zajisteni-bezpecnosti-t23147.html#p31212812:00
lnovywheeee12:00
lnovyI guess I won that bet :)12:00
loricViM:m?l bys n?co proti tomu, kdyby i kv?tnov? sch?ze byla trochu v duchu t? dubnov?? se zohledn?n?m zp?tn? vazby z minule12:01
ViMloric: Nem?l12:02
Marsthttps://forum.pirati.cz/post311875.html#p311875   schuze na parniku :)12:02
loricok, za?nu sb?rat t?mata12:02
lnovyno a muzu v klidu na snidani :)12:02
lnovydoufam, ze to ivanovi aspon trochu srazi hrabinek12:02
lnovyhrebinek12:02
malajankahttps://forum.pirati.cz/post312138.html#p31213812:02
lnovyparada12:03
klip+112:04
malajankakkti12:04
malajankasi mysli ze nas ojebou12:05
KedrigernJehe... dneska m?m sch?zi Zelen?ch.12:07
malajankajo na?e p?edpoklady Y se nenapl?uj?.. tak?e u? nen? c?l 500k? https://forum.pirati.cz/republikove-predsednictvo-f61/ivanovo-navrh-na-zmenu-ropr-kompromis-t23051.html#p31202012:09
kliptaky jsem si ??kal :)12:10
ViM?e se Y nenapln?, to tvrd?m u? p?l roku :-)12:12
malajankahttps://forum.pirati.cz/post312140.html#p31214012:13
malajankauz fakt nemam na to byt mila12:14
lnovymam na tebe evidentne spatny vliv :(12:15
Marstnechcete kone?n? viditeln? spustit fundraisung?12:15
Marst*ing12:15
malajankano, :D ty mas na me fakt spatny vliv.. lol12:15
lnovyFUDraising12:15
malajankaMarst: nevim. ja kampan neresim12:15
malajankanejsem clen volebniho stabu12:15
malajankapodivej se na pavouka12:16
malajankaa zeptej se spravne osoby12:16
malajanka:))12:16
Marstjá se na to ptam furt a všude a stále kvoká :)12:16
malajankajo.. ten pocit zn?m :)12:16
ViMV?era jsem se sna?il zorientovat v t? zatracen? kampan? a zjistil jsem, ?e m?me dva volebn? weby + minim?ln? 3 dal?? d?le?it? Pirt?sk? weby. Kdo se v tom m? vyznat?12:18
KedrigernChacha ob?d.12:19
KedrigernViM: To ??k?m p?l roku.12:19
KedrigernA obvi?uj? m?, ?e jim sabotuji kampa?12:19
ViMKedrigern: No pr?v? to te? ?tu.12:20
malajankakde?12:20
klipTo d?me. Jedu na [200|300|400] %. Na ?t?b nechod?te. Pot?ebuji sou?innost. Te? jsme [vylo?ili plak?ty|doto?ili klip|d?lali cirkus] a akor?t jdeme [vylo?it plak?ty|to?it klip|d?lat cirkus].12:20
malajanka:D12:21
malajankagenerator kampa?ov?ch v?mluv? :D12:21
klipto je mock gener?tor Ivana :)12:21
-!- filip [~fkrska@109.238.34.162] has joined #chliv12:21
klipto naskriptujem a pust?me to na f?rum a nikdo nic nepozn? D12:21
klip:D12:21
ViMmalajanka: v tom vl?kn? na odvol?n? Ivana12:22
malajankajo tohle12:22
malajankano jo no12:22
malajankatak aspon nejsi krava12:22
malajanka:D12:22
klipkurva ten prompt neum? historii p??kaz?, fuck, jdu hledat jinou lib12:23
ViMJinak v?mluv m?m dost. pot?eboval bych nakopnout.12:23
ViMDneska chci spustit osobn? kampa? a p?em??l?m, jak zah?jit kampa? na ?estce. Bohu?el z volebn?ch materi?l? jsem dost ne??astn?. R?d bych m?l n?jak? materi?ly, kter? by se t?eba daly d?t do schr?nky12:24
KedrigernViM: Mohl bys jim to zopakovat. T?eba ty nebude? pova?ov?n za takov?ho shangri-la/irc/blockchain/wisdom ultras....12:24
malajankamam dotaz12:25
ViMJ? na n? k?lim. Chci ud?lat maximum za sebe s t?m, co m?m k dispozici. Co? jsou hlavn? schopn? lidi na ?estce12:25
malajankajdu ted vyplnit zkurvenych 11 smluv s part. projekty12:25
malajankavyplnujou se do smluv tituly? asi jo co?12:26
ViMmalajanka: Pokud v?? titul, tak bych ho dal. Pokud nev??, tak bych s t?m nestresoval12:27
malajankaa m? janek titul?12:28
malajankana profilu p??e, ?e studoval na V?E12:28
malajankaale o titulu ani p?smeno12:28
KedrigernViM: Ch?pu, ale my pot?ebujeme m?t podklady, abychom v?d?li, kde jsou chyby12:28
malajanka(postgradu?l)12:28
neono twe.. ja sem uplne vytuh... dobre ranko :D12:28
malajankakurva.. ted jsem zjistila, ze tam poterbuju od resitelu i kontroloru dat. nar. a trvale bydliste12:30
malajankamusim napsat tobiasovi at mi to vsecko zjisti12:30
ViMIde?ln? matro? by byl spojit t?ch top 5 + k tomu d?t n?jak? z?kladn? informace k Pir?tsk? stran? s osobn?m v?nov?n?m. jen?e kdy? toho ud?l?m 5 K, tak to je 5*5K ofici?ln?ch let?k? + 5 K ?v?stu = 6 pap?rk?, kter? je t?eba spojit a 30 K pap?rk?, kter? je pot?eba rozn?st. 25 K let?k? ale nedostanu a jen se??v?n? by zabralo do kampan? :-)12:30
lnovyhttps://forum.pirati.cz/vnitrostranicka-diskuze-f75/metriky-vyhodnoceni-efektivity-kampane-t23167.html#p31214812:31
malajankaco to mas za printscreeny s mysi? oO12:33
malajanka:)))12:33
lnovyjebac :) nesel export do PDF :D12:33
malajanka:D12:33
lnovy3 pristupy, jedna, dva, tri12:33
lnovy:D12:34
lnovyz toho sem byl jeden ja12:34
malajankakazis jim statistiku!12:34
malajanka:D12:34
lnovyoni schvalne ani nemeri :)12:35
neoja sem na to taky kliknul nekdy..12:35
neotakze to uz jsme 2 :D12:36
lnovyno vidis :)12:36
neoa mozna na irc najdeme i tretiho :D12:36
lnovya ja piraty teda volit nebudu :D12:36
malajankaja furt nevim12:36
malajanka>:/12:36
neoja zkusim silu krouzku..12:36
lnovyja stejne nemam obcanku :D12:39
malajankaa ja bych si mela zaridit volicsky prukaz12:40
neoa ja bych mel vstat s postele a jit neco delat..12:40
malajankaja lezim v posteli a mak?m! :D12:40
malajankazkombinovala jsem to12:40
neotsss..12:40
neoto neni zadna prace!12:40
malajankajak vis co delam? :D12:41
neojestli lezis v posteli, tak urcite zadnou poradnou praci! :D12:41
neohmm.. jedine ze by si opravovala :D12:41
malajanka:( jojo12:42
neo*ji12:42
ViMlnovy: To je dost ?patn? statistika...12:42
malajankash?n?m si podklady pro smlouvy s participativn?mi projekty :(12:42
lnovyjina cisla nemam12:42
lorichttps://forum.pirati.cz/post312153.html#p31215312:46
Marstneo, muzes sem doplnit udaje z prihlasek ? https://forum.pirati.cz/post312158.html#p31215812:46
malajankaachjo..12:48
malajankanapsala jsem tobiasovi, jestli mi muze vytahnout to info z databaze clenu12:48
malajankaa on mi odepsal ze bych mela kouknout na to jeho povereni pirate pride12:48
malajanka:(12:48
neoMarst: ja to dneska vyridim... musim ject do prahy...12:49
Marstco chces z db ckenu?  hacknem to.12:49
malajanka?le.. akor?t n?jak? data narozen? a trval? bydli?t?12:50
malajankaa taky by m? zaj?mal ten jeden titul12:50
malajankaale to u? sp?? jako kuriozitka12:50
neoMarst: hlavne tam teda nebudu psat soukrome udaje s prihlasek... :)12:50
Marstnojo :)12:52
kliphttp://i.instagram.com/p/npBKAlkAAm/13:00
neolnovy klip nevite jestli se da nejak "napojit" na upozornovani pull requestu na githubu? treba pres rss apod... nejak globalne...?13:00
kliprss bz m?lo j?t ne?13:00
-!- coruvar [~coruvar@243.152.broadband12.iol.cz] has joined #chliv13:01
malajankaklip lol13:01
neoto je vtipny jak maji ruce v pest a pak se stejne zacnou placat :D13:01
-!- loric [loric@d.clients.kiwiirc.com] has quit ["http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted IRC client"]13:03
HELLth^cneo: ti to posle notifikaci na mail13:03
neoklip: no nevim kde...13:05
neojako globalni...13:06
neonormalni rss snad dela jen issues nebo commity...13:06
neono jeste to prozkoumam ... maji to dost divny :/13:06
neoHELLth^c: na maily prave celkem kaslu ...13:06
coruvarnenávidim prahu.. :D13:07
klipneo: jsou tam RSS pro public activity, tak?e si m??e? hodit RSS na usera nebo organizaci13:07
kliphttps://help.github.com/articles/viewing-your-feeds#the-public-activity-tab13:07
neoklip: hledam... https://github.com/pirati-cz13:09
klipneo: https://github.com/orgs/pirati-cz/dashboard zkus tu ikonku vpravo naho?e :) jestli to je ono13:09
klipvypad? to, ?e jo13:10
neoahaaa13:10
neo /dashboard... takova schovana url..13:10
malajankahttps://forum.pirati.cz/podatelna-republikoveho-predsednictva-f352/smlouvy-s-participativnimi-projekty-z-i-kola-t23170.html m?m bomby. a h??u je dol?13:11
neoklip: tak supr dik..13:13
HELLth^chttp://www.lowbird.com/data/images/2014/05/goodius-xjybbtcor.png13:14
klip:)))13:15
malajanka:D13:15
HELLth^cto abyste si nemysleli ze jste neco vic, kdyz mate ten titul :P13:16
ViMHELLth^c: To je fakt stra?n? :-D13:17
malajankaja zadny nemam :D13:18
malajankaale ctyri roky mi to fakt trvat bude :D13:18
* klip m? titul "pan spadl? z Marsu"13:18
malajankakde? :D klip13:19
neoBartek (c)13:19
malajanka:D13:19
kliphttps://forum.pirati.cz/volby-do-ep-2014-f691/rezignace-na-podpurneho-koordinatora-od-7-5-t23129.html#p311968 prvn? v?ta :)13:19
malajankabacha na tom??e! je to mar?an13:20
klipjak se havry trochu uvoln?, vrhne13:21
klipse na druh? kolo13:21
malajanka?13:21
coruvarod kolika je otev?en? shangri-la?13:21
klipale, jen komentuju f?rum :)13:22
malajanka1413:22
malajankaa co s druhym kolem?13:22
klipvl?kno ?levn? havry .te?13:22
coruvarcool.. thanks13:22
neona druhe kolo brani na vedomi lidi co nezaplatili...13:22
neonebo jejich shaneni?13:22
malajankaja myslela participativni rozpocet13:24
neomalajanka: mas v tom usneseni RP o migraci 2x bod 2. ...13:24
malajankashoot13:25
malajankad?k13:25
neodalsi status... dalsi minipes... me je blbe... bojim se otevrit lednicku...13:26
malajankamne uz se nastesti nezobrazuje13:27
kliphttp://themindunleashed.org/2014/05/sounds-like-put-tree-rings-record-player.html13:29
malajankasegra v tajn? skupin? grafik? na fb "tiskni marcela. mn? zvrac? d?ti."13:30
malajanka:D13:30
klip:)13:30
neo:D13:31
mmn:wq13:31
lnovy:x13:31
-!- coruvar [~coruvar@243.152.broadband12.iol.cz] has quit [Read error: 104 (Connection reset by peer)]13:31
malajanka:313:32
kliphaha vim smajl?k13:32
neo:q!13:33
lnovysadisto13:33
mmnneo: Pr?v? jsi p?i?el o rozd?lanou pr?ci.13:33
neothat's my style!13:34
klipmandala style13:34
klipnak?dit, otestovat, odladit, smazat13:35
lnovyto mi primina muj rumba vysavac13:35
lnovy50x za sekundu vyhodnocoval data ze senzoru, kde je jaka prekazka atd.13:35
lnovypak ty data zahodil a nasil to do ni13:35
malajankamne se nejvic libila historka o robovysavaci a tkanicce :D13:36
dj-bobrroboticke vysavace umi zpusobit i krusne chvile narusujici domovni pohodu..13:36
mmndj-bobr: hlavn? neum?j? vys?vat.13:36
klipa v?ude se v?lely data :)13:36
dj-bobrcetli jste o nasledcich projeti bytu robotickym vysavacem pote, co se jim na koberec posral pes?13:36
lnovy:DDD13:36
mmnMn? sta?ilo nast?hovat se do bytu po ???anovi, kter? zjevn? na ?klid pou??val jen tohle.13:37
dj-bobrhttp://www.lamer.cz/quote/6749613:37
lnovyAsimov by cumel13:38
lnovy:D13:38
kliptyvole, zrovna v?era se n?m pes vysral na parkety, kdyby to rozmrdlal vysava? po celym obyv?ku!13:38
dj-bobr:D13:38
neozase jsme skoncili v srackach...13:38
neonepochopim13:38
dj-bobr:D :D13:39
-!- Kedrigern [~Kedrigern@94.230.146.249] has quit ["Lost terminal"]13:41
neo:3 :3 https://www.google.cz/search?q=The+Gilbert+U-238+Atomic+Energy+Lab13:42
lnovyje v tom aspon nejakej zaric? :)13:42
-!- Kedrigern [~Kedrigern@94.230.146.249] has joined #chliv13:42
mmnJo.13:43
mmnKousek smolince.13:43
lnovyLow-level radiation sources:13:43
lnovyAlpha particles (Pb-210 and Po-210)[3] Beta particles (Ru-106)[3] Gamma particles (possibly Zn-65)[3]13:43
lnovyFour Uranium-bearing ore samples13:43
lnovytakze jenom centrifugu a nakoupit jich milion kusu te stavebnice :D13:44
mmnTo nezn? moc ekonomicky.13:44
lnovycheapest you can get :D13:44
lnovyv 50. letech to bylo za babku urcite :)13:44
lnovytak a sem bez huleni13:45
lnovy*smutnik*13:45
kliphttp://i.imgur.com/k4q6Lrn.jpg13:45
malajankalnovy: napodobne :(13:46
lnovyklip: co to je?13:46
mmnhttp://www.orgo.cz/viewtopic.php?f=6&t=852&start=30#p1894213:46
kliplnovy: asi bomb attack fail :)13:46
lnovylel13:46
lnovysem myslel, ze je to nejakej vstup nebo baterka, ne vystup :)13:47
malajanka4lol :D13:47
kliptaky sem to nechytil hnedka :)13:47
dj-bobrma blbe zapojenej ten optoclen13:47
lnovymmn: lel!13:47
-!- filip [~fkrska@109.238.34.162] has quit [Ping timeout: 181 seconds]13:48
dj-bobra Nokii 6150 jsem nazivo nevidel uz hodne dlouho, chybi mi ve sbirce13:48
malajankato maji z toho ze nepouzili 331013:49
malajanka:D13:49
lnovymalajanka: nepomohlo by :DD13:49
malajankaale nokia by zustala cela!13:49
malajanka:D13:49
lnovyjdu si schvalne vygoolit specs toho relatka :)13:49
lnovymalajanka: !13:49
dj-bobr3310 trpely v mrazu na koncovy zesilovace, takze se nespojily se siti..13:49
lnovyv 5110 se dal po vyjmuti baterky koupat krecek a porad potom fungovala13:49
neorozjedem dneska nejake spiklenectvi? Kolik chcete pridat hlasu sem pro PRO? https://forum.pirati.cz/clenske-podnety-f350/odvolani-predsedy-strany-ivana-bartose-t22907-260.html#p31218513:50
-!- filip [~fkrska@109.238.34.162] has joined #chliv13:50
lnovyneo: nefejktuj ty ankety porad, vidim te13:51
malajankavy jste fakt dokonale TO :D13:51
neolnovy: to ja ne, to ON...13:52
lnovyaspon vidis, proc potrebujeme ten helios :) moc korumpuje :) absolutni moc korumpuje absolutne :D13:52
lnovypomalu se shiftuju z chaotic/true neutral do lawful evil :D13:52
klipabsolutni moc korumpuje moc13:52
neome teda nikdy moc nekorumpovala... jsem asi rozbitej :(13:52
mmnneo: M?? m?lo moci.13:52
dj-bobrchaotic, lawful .. to bylo ve Strongholdu ne?13:52
neommn: give me mooore!!!13:53
klipD&D DrD13:53
lnovyhttp://katecornellonline.files.wordpress.com/2012/05/alignment.png13:53
dj-bobr:D13:53
dj-bobrdracak sel vetsinu mladi mimo me..13:53
lnovynikdy sem neHral13:54
KedrigernFuj, vlezl jsem na forum. P?ipad?m si jak pam?tn?k.13:55
kliphttps://www.youtube.com/watch?v=BQ4c54rCJ_k rofl13:56
dj-bobrChladek chce od Babise vice penez, zatim dostal kostelecke uzeniny13:56
dj-bobrto je titulek13:56
neomizim do pr?glu...13:58
* neo detach13:58
lnovydostal sem uzasnej napad, pri kazdy novy connection na irc se spawne samostatnej ircd, kde budes local admin a automaticky se pripoji do site.13:59
lnovypri odpojeni se server nezabije ale jenom se udela netsplit :D13:59
dj-bobrhttp://media.super.cz/images/gallery/0000000009990664/hcV5r6qCKwpLaXebcoIWKg/5367bc57b6be4879f97b0200-11165314:00
dj-bobrvpravo dole to chce akorat predelat O na E14:00
lnovystartuju mspaint14:00
-!- filip [~fkrska@109.238.34.162] has quit [Ping timeout: 180 seconds]14:00
malajankaLOL!14:01
malajanka:D14:01
-!- filip [~fkrska@109.238.34.162] has joined #chliv14:01
lnovykrtek delivers http://imgur.com/qMjNd2r14:04
* malajanka approves14:04
dj-bobr+114:04
malajanka:314:04
lnovyGood night, sweet prince.14:05
lnovy:)14:05
KedrigernTy jo... spolupracovn?ka v??ra chytly zhulen?ho za volantem...14:06
dj-bobra jel na krevni testy?14:07
Kedrigerndj-bobr: Nejel14:08
dj-bobrchyba, neni co ztratit :/14:08
lnovynaopak, bez testu ti nemuzou prokazat trestnej cin14:09
lnovytakze maximalne prijde o ridicak, ale skraloup mit nebude14:09
dj-bobrno jet na testy po mene nez nekolika hodinach od jointa samozrejme je nesmysl14:09
KedrigernNo on n?jak chce ?idi??k. Nav?c pr? 25k-50k pokuty.14:10
okM??ete m? n?kdo p?idat na GitHubu do Pirati-cz? d?k14:10
dj-bobrale jinak se da oprit o to, ze DrugWipe testuje metabolity a ne THC14:10
lnovyok: account email?14:10
-!- filip [~fkrska@109.238.34.162] has quit [Ping timeout: 181 seconds]14:10
okjsem tam jako KRtekTM14:11
okmail nevim, asi ok@krtkovo.eu14:11
lnovynemuzu najit14:11
lnovykoukni v nastaveni14:11
klipm??u14:11
okjo jsem tam pod t?mhle mailem14:13
-!- coruvar [~coruvar@ip-213-220-203-33.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv14:13
klipjse? v teamu :)14:13
-!- loric [loric@d.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv14:13
lnovycajk, uz te taky vidim14:13
okcool d?ky :)14:13
klipnz14:13
lnovyok: /join #graph14:13
okdone :)14:14
coruvarok, j? nem??u, mus?? za krtkem nebo tom??em klapkou :-)14:15
-!- filip [~fkrska@109.238.34.162] has joined #chliv14:15
coruvarlnovy, pull request viz fb message ;-)14:16
-!- mrSpock [~mrSpock@cst-prg-3-4.cust.vodafone.cz] has joined #chliv14:16
mrSpockRanko :)14:16
lnovycoruvar: jo, ja to nejak cherry-picknu :)14:17
coruvar:D14:17
malajankahttps://forum.pirati.cz/clenske-podnety-f350/odvolani-predsedy-strany-ivana-bartose-t22907-260.html#p312193 lol.. je vid?t, ?e i ze spr?vn?ch informac? se d? vyvodit pi?ovina..14:19
lnovysom odpovedel :)14:20
mrSpockDo PiCe to ten gif mus? zastavit zrovna ns tom frejmu s n?pisem i kdyz ten mobil je zobrazuje statick??  Kua! :)14:24
lnovynerozumim ani slovo14:24
lnovyuz rozumim :)14:24
loricdejte mi nejakej tip na darek pro malyho synovce (3 roky), neco co se da relativne jednoduse sehnat14:24
mrSpockProhr?l sem na tv?ho avatara vole14:25
lnovykastan14:25
mrSpock:)14:25
lnovyda se s nim kopat14:25
lnovya nespolkne ho14:25
klipfuck Subject: =?UTF-8?B?W0hSQV0gQWtvIGJ5xaUgw7pzcGXFoW5lasWhw60/?=14:25
mrSpockRozpo?et? :)14:26
loricto bych asi moc dobrej dojem u segry a svagra nenechal :D i kdyz fantazie se musi podporovat14:27
mrSpockImho ka?era na ????e ze d?eva co klape zobakem :D14:27
loricmalajanka:: napadla me revolucni myslenka14:27
-!- anubish [anubish@d.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv14:27
anubishola14:27
mrSpock???r a s?lu :)14:28
loricjak maji male deti brutalni predstavivost, treba je to mechanizmus autonomni produkce halucinogenu, o ktery prijdou nepouzivanim pac je od toho systematicky demotivujeme14:28
mrSpockLol prej ???r se jeden nasmeje s t914:28
mrSpockD?t? projde zdi dokud nev? ?e to nejde :D14:29
klipo co se zastavujou ty d?ti, co padaj? na zem? :)14:31
loricv tom p??pad? by vl?? d?ti museli bejt hotov? m?gov?14:31
klippro? neprojdou b?ichem z l?na ven? :)14:32
klipot?zky, sam? ot?zky14:32
lnovysvetle stranky... https://forum.pirati.cz/tomas-tozicka-kandidat-c-5-f674/vim-proc-volim-t23171.html#p31219614:32
loricpokud se na n? mus?? pt?t, mo?n? to cht?lo v tom l?n? je?t? chvilku pobejt :D14:32
klipprodukujeme-li si DMT p?i zrozen?, pak jsme o ty schopnosti imho p?i?li je?t? v b?i?e :)14:33
malajankaklip: picovina14:33
malajankaklip: krevni ob?h matky a d?t?te nejsou spojen?14:33
malajankalidi14:33
malajankakdy jste m?li naposled biologii?14:33
loricna stredni14:33
malajanka:D14:33
Kedrigernmalajanka: V lednu14:33
klipj? v?bec nemluv?m o propojen? krevn?ho ob?hu14:34
klipjak to souvis??14:34
lnovyJa mel v jeden rok v prvnim pololeti za 3 a v druhym za 114:35
loricbtw, kdo je autorem toho obecneho programu do komunalnich voleb? franta ?14:35
lnovyzacli sme probirat cloveka :)14:35
malajanka(to bylo k tomu projit? :D myslela jsem, ?e se bav?me o DMT ne o d?t?ti14:35
malajanka:D14:35
lnovyjdu si koupit panini, energetak a pak tady trochu poklidim. slibuju verejne :)14:37
malajankagood for you :D14:38
-!- mrSpock [~mrSpock@cst-prg-3-4.cust.vodafone.cz] has quit [Ping timeout: 180 seconds]14:40
-!- dastych [~plukovnik@ip-37-188-166-204.eurotel.cz] has joined #chliv14:40
dastychIrc on pocket parrot :)14:41
-!- dastych [~plukovnik@ip-37-188-166-204.eurotel.cz] has quit [Remote closed the connection]14:41
malajanka:D14:41
coruvarhmm.. moc mu to nefachá :D14:41
-!- dastych [~plukovnik@ip-37-188-166-204.eurotel.cz] has joined #chliv14:42
* ViM jdu ?rac14:42
dastychOdpojuje, nakokot14:42
coruvar:D14:42
malajankahehe.. jo, to znam14:42
malajanka:D14:42
dastychTo chce nejakej irc bouncer nahodiim14:43
klipshell+screen+irssi14:44
dastychhttp://wiki.znc.in/ZNC14:48
dastychVybrano14:48
anubishhttps://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-praha-f313/9-2014-zajemce-o-clenstvi-petr-holek-hlasovani-t23160.html zaj?mav?14:51
-!- filip [~fkrska@109.238.34.162] has quit ["Leaving."]14:51
-!- dastych [~plukovnik@ip-37-188-166-204.eurotel.cz] has quit [Remote closed the connection]15:01
-!- dastych [~plukovnik@ip-37-188-166-204.eurotel.cz] has joined #chliv15:02
okd?kuju...15:03
dj-bobrhttp://www.novinky.cz/domaci/335503-praha-pohrbi-opencard.html15:03
loricanubish:napsal sem tam v drobnem pismu zhruba oduvodneni15:03
malajankalooool15:03
malajanka(bylo na opencrd)15:04
-!- ok [~ok@ip4-83-240-18-120.cust.nbox.cz] has left #chliv []15:06
-!- ok [~ok@ip4-83-240-18-120.cust.nbox.cz] has joined #chliv15:06
-!- ok [~ok@ip4-83-240-18-120.cust.nbox.cz] has left #chliv []15:06
KedrigernMal? p?smo!15:06
lnovypismeno :)15:06
lnovyv perexu jiz Opencard :D15:06
malajankamg.. zru??me opencard15:06
-!- ok [~ok@ip4-83-240-18-120.cust.nbox.cz] has joined #chliv15:06
lnovylel^2 :)15:06
malajankaa ud?l?me to podruh? ?pln? stejn?!15:06
lnovyok: nevetrej, tahne pruvan15:06
dj-bobrco na to rict.. zeby navrat k papirovym tramvajenkam?15:07
coruvarloric, drobn? p?smo je ?iteln?.. j? si skoro musel zoomovat str?nku, abych na to vid?l :D15:07
lnovyu nas v krne jednou zavedli digitalni karticky15:07
malajankav?ak tam p??ou, ?e bude v?b?rov? ??zen? na novou kartu15:07
malajankatak to bude ?pln? to sam?15:07
lnovyzkoncilo to tak, ze se na ty plastikovy lepily dal ty stary kupony15:07
malajanka:D15:08
dj-bobrlnovy :D15:08
malajankastejne nic nepredci sms jizdenku se slovem "BRNO" :d15:08
malajanka:D15:08
lnovy:)15:08
malajankanavrhnu, ?e ostravsk? mhd by mohlo m?t "!!!"15:08
malajanka:D15:08
lnovy!15:08
dj-bobrano, cca 14 dnu dozadu jsem ji poprve v zivote poslal a strasne jsem se smal15:08
lnovytady je vsechno brno15:08
lnovydobre se to pamatuje15:08
malajanka:D15:08
dj-bobr:D15:09
malajankajo to jsme vlastn? vymysleli minule15:09
malajanka:D15:09
lnovytaktak15:09
oklnovy: pidgin nedok??e zm?nit velikost p?sma ani? bych zav?el okno s konzervac?...15:09
lnovyok: zomg15:09
lnovyzastrel toho holuba :D15:09
lnovyholubi jsou jak politici15:09
mmnok: Zkus creole.15:09
lnovyvsechno poserou a strilet se nesmi15:09
coruvarok, ty woe ten tv?j pidgin je n?jakej divnej.. try something new :D15:09
ok:D15:10
lnovypidgin je one tool does it all :)15:10
lnovyja mam proste radsi irssi :)15:10
dj-bobrale miranda je miranda15:10
malajankapro?. pro? lidi bez informac? vys?raj? svoje n?zory v?ude kolem?!15:10
dj-bobr>D15:10
okPidgin 2.10.9 Windows :D15:10
mmntry something old15:10
coruvarno co.. prve se nechce p?ipojit (a je zvl??tn? ?e v?echno si m?l stejn? jako j? a ne?lo to) a te? toto.. :D :D D:15:10
Kedrigern?indows?!15:10
lnovyprihlasovany w? interesting15:11
okja windows, ich liebe :D15:11
coruvar:D :D :D15:11
mmnKruci. To na kl?vesnici nem?m.15:11
lnovyM???i?????c???????r????????o?s?????o??????f???t? ???W?????i?n?d????????o?????w???s?????.????????15:11
okd?kuju :D15:11
okvid?m jen hrac? kostky :D15:12
lnovyhade15:12
coruvardíky woe15:12
dj-bobrsokoban15:12
lnovyhttp://eeemo.net/ nejlepsi tool15:12
malajankajeee sokoban <315:12
lnovycga grafika ftw :)15:12
lnovyhttp://youtu.be/TgWibgp2NwM15:13
dj-bobrnostalgie..15:13
malajankateda! :D15:14
malajanka##15:14
malajanka^^15:14
lnovybtw. ty krabice na cily se nedali v editoru udelat15:14
dj-bobrsi pamatuju.. tak z prvni tridy na zakladce, kdyz nam tam s velkou slavou privezli PC a byl tam Sokoban15:15
lnovytakze nesli nakreslit vsechny levely, co jsou tam puvodne15:15
malajankac?li*15:15
malajankanedaly*15:15
malajankane?ly*15:15
malajanka:D15:15
lnovynestiham psat a sledovat sokobana :D15:15
malajankapohoda15:15
coruvar:D :D :D :D :D15:15
neolol15:17
neoja si moc nepamatuju ksichy... tak vsechny zdravim, ?au, ?us, ahoj apod...15:17
neoa v praci kdyz nekdo prijde na jednani tak se hrozne divi...15:17
neo*ksichty15:17
neovtipny je jak to vzdycky rozhodi ty konzultantky, reditelky nebo co sem to leze...15:19
neoi kdyz to je mozna tim trickem N.V.?. ...15:20
lnovyhttp://youtu.be/KMXNG_4iS5w gah!15:20
malajankabtw. dotaz. mysl?te, ?e na titul se janka m??u zeptat v podateln? MO, nebo rad?i v SZ?15:21
malajankaz jeho profilu mi fakt neni jasn? co s nim15:21
malajankam? tam vypsan? V? tak t?ikr?t15:21
neolol15:21
malajankaale o n?jak?ch titulech nic15:21
neokam s nim...15:21
malajanka(d?l?m ty smlouvy, tak pot?ebuju v?d?t tituly)15:21
neodej tam MBA15:21
malajankadam tam FUBAR15:21
mmnNa tituly ser.15:22
malajankana tituly asi ve smlouv? sr?t nem??u ne?15:22
mmnM??e?.15:22
dj-bobrkrize.. CDMA mi v centru Prahy neutahne youtube v 360p a to jsem si pochvaloval, ze jak Ufona skoro nikdo nepouziva, ze je ta sit krasne volna.. grr.15:22
mmnFakt je tam ps?t nemus??.15:22
malajankammn: olrajt. jsem se prave ptala a nikdo mi nerekl, jak to ma byt15:22
lnovydj-bobr: to bude spatnym peeringem15:22
dj-bobrona celkove ta rychlost dneska nic moc, cca 200-300kbit down15:23
mmnLeda bys cht?la n?koho hodn? je?itn?ho neurazit.15:23
dj-bobrpeering je v cajku, hned treti hop je gw2-cas na casablance a pak nixcz.net.google.com15:24
mmnAle s nik?m takov?m bych teda ??dnou smlouvu nepodepisoval.15:24
mmnNicm?n? z pr?vn?ho hlediska je to naprosto irrelevantn?.15:24
malajankammn: no. ja si nevybiram s kym se ty smlouvy podepisujou15:24
KedrigernDonesete mi n?kdo d?mku do pr?ce? :)15:24
malajankamyslela jsem, ze to relevantni je, kdyz je to i zezadu na obcance (nebo neni?)15:24
lnovyneni15:24
dj-bobrjo vidis to, dymka15:24
lnovyv zadu na obcance je to jenom na machrovani15:25
malajankahm .D ?ekala bych, ?e na ob?ance budou dule?it? informace15:25
malajankaale vlastn? je tam i pohlav?15:25
malajankatak?e..15:25
dj-bobr:D15:25
malajankajsem byla op?t naivn?15:25
mmnJ? jsem m?l vzadu na ob?ance ?enat?, a taky to do smluv nep??u.15:25
dj-bobrpohlavi.. jako velikost nebo obrazek?15:25
malajankatak z "?enat?" vypl?vaj? ur?it? pr?vn? skute?nosti15:25
malajankavelikost by tam b?t m?la15:25
malajankato navrhuju u? dlouhou dobu15:25
malajanka:D15:25
dj-bobrkdyz jsem to cetl, zacal jsem se sam sebe bat..15:26
mmnTo je sice (narozd?l od titulu) pravda, ale na smlouvu to ps?t nemus?m.15:26
lnovyvelikost ceho?D15:26
malajankammn: ne?ekla jsem, ?e mus??15:26
mmnA podle evidence obyvatel jsem stejn? svobodn?.15:26
malajankalnovy: futonu :D15:26
* ViM je uspokojen?15:26
* lnovy aproves15:26
neoa hloubku mysleni15:26
malajanka:D15:27
mmnI v t? ob?ance ti to zap??? jen na ??dost (tituly i rodinn? stav).15:27
malajankaa tyto se mus? shodovat :D15:27
malajankaz?ruka dobr?ho vztahu : velikost futonu=hlounka my?len?15:27
malajankab*15:27
dj-bobrhm.. hloubka..15:28
neohlounka :D15:28
malajankachm.. uva?uju co by mohla b?t hlounka15:28
malajanka:D15:28
mmnhloupka.15:28
neoto bude urcite nejaky druh parazita..15:28
malajankahlounka st?evn?15:28
malajanka:D15:28
dj-bobr:D15:28
neonejaky druh breberky :D15:28
neouz chybi jen obrazek...15:30
lnovyhloupka je opak od hloubka15:35
okKrtkovo cedn?k kr?sn? ced? :)15:36
lnovyhttps://bitcointalk.org/index.php?topic=597647.0 lel15:37
lnovyonly in crypto world15:37
dj-bobrok: myslis ta nabozenska pomucka?15:37
okdj-bobr: da15:38
neoomg... poslouchat "manazery" jak se bavi o webu je jako poslouchat me zhulenyho jak se bavim s michalkem o pravu...15:38
malajankavolal mi strnad15:38
malajankaa pak mi napsal at mu zavolam15:38
lnovycurak, co chtel?15:38
malajankaasi se mu nelibi co jsem napsala co vlakna o zuzce15:38
neo:]15:38
malajankachm.. no, ja ty telefony fakt nerada.. je to takove netransparentni a zmatene15:39
neoti zavolam...15:39
neo:D15:39
malajankanemas moje cislo!15:39
malajanka:D15:39
malajankaurcite15:39
neoto nevis...15:39
dj-bobrkdo si da cislo do podpisu na foru, ten je odsouzen k tomu byt prijemcem hovoru :D15:40
dj-bobr(hint)15:40
malajankanemela jsem ho tam donedavna15:40
malajankaale.. pry mistopredsedkyne a tak15:40
neoja ho tam mam porad..15:40
neokazdopadne zajimavy je ze kdyz mi vola Ivan, tak se nejak sekne display a nejde to vzit..15:40
lnovyja kdyz dam lukas novy do google, tak je muj telefon v prvni odkazu, takze jebat15:40
malajankatvoje cislo zname stejne vsichni nazpamet! :D15:41
-!- ok [~ok@ip4-83-240-18-120.cust.nbox.cz] has quit [Read error: 104 (Connection reset by peer)]15:41
dj-bobrneo: tva karma te chrani15:41
coruvarneo, +1 :D15:42
neomalajanka: kazdopadne.. co se mu presne nelibilo? :D15:42
lnovynemate nekdo youtube link na piratskeho dirigenta?15:42
-!- ok [~ok@ip4-83-240-18-120.cust.nbox.cz] has joined #chliv15:42
mmnok: Ten tv?j bouncer je n?jak na hovno.15:43
-!- televize [~televize@178.248.252.197] has quit ["Lost terminal"]15:44
ViMmalajanka: J? ne15:45
ViMmalajanka: Ale jestli p??jm?? n?vrhy, tak si T? ulo??m15:45
-!- Mephisto [~autor@178.248.252.198] has joined #chliv15:45
MephistoOhai.15:45
coruvaraloha15:45
Mephistoneo: Ahoj Va?ku.15:46
* mmn na v?s sere, jde dom?.15:47
MephistoHele, v?echno dobr?, bro, ale p???t? j? nemus?? na krku nech?vat takov? kusanec.15:47
* Mephisto grins15:47
dj-bobrhttp://cilichili.cz/wp-content/uploads/2014/02/izis-1.jpg15:47
neoMephisto: se proste stalo... :D15:47
MephistoJo jo, parti?ka ?ach?, lel.15:47
MephistoAkor?t si to budete muset n?jak vy?e?it, proto?e jste oba hrozn? starosv?t?t?.15:48
neoto slovo neznam :D15:48
neolnovy: dobre ty ;)15:48
MephistoNev?m, pou?il jsem to pro nedostatek jin?ch v?raz?.15:50
KedrigernMephisto: J? bych pro n? p?r v?raz? m?l ;)15:50
MephistoJ? toti? nikoho nelimituje, ale lid? si na sebe kladou omezen?.15:50
MephistoKedrigern: To je ale vedlej??, i kdy? platn?.15:51
malajankajojo.. lidi se r?di zav?raj? do klec?15:51
Mephistoneo: Omezen? nebo podm?nky. Prost? si lid? vyb?raj? sv? ?et?zy.15:51
neoja zadny nemam..15:51
MephistoGood for you.15:51
KedrigernMephisto: To s t?m ?zce souvis?.15:51
MephistoTe? j? je?t? vysv?tlit, aby nebyla tak nesnesiteln?.15:52
malajankaMephisto: myslim, ze to nejde15:52
neome prijde fajn...15:52
KedrigernMephisto: +115:52
Kedrigernneo: -115:52
Kedrigernneo: hloup? a sebest?edn??15:52
malajankaKedrigern +115:52
neo:]15:53
coruvar:D15:53
malajankaKedrigern: fedora problem here..  tvorim ty smlouvy a kdy? tam dopisuju, tak mi to ne?ere diakritiku.. nev??, jak p?epnout sady znak? nebo wtf to m??e b?t?15:53
MephistoNevyrovnan?, p?edpojat??15:53
malajankaMEphisto: +115:53
MephistoCo? je tro?ku probl?m, kdy? se sna??? st?kat s liber?ln?mi lidmi.15:53
dj-bobra Zemanovu Bubble Bum jste slyseli? :)15:54
dj-bobrhttp://www.youtube.com/watch?v=gAmsgyh2WB815:54
KedrigernMephisto: a v ?em je tvo????15:54
MephistoA ve?kerou kritiku bere? jako ?tok na sebe a stav?? se do role ob?ti.15:54
MephistoJako to j? v?bec nepom?h? a nepom??e.15:54
malajankaKedrigern: p?vodn? pdf prohlizec ve fedore15:54
KedrigernMephisto: Zvl??t? ne, kdy? z n? pak ob?? ud?l?me.15:54
coruvarKedrigern, pls.. vy?e?te n?jak to moje ?lenstv?/ne?lenstv? :-) Sta?? kdy? to vezmete na v?dom? (vzhledem k tomu, ?e pozastaven? tedy nen? zn?mo, tak ukon?en?)15:54
Mephistocoruvar: Pro pozasteven? t?mto vytvo??me precedent.15:55
Kedrigernmalajanka: ?patn? pdf, s t?m asi nic nenad?l??. Leda nainstalovat p??mo Acrobat reader15:55
Kedrigerncoruvar: Pozastaven? v?ak nejde technicky. Stejn? jako hostov?n?...15:56
malajankaKedrigern lnovy : dekuju za identicke a asi spravne rady! :)))15:56
coruvarKedrigern, aha.. no oka, nech?v?m to pln? ve va?? moci :-)15:56
-!- lnovy [~lnovy@gw1.globalcom.cz] has quit ["Changing server"]15:56
MephistoKedrigern: Minim?ln? probl?m. Vz?t na v?dom? ukon?en?, posl?ze ho v hlasov?n? p?ijmout, ale odpustit ?lensk? p??sp?vek pro odpov?daj?c? obdob?.15:56
MephistoProti tomu nikdo nebude nic nam?tat.15:57
-!- lnovy [~lnovy@77.87.240.85] has joined #chliv15:57
MephistoA nemus?me upravovat ??dn? p?edpisy.15:57
KedrigernMephisto: Jo n?co se s t?m stane.15:57
coruvaro ty dv? nebo t?i stovky mi doopravdy nejde :-)15:57
lnovygot ZNC? :)15:58
Mephistocoruvar: To v?m, jen se sna??me vymyslet n?jak? inteligentn? mechanismus, do kter?ho by nikdo nereptal a nemusel b?t tolik byro.15:58
klipGAPI15:58
coruvara je fakt, ?e bych m?l pot? proj?t znovu hlasov?n?m, proto?e n?kte?? si nemus? p??t, aby byl ?lenem strany ?lov?k, kter? poru?il z?kony ?r :-)15:58
Mephistoklip: Napi? ji.15:58
klipworking on it15:58
Mephistoneo: A jak? z toho m?? vlastn? pocity?15:58
MephistoBu?me transparentn?.15:58
Mephisto:315:59
neocoruvar: ja uz prijmul k nam lidi se zaznamem v rejstriku... ani nespocitam :D15:59
lnovykdo budete chtit irc bouncer, tak pozdeji az to prozkousim(e) udelim accounty15:59
coruvar:D :D ty nejsi Roj :D15:59
klipnech?pu, pro? by to m?lo vadit15:59
neoMephisto: proc to chces vedet? :D16:00
coruvarten na mn? bude je?t? n?jak? ten p?tek na?tvan? :D16:00
-!- ViM [ViM@d.clients.kiwiirc.com] has quit ["http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted IRC client"]16:01
MephistoTak nev?m, teoreticky bych to mohl v?d?t.16:02
-!- malajanka_ [~malajanka@77.87.240.85] has joined #chliv16:02
MephistoI z druh? strany.16:02
kliptak j? se tu seru s ignorov?n?m lib adres??e, kam se generuje js z coffeescriptu a npm si to zaignoruje klidn? taky, fuck16:02
KedrigernVy se z t?ch ?ensk?ch jednou zbl?zn?te.16:02
* neo uz blazen je... muhehe16:02
MephistoKedrigern: ?eny ?e??m z pohledu psychologie.16:03
klipyes, fixed16:03
MephistoJ? bych r?d pochopil i nepochopiteln?.16:03
lnovymalajanka_: got ZNC? :)16:03
coruvarMephisto, j? rad?i ne.. potom by ?lov?k mohl ovl?dnout v?e co chce..16:03
Mephistocoruvar: My point exactly.16:04
Mephisto:316:04
Kedrigerncoruvar: Stalo se.16:05
coruvarMephisto, a ty se cítíš být dosti vyrovnaným na to ovládnout vše co budeš chtít? :D16:05
Kedrigerncoruvar: Hl?d?m ho.16:05
lnovyje normalni? https://forum.pirati.cz/post312233.html#p31223316:05
coruvarKedrigern, tak pokud ho hl?d??, je v?e v po??dku :D16:06
loriclnovy:MY EYES.. THEY ARE BLEEEDING16:07
Kedrigerncoruvar: Co mi zb?v?, ne? v?s v?echny hl?dat.16:07
lnovyloric: a treba takovej Petr Stehlik si to neprecte vubec, protoze cyanovou nevidi :)16:08
MephistoKedrigern: Hl?d?? m? kr?sn?. :316:08
coruvarKedrigern, :D :D také pravda no :D16:08
MephistoNikdo nechce, aby se Mephisto utrhl z ?et?zu.16:08
KedrigernOu shit! Cyan!16:09
loricnic mizim, zatim16:09
KedrigernMephisto: Jop, p?edstav si, ?e by se na Tebe mra?il t?eba Jabl??ko :)16:09
klipn?jak ten github nenoticuje. Ka?dop?dn? jsem ud?lal npm bal??ky :) https://www.npmjs.org/~piraticz16:09
KedrigernNicm?n? za chv?li se z ?et?zu utrhnu j?.16:09
klipa pushnul prvn? verzi command line interface16:10
neoneee.. uz jsou zas ctyri hodiny...16:10
neoten cas me snad jednou zabije..16:10
-!- loric [loric@d.clients.kiwiirc.com] has quit ["http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted IRC client"]16:10
@inkviziceKedrigern: 8-ball says: Kdo vi16:13
Kedrigern8-ball: Dal?? k?vu?16:13
@inkviziceKedrigern: 8-ball says: Ano16:13
Kedrigern8-ball: Nedostatek kofeinu. Ale zas jsem ji? p?ed?vkov?n. Co s t?m?16:13
-!- dj-bobr [~Miranda@cdma-65-128.cust.vodafone.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]16:13
KedrigernNo vid??, ?e to jde p??o.16:13
-!- Havry [Havry@ip-89-102-229-38.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv16:15
Havryhail16:15
lnovynazdar ulicniku :)16:15
@inkviziceneo: 8-ball says: Ano, urcite16:15
neo8-ball: mam z toho dobre pocity?16:15
lnovyspravna volba s tim PRO :) potesils :)16:15
neoMephisto: ^^16:16
Havrylnovy u? ti to volal ten Strnad ?16:16
Havrylnovy nebo u? m?? ty p??stupy ?16:16
lnovydneska jeste nevolal16:16
lnovygo musi dat stejne ivan :)16:16
Havrylnovy a dok??e? ten web v 17.00 sest??elit ?16:16
lnovyne16:17
Havrylnovy Ivanovi jsem volal, u? jsem nasranej16:17
Havrylnovy ?koad16:17
Havrylnovy lh?ta byla do 17.0016:17
lnovyv pohode, malajanka_ tam zahlasuje PRO a pak jeste Smazal a je to :)16:17
lnovyudelal's co bylo potreba, diky16:17
Havryneo kdo je Krystof Vanca ?16:18
neoHavry: clovek16:18
Havryneo m?m ho v podateln?, ?e m?me vz?t ukon?en? ?enstv? na v?dom?, zn?? ho ?16:18
lnovynadhera https://forum.pirati.cz/technicky-odbor-f183/graph-api-t13985-60.html#p31224116:19
neoHavry: urcite jo16:19
neoja znam spousty lidi..16:19
neoHavry: urcite bych byt tebou nebral na vedomi ukonceni clenstvi nekoho koho si se nepokusil kontaktovat..16:19
Havryneo ale kouk?m, ?e jsi si to vzal na sebe, tak?e d?ky za spolupr?ci16:19
klip:)16:19
Havryneo proto to s tebou prob?r?m, ?e16:19
Havryklip jsi neuv??iteln? v?konnej posledn? dobou :)16:20
Havryneo tak?e nad?le toho klu?inu ne?e??m, d?ky16:20
neoHavry: jo ja budu resit cleny tenhle tyden...16:20
neoja resil spis ?lenky..16:20
klipv?konnej jsem furt stejn?, jen se r?zn? hodnocen? okol?, podle toho, co d?l?m :)16:20
Mephistoneo: :316:20
MephistoHavry: P?i?el sis pro svou denn? d?vku n?tlaku?16:21
HavryMephisto m??u u V?s v p?tek sp?t ? :D16:21
coruvarlol :D16:21
Havryklip nebo je to mnou, ?e ot v?c sleduju :)16:21
MephistoTo poc?t?? asi velk? n?tlak, nev?m, nev?m, nerad bych o tom pak ?etl v podateln? RP.16:21
Mephisto"Spal jsem pobl?? Sko?epy a m?l jsem z toho zl? sny. Asi se sna?? ovlivnit m? rozhodnut?."16:22
HavryMephisto jsem ti ??kal, ?e se m??eme sej?t v P?tek a vy??kat si to16:22
HavryMephisto ale no tak16:22
klipHavry: no ne, jindy d?l?m n?co jin?ho, co se nepublikuje na net, tak to nem??u sd?let :)16:22
Havryklip aha :D16:23
Kedrigern:-)16:23
MephistoHavry: Optej se Kedrigerna, jak je to v p?tek.16:23
neonojo.. sobota..16:23
MephistoJ? T? zvl?dnu ignorovat irc i irl.16:24
Mephistoneo: Ale moc jsi mi tedy o sv?ch pocitech ne?ekl.16:24
HavryMephisto zat?m to tak nevypad? :)16:24
lnovyirc bouncer anyone? http://i.imgur.com/NeWXMbk.png16:24
KedrigernHavry: :) R?di t? uvid?me. Jen nev?m zda j? t? uvid?m, proto?e mo?n? nebudu v Praze :)16:25
MephistoHavry: Tak jsem si do Tebe zadloubal, te? ?e??m Va?kovy emoce, ty jsou zaj?mav?j??. Pokra?uj ve sb?r?n? politick?ch bod??k? mezi "povstalci".16:25
neoMephisto: to ti nestacilo?16:25
Kedrigernneo: Dej n?m dump sv? mysli.16:25
Mephistoneo: Zn?? to, j? r?d popisy.16:25
Mephisto^16:25
Mephisto:316:25
neoKedrigern: to bys nechtel...16:25
MephistoAle jo, pokud to bude plain text...16:26
Kedrigernneo: V?m o co ??d?m. P?r jich m?m.16:26
HavryMephisto to nem?m za pot?eb?16:27
MephistoHavry: D?l?? celou dobu. Mal? politika pro mal? lidi.16:27
HavryMephisto to asi jentak vypad?16:28
HavryMephisto ale d?ky za post?ehy16:28
MephistoZa nic. Ten post?eh jsem Ti napsal - a Ty jsi z n?j vyvodil n?tlak.16:30
KedrigernHavry: J? ch?pu tu "neutralitu". Bohu?el to ?eho se byli schopni dopou?t?t Wagnerovi, Ivan, Strnad v r?mci efektivity. Do toho Miki s t??k?m doublethikem... fakt to t??ce znechutilo mnoh?. A fakt to u ka?d?ho nen? osobn?. U m? je to t?eba siln? ideov?.16:30
MephistoTak si trhni hn?tou.16:30
lnovyhele jak z toho vybruslil! https://forum.pirati.cz/vnitrostranicka-diskuze-f75/metriky-vyhodnoceni-efektivity-kampane-t23167.html#p31224216:30
neoja doufam ze nikoho nestvu :(16:30
-!- anubish [anubish@d.clients.kiwiirc.com] has quit ["http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted IRC client"]16:31
Mephistoneo: M? ?tve?, ?e nesd?l?? sv? pocity, proto?e je dostate?n? neanalyzuje?, abys je zvl?dl formulovat do slov, ??m? se vyh?b?? jejich specifikov?n?.16:31
Kedrigernneo: Ne, tebe si ??d?m naklonovat. Alespo? 100 kus?!16:31
lnovyfundraising nefungue, protoze je website deravej16:31
lnovyosli mustek hadra16:31
malajankalnovy: faktlol16:31
neoMephisto: neni cas analyzovat pocity... KAMPAN!!!16:31
neo:]16:32
lnovynekecat, padlovat, mavat a usmivat se hosi!16:32
-!- anubish [anubish@d.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv16:32
KedrigernSmutn? je, ?e on tomu v???.16:32
neoMephisto: hej jako ja mam asi milion pocit? za vterinu a proste je nedokazu vsechny popsat... neumim to... mozna si na to nekdy napisu program...16:33
HavryKedrigern no sna??m se to hasit no. Defakto na kampani v?bec ned?l?m a jen se pokou??m, ?e?it sra?ky co se ud?lali.16:33
Havryneo m?me n?jak? n?pravn? opat?en? aby se neopakovali OVK ? je to univerz?ln? na budouc? roky?,t?eba ?16:34
neojo... do konce mesice by to melo byt "na jedno tla??tko"... takze kdyz me pak prejede auto, tak to bude porad super..16:35
KedrigernHavry: Pr?v?. To je trochu ?chyln?. Fakt t?ch sra?ek je moc a jsou moc kritick?. Nav?c "?t?b" se ji? n?kdy v z??? uzav?el a pro prosazov?n? sv? pravdy pou??v? sprost? l?i. Nam?sto p?izn?n? chyb. Op?t n?co, co je ka?d?mu pir?tovi proti srsti.16:35
* Mephisto sighs16:35
MephistoHm, te? jsem cht?l napsat n?co cynick?ho.16:35
Havryneo super a je to n?kde popsan? a napsan?, tak aby tomu rozum?li i blbci jako j? ?16:35
neoHavry: tak az to bude hotove a vsechny zdrojaky venku, tak to pak muzu popsat... ale to pochopi urcite pak kazdy...16:36
neoted musim dodelavat nejaky veci do worku co jsem nestihnul o vikendu..16:36
klipdop??i work. sem dnes taky n?co sl?bil16:37
klipfuck16:37
klipdod?l?m doma16:37
coruvarnepron??et tu takov? sprost? v?ci jako work a pr?ce.. :-(16:37
HavryKedrigern "?t?b" v?bec nem?m ?anci ?e?it na Strnada m? telefon dva dny, kdy mi volal s?m, imho ho to u? taky sere16:38
Havryneo v klidu,ale d?vej si pozor a? t? nep?ejede auto :D16:39
neoHavry: v mem svete to nevadi...16:40
neo:F16:40
neoHavry: co strnada sere? :D16:40
MephistoStrnada nem? co sr?t.16:41
lnovymalajanka: mas tam dalsi zblept :) https://forum.pirati.cz/republikove-predsednictvo-f61/navrh-na-proplaceni-prace-zuzky-kolarikove-t22963.html#p31224616:41
MephistoBere fakt velk? prachy.16:41
MephistoNa to, ?e d?l? dohromady hovno.16:41
HavryMephisto to v?? jak ?16:41
neojo16:41
lnovydela hovno, dulezity jsou vysledky a ty zadny nejsou16:41
HavryMephisto pt?m se v??n?, jestli m?? n?jak? d?kazy o tom, ?e d?l? hovno16:41
neomi rikal michalek... ze ho sere ze misto teba davani prachu do ovk je davame managerovi kampane..16:42
Havrylnovy ?e nen? vid?t jeden web ?16:42
neonebo to aspon tak znelo...16:42
MephistoHavry: Co ud?lal?16:42
MephistoCo re?ln? on ud?lal.16:42
MephistoKrom kec?.16:42
MephistoA koordinov?n? koordin?tor?.16:42
MephistoCo? stejn? nech?v? zas na n?kom jin?m.16:42
neoMephisto: mas ve svodkach.... ee... vlastne asi nemas :D16:42
MephistoJen vol? a ?van?.16:42
lnovyklip (sorry, klipe) je nahovno, o kampani nikde nejsou zadny informace, cirkus jezdi kdo vi kde, z prvniho mesice nejsou svodky, myslenka kampane mi unika, fundraising "jede"16:42
malajankaja toho dementa necham zazdit16:42
MephistoPR lobbista.16:42
HavryMephisto ano PR lobbista16:42
MephistoOportunistick? existence.16:42
neotyjo.. to je hejt :)16:43
Mephistoneo: To jsou fakta.16:43
MephistoV rud?m h?vu emoc?.16:43
KedrigernHavry: Nap??klad koordinace kraj? ??dn?. Oni si prost? ud?lali korpor?tn? sra?koidn? strukturu. A zaj?mala je jen response od lid? p??mo pod nimi. Pak zvolili neschopn? krajsk? koordin?tory a ti nic neud?lali. Tak to vn?m?m j?. A to fakt nejsem ?adov? ?len a pom?hal jsem s kde??m.16:43
lnovyhttp://youtu.be/bMgWyMaAPdE16:43
malajankaposlouchame haadese, tak se to hodi16:43
malajankaloool16:43
malajankadead bodies everywhere pi?o.16:43
lnovy:DD16:44
MephistoHavry: Rozpo?et kampan? vlastn? po??d nebyl. Let?ky p?i?ly op?t pozd? a jsou ot?esn?.16:44
Mephisto*nebyl a nen?16:44
HavryKedrigern a d?me dohromady n?co co funguje ? t?eba nejak? mustr na kampan?, abychom v?d?li co a jak pro p???t?16:44
-!- anubishntb [anubish@d.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv16:44
lnovymalajanka: http://www.gumicsizma.hu/data/flash/martyr.swf16:44
MephistoMy to v?me!16:44
MephistoU? z posledn?!16:44
MephistoAle Ivan m? pot?eboval vyhnat z MO.16:44
anubishntbmephisto: n?hodou ten klip byl lxusn? :-)16:44
MephistoTak tedy ?erte hovna.16:44
malajankalnovy: prvne musim zpraskat michalka za latech16:45
-!- dastych [~plukovnik@ip-37-188-166-204.eurotel.cz] has quit [Remote closed the connection]16:45
neojo.. musim se zeptat naseho koordinatora jak to jde... chm16:45
-!- dastych [~plukovnik@ip-37-188-166-204.eurotel.cz] has joined #chliv16:45
KedrigernHavry: No nejd?le?it?j?? je DB dobrovoln?k? a snadn? vstip do n?. Co? jsem o?ek?val v r?mci volebn?ho webu. V OSS verzi webu to Tom?? (na moje p??n?) implementoval. To jsem ?ekal, ?e se to nasad?...16:45
MephistoLOL16:46
Mephistohttps://forum.pirati.cz/republikove-predsednictvo-f61/navrh-na-proplaceni-prace-zuzky-kolarikove-t22963.html#p31224616:46
MephistoVid?te toho ?ur?ka!16:46
KedrigernHavry: Nam?sto toho jako pi?usov? webem dali najevo: "Nechceme dobrovoln?ky, chceme prachy"16:46
malajankahttps://forum.pirati.cz/post312248.html#p31224816:46
KedrigernHavry: Fakt korpor?tn? mozky.16:46
MephistoHavry: Pokud ani te? T? do ksichtu netrkne, jak s Tebou Ivan vyjeb?v? a vyu??v? Tv?j "neutr?ln? jaz??ek ve sv?m an?lu", jsi u? fakt dost zaslepen?.16:47
HavryKedrigern tak to nasad?me alespo? na chvilku, aby se to otestovalo16:47
KedrigernHavry: Jo to ur?it?.16:47
KedrigernHavry: Jinak kl??em k dobrovoln?k?m je graphApi (nebo cokoliv obdobn?ho), kde p?jde v?e dob?e customizovat a c?lit.16:47
KedrigernHavry: ??kam jim to v?c jak dva roky. Prosil jsem o to krajsk?ho koordin?tora Prahy.16:49
HavryMephisto vy?e?eno16:49
HavryKedrigern jo to v?m, ale klip ??kal, ?e nejd??ve za dva m?s?ce k v?t??mu testov?n?, jestli jsem to pochopil dob?e16:50
KedrigernHavry: Samoz?ejm? mohl jsem jim tam ud?lat brajgl a prosadit si to. Ale j? fakt nem?m ?as za n? p?evz?t kampa? :(.16:50
lnovyneproplaceni kolarikove = druhy zasah dne16:50
lnovygreat16:50
neodatabaze dobrovolniku je v ukolovniku, kde se kazdy muze pridat do skupin, ktere spravuje AO... ale neni to moc hotovy... protoze na to seru, jelikoz graph api se bl???...16:50
malajankamiluju argumenty jako "zuzka je super."16:50
anubishntbhavry : ted si to vy?e?il :-)16:50
KedrigernHavry: Jop.16:51
klipzapojit se do v?voje GAPI m??e kdokoliv... zdroj?ky jsou na githubu :)16:51
neoklip: mozna to zkusime zdruraznit...16:51
neo_KDOKOLIV_16:51
Havryanubish co mysl?? ?16:51
Kedrigernklip: M?li byste si na to vz?t participativn? projekt a nechat si to proplatit.16:51
anubishntbhavry: to zdr?uji se16:51
klipj? nepracuji za pen?ze16:52
neoklip: za chvilku ti je bude kazdy nutit... si zvyknes..16:52
Havryanubish no nejsem s?m v RP, ne ? a zat?m jsem tam hlasoval prvn?16:52
klipv zam?stn?n? d?l?m jen to nejnutn?j?? a za??dil jsem si to tak, ?e toho nejnutn?j??ho zas tolik nen? :)16:52
Kedrigernklip: Je to nejlep?? mo?n? investice. Klidn? do toho narv?te ?elezo.16:53
-!- anubish [anubish@d.clients.kiwiirc.com] has quit ["http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted IRC client"]16:53
klipkdybych za to m?l dost?vat prachy, tak to nikdy nedod?l?m16:53
anubishntbhavry: to jo ale vyj?d?it sv?j definitivn? postoj slovy j? u? ne?m s?lu d?lejte si co chcete je funny16:53
Havryanubishntb proto?e vyt?r?m akor?t sra?ky16:54
lnovyhttps://forum.pirati.cz/post312252.html#p31225216:54
lnovyI can't anymore16:54
anubishntblnovy: LOL16:56
malajankalnovy +10016:57
lnovynavstevnost neni proto, ze linkuji http z https, ale to je jina story :)16:57
lnovymaji posilat google analytics tagy16:57
lnovypak se to da merit, jejich chyba16:57
KedrigernAu... to fakt ne.16:58
lnovy ,,p?ech?z?me do igelity"16:58
Havryno nic p?ijela tch?n?, jdu pokra?ovat ve sv? depresi16:58
Havry?au16:58
lnovyenjoy :)16:59
lnovypamatuj, jenom dve slova v cestine zacinaji na tch16:59
lnovyto druhe je trchor16:59
lnovytchor16:59
Havryvole :D16:59
-!- Havry [Havry@ip-89-102-229-38.net.upcbroadband.cz] has quit []16:59
-!- Bloud42 [~Bloud42@nat02.interconnect.cz] has joined #chliv16:59
Bloud42:-*16:59
lnovyajoj :)16:59
Bloud42http://pastebin.com/VJGVb7d416:59
Bloud42mw se dal na fet jak svine17:00
lnovytl;dr, kompresoR?17:00
lnovyvime :)17:00
malajankaanubishntb: prosimte nenechala jsem v cajovne takovou podloluhlou ruzovou krabicku s tubou uvnitr? (napisy jako matrix a podobn?..)17:00
Bloud42prej k mu promluvil buch17:00
klip:)))17:00
lnovyPro sil?ky s trubkou a ?kodovkou - ned?lejte ??dn? nesmysly, nos?m et? u sebe docela dost zbran?.17:00
lnovylel17:00
neoBloud42: to by mi mohl vratit ty prachy co? :)17:00
Bloud42v tom poctu vo nejakejch love mele17:00
neohmm17:01
Bloud42mi to pobavilo17:01
Bloud42dalsi stripek do sagy17:01
anubishntbmalajanka: nev?m o tom17:01
MephistoLel.17:01
anubishntbmalajanka: up??m? douf?m ?e si to tu nenechala17:01
malajankaanubishntb: :((17:01
lnovypobavilo https://forum.pirati.cz/tomas-tozicka-kandidat-c-5-f674/vim-proc-volim-t23171.html#p31225317:02
klipprost? fra?ka17:03
lnovyhur, tragedie :)17:03
neoBloud42: no on toho asi dluzi tolik, ze proste pro to vuci me drobne...17:03
MephistoBloud42: Ukradl bambitku a v?noval ji Pir?tsk? stran?.17:04
MephistoSo cute.17:04
neoale ja to po nem ani nikdy nechtel..17:04
klip:)17:04
MephistoJe?t? ?e u? je v propadli?ti d?jin, zmetek.17:04
klipje?17:04
Bloud42pravidelne ctu ten on nem klubik na Hlenu http://www.hofyland.cz/?club&klub=2458817:04
Bloud42prdel17:04
MephistoB?h mu nepom??e, s jeho du?? vyt?r?me ?p?nu v koupeln?.17:04
anubishntbhttps://forum.pirati.cz/vnitrostranicka-diskuze-f75/metriky-vyhodnoceni-efektivity-kampane-t23167.html#p312255 ROFL17:05
klipMW je B?h :)17:05
* Mephisto raises eyebrow17:06
klipRoj m? taky probl?my s vn?m?n?m barev. Vid? ?ernob?le17:06
lnovymi napada, ze volimpiraty.eu jede pod apache, co na to asik rekne strejda slowloris.py?17:06
malajankaivan chce byt predseda kdyz nevyhrajem volby. kdo prej by to jiny delal (ivan to  rekl havrymu)17:06
Mephistolnovy: Lel.17:06
Bloud42lol17:06
klipIvan nebude po volb?ch p?edseda17:06
Mephistomalajanka: Hmm.17:06
klipteda chvilku mo?n? je?t? jo17:06
klip:)17:06
MephistoTak?e mus?me Ivana fakt zni?it p?ed volbami.17:06
MephistoBloud42: Sorry, k?mo.17:06
neono ale na tu otazku jeste nikdo rozumne neodpovedel...17:07
neokdo jako to bude..17:07
MephistoPokud se chce sv? pozice dr?et, bude zlikvidov?n.17:07
klipdestrukce u? zapo?ala, te? jen d?lejte d?l to, co d?l?te doposud :)17:07
MephistoPeriod.17:07
Bloud42Pepik Slerka neska na fb pcal, ze prej pomozte Zelenejm a poserte Lisku do Brusele17:07
klipneo: jako kdo bude p?edseda po n?m?17:07
neoklip: jo17:07
lnovyjede vam volipiraty.eu? :)17:07
neokazdopadne stejne to bude Ivan .. protoze 100 lidi...17:07
lnovyvolimpiraty.eu?17:07
klipneo: v t?ch 100 jsou i ti, co to necht?j? d?lat b?hem kampan? :)17:08
neoklip: tech moc nebude17:08
neolnovy: ano17:08
klipot?zka taky je, jestli Ivan bude v?bec kandidovat :)17:08
klippo tom, co se zhrout? a rezignuje :D17:08
neolnovy: jak nejrychleji naklonovat win disk na linuxu? dd if=/dev/.. of=/dev/... ?17:09
klipneo: nechce? d?lat p?edsedu? :)17:09
neoklip: nechci dredy17:09
Marst:)17:09
klip:D17:09
malajankaproc se musim dycky dozvedet nejakou takovou jobovku17:11
malajankakdyz vidim, ze vetsina clenstva fakt nevidi vsecky ty faily a radsi se schovava za "ale kdo jiny?!"17:12
neook me to je jedno... tak t?eba nikdo...17:12
klip+117:12
neoja bez predsedy fungovat umim17:12
malajankaja bez predsedy funguju17:13
malajankaprotoze predseda nefunguje17:13
klipto beru... m??e n?kdo kandidovat s t?m, ?e nebude nic d?lat. jen podepisovat to, co mu d? RV a CF k podeps?n? :) d?m mu hlas17:13
KedrigernHmm... jen?e my stranu pot?ebujeme. A pot?ebujeme i n?kter? konzervativn? funkce.17:13
lnovyslowloris asik nefungue17:13
neoklip: no nekde vou jen "predsedy"17:14
neomohli bychom vzdycky nekoho zvolit docasne :D17:14
klipto?il bych to ka?dej m?s?c :) p?it?hlo by to pozornost :DDD17:14
klipputovn? funkce17:15
neo:)17:15
neo+117:15
neoto by bylo fajn17:15
KedrigernPro? Roj ?ije?17:15
klipproto?e na n?j furt n?kdo reaguje :D17:15
klipj? u? sem s n?m skon?il :)17:16
Kedrigernklip: Hele zas jdi do prdele... my fakt pot?ebujeme ?e?it v?ci. TTIP se nezastav? s?m. Nejsme tu pro srandu.17:16
klipKedrigern: a k tomu pot?ebujeme funkci p?edsedy? :)17:16
malajankahttps://forum.pirati.cz/republikove-predsednictvo-f61/navrh-na-proplaceni-prace-zuzky-kolarikove-t22963-10.html#p312261 klip .D tak za to m??e? ty :D17:17
klipmalajanka: jj, ?etl jsem :)17:17
Kedrigernklip: V?cem?n? ano.17:17
neonene17:17
Kedrigernklip: K tomu pot?ebujeme funk?n? reprezentaci, kter? bude schopn? politicky jednat. Co? v?cem?n? znamen? RP, proto?e nap?. dal?? strany.17:17
klipa jak ve v?ci TTIP politicky jedn? Ivan?17:18
klipRP ok, ale j? mluv?m o p?edsedovi17:18
neoomg.. komunalky.. ja vedel ze jsem na neco zapomnel..17:18
klipm??e? n?komu d?t za ?kol politicky jednat ve v?ci TTIP. Nen? d?vod, pro? by to m?l b?t na v?echno furt ten sam? ksicht - p?edseda17:19
Kedrigernklip: ... Opravdu? ??k?m snad, ?e to m? n?co spole?n?ho s Ivanem? M? to n?co spole?n?ho s t?m, ?e my se mus?me dohodnout a vytvo?it soci?ln? API (RP), kter? bude kompatibiln? t?eba se zasran?mi socany s kter?mi budeme muset jednat. Jinak jsme v p??i a korporace si n?s nat?ou na chleba. A bude jedno jak l?biv?, liber?ln? a nenucen? to budeme komentovat.17:19
Kedrigernklip: D?vod je druh? strana.17:20
Kedrigernklip: Nen? d?vod aby to byl Ivan.17:20
klipdruh? strana je nekompatibiln?17:20
Kedrigernklip: Ano, skv?l? post?eh. Le? nutn?.17:20
KedrigernNetvrd?m, ?e to mus? fungovat stejn?. Jen to mus? b?t kompatibiln?, abychom m?li ?anci.17:21
lnovyskutecne jsou immuni vuci slowloris, wow :D17:21
klipkompatibilita ale nemus? znamenat, ?e budeme m?t p?edsedu, kter? bude komunikovat s druhou stranou17:21
klipto se d? zajistit i jinak17:22
lnovylet's spinup my loic botnet17:22
Kedrigernklip: Ned?. Kdy? nechct?j? komunikovat s n?k?m jin?m, tak t??ko.17:22
Kedrigernklip: Probl?m je, ?e my pot?ebujeme komunikovat s nimi, ne oni s n?mi.17:22
lnovykdo neznam, moc fajna vec :) http://en.wikipedia.org/wiki/Low_Orbit_Ion_Cannon17:22
klipKedrigern: adresovat probl?m, ne se m?nit podle nich17:22
Kedrigernklip: Jak? ?ekni mi jak zastav?? TTIP?17:23
neomasivn? let?kovou kampan?17:24
Kedrigernklip: Kdyby bylo po tv?m, tak tu bude, proto?e nebude? cht?t uplacen?m lidem ?ahat na n?zor.17:24
klipn?s by m?li zaj?mat voli?i a ne ostatn? strany. A? budeme komunikovat s voli?i, pak m??eme ?e?it komunikaci s dal??mi.17:24
klipmoment?ln? nejsme schopni d?lat nic, i kdy? m?me p?edsedu17:25
MephistoOrganizace maj? veden?.17:25
lnovyhttps://forum.pirati.cz/post312267.html#p31226717:25
MephistoSmi?te se s t?m.17:25
Kedrigernklip: M? zaj?maj? na?e hodnoty.17:25
MephistoNebo taky m??eme nechat ob?anskou spole?nost chc?pnout.17:25
MephistoS m?mi schopnostmi manipulace by m? korporace uv?taly s otev?enou n?ru??.17:26
MephistoAle ono to nen? pro m?.17:26
klipfunkcion??i maj? tendenci se po ?ase na hodnoty vysrat, zvl??? na pozic?ch, kde u? jde o placen? funkce17:26
MephistoKorporace jsou v d?sledku neefektivn?.17:26
Kedrigernklip: A? nech?me USA hr?t si, tak u? nebude? m?t voli?e s kter?mi bys komunikoval. Bude? m?t jen z?kazn?ky. Bravo.17:26
MephistoAle pokud se ob?ansk? spole?nost nezorganizuje, skon?ila.17:26
Kedrigernklip: Amelia?17:26
Kedrigernklip: ?patn? lid? maj? ?patn? vlasntosti. Dob?? lid? maj? dobr? vlastnosti.17:27
MephistoFakta a souvislosti nelzou pop??t aktu?ln? neprovediteln?mi idejemi.17:27
MephistoJ? se chci vyhnout t?m AK?k?m.17:27
klipNeexistuj? dob?? a ?patn? lid?. Ka?d? m? vlastnosti a ty se hodnot? r?zn?mi lidmi r?zn?17:28
MephistoA i v boji nakonec pot?ebuje? ser?anta, kter? Ti ?ekne, kdy se m?? kurva skr?it.17:28
Kedrigernklip: Nesouhlas?m s tebou a pova?uji t? za pop?ra?e reality.17:28
MephistoKedrigern: J? realitu t?? pop?r?m a odm?t?m.17:28
Kedrigernklip: Existuj? velmi ?patn? lid?.17:28
KedrigernMephisto: Ale s tebou souhlas?m.17:28
MephistoAle v?m, za jak? sv?t?lka kdy zat?hnout, aby se realita zm?nila.17:28
MephistoCo? je to, co si lid? neuv?domuj?.17:29
klipKedrigern: to je tv?j subjektivn? pohled na ty lidi17:29
Kedrigernklip: Neexistuje jin?, ne? subjektivn? pohled.17:29
Mephistoklip: Existuj? lid? nevhodn? pro veden?.17:29
Kedrigernklip: Nicm?n? lid? jsou velmi ?patn?. Od jist? m?ry je nelze omlouvat.17:29
klipKedrigern: ano, ale t?ch subjektivn?ch pohled? je tolik, kolik je pozorovatel?, tak?e pro? zrovna tv?j pohled je ten prav?? :)17:30
malajankaMephisto: http://www.pirati.cz/fo/rozpocty/participativni/start stahni to pdfko17:30
klipvedouc? pozice je nevhodn? pro lidi :D17:30
Kedrigernklip: Proto?e je m?j.17:30
klip:)17:31
klipkua, musim vyzvednout sebastiana... jdu17:31
neojo.. hlavne myslet na deti.. :]17:32
mmnhttp://www.gunlex.cz/volby/volby-eu-2014-odpovedi-27-volte-pravy-blok-www-cibulka-net/ Cibulka je super.17:32
coruvarlnovy, mysl??, ?e m? cenu rojovi je?t? n?co vysv?tlovat? zbyte?n?.. stoj? t? to energii.. :D17:33
mmnBy m? zaj?malo, co za typ lid? s n?m kandiduje.17:33
lnovyme bavi mu posilat "Debile. Dukaz. Q.E.D."17:34
neolnovy: me to taky bavi :)17:34
lnovyDokuz ze nekliklaji jsi prinesl v prvnim postu. FALSE! 3 kliky za tyden.17:34
lnovyDukaz17:34
neolnovy: btw.: jak nejrychleji naklonovat win disk na linuxu? dd if=/dev/.. of=/dev/... ?17:34
lnovykokot17:34
lnovyneo: jsou stejne velky?17:35
lnovyneo: ja bych pouzil nejakou alternativu od partition magic, http://en.kioskea.net/faq/1391-free-alternative-to-partition-magic17:35
lnovyprotoze si treba nejsem jistej, jak si ntfs poradi se zmenou geometrie17:36
-!- anubishntb [anubish@d.clients.kiwiirc.com] has quit ["http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted IRC client"]17:36
neolnovy: vlastne tu mam nekde gparted... zkusim to...17:37
lnovyjj :)17:37
lnovyteorie svini activated :)17:39
lnovyto zase bude flame :D17:39
lnovyhttps://forum.pirati.cz/volnocasove-aktivity-f539/pirati-a-zbrane-t23175.html :)17:39
neoto uz jsme odpovidali...17:41
neotohle druzeni se porad pta..17:41
neokazdy volby...17:41
lnovyevidentne sme letos neodpovedeli17:44
malajankasmlouvy.. smlouvy17:44
malajankapro? j?17:44
malajankavyplnim aspon ty kde nikdo nem? ?.. :D17:44
lnovyivan svadi placeni Zuzky na neschopnost PO :D17:44
malajankajojo17:45
lnovydodging 10117:45
malajankauz jsem to tu klipovi psala17:45
malajanka:D17:45
neoomg... Rojem se proste jen bavim...17:51
KedrigernBohu?el to v?bec nen? vtipn? :(17:56
neotobias ho pry chce nechat "odstranit" :]17:57
-!- dastych [~plukovnik@ip-37-188-166-204.eurotel.cz] has quit [Remote closed the connection]17:59
-!- dastych [~plukovnik@ip-37-188-166-204.eurotel.cz] has joined #chliv17:59
malajankalnovy dastych : (nevim kde ted jsi .D) ted ti roj zase napise, ze pouzivas hatmatilku a nevyjadrujes se cesky :D18:00
lnovya kruh se uzavre :)18:00
lnovymusim si prehodit mobil at se pripojuje na ten bouncer taky18:00
lnovyjaktoze tam jeste nejsi? :)18:00
malajankamas stesti, ze jsem pred chvilkou prohrala na popelnicek! :D18:00
Kedrigernmalajanka: Kde je ten vyor smlouvz<18:01
malajankaponac se mi to tu nejak nepodarilo.. zkusim to za chvilu znova.18:01
malajankaKedrigern: google : participativni rozpocet pirati -> vzor smlouvy.pdf418:01
malajanka bez 4 :D18:01
lnovymusis zapnout ssl, port 6668, jmeno:heslo jako jmeno, heslo nevyplnovat18:01
lnovyteda myslim, jdu to overit18:01
malajankalnovy: neboj se.. tvoje in?trukce jsem rozlu?tila myslim bez problemu18:02
malajankaakorat nejak nejelo kiwiirc a tady na mibbitu jsem zas nena?la settings portu18:02
-!- dastych [~plukovnik@ip-37-188-166-204.eurotel.cz] has quit [Client Quit]18:03
Kedrigernmalajanka: eh hmmm... jak bych ti to ?ekl.18:04
malajankaKedrigern: povidej prehanej?18:04
lnovyTak to jmeno:heslo musis dat do hesla18:04
malajankalnovy a do jmena jenom jmeno, nebo nic?18:05
Kedrigernmalajanka: Chod? mi to.18:05
lnovydo jmena dej klidne to stejny, at je to jistota :)18:05
malajankaKedrigern: m??e? tam napsat ? a s entrem tam zustane?18:05
Kedrigernmalajanka: Asi jde jen o fonty.18:05
Kedrigernmalajanka: Jop18:05
malajankaKedrigern: zkou?eli jsme to na dvou ruznych pocitacich oO18:05
malajankato mi nerikej, ze takova nahoda18:05
Kedrigernmalajanka: V prohl??e?i (Chrome), acrobatu i evince (defaultn? gnome pdf viewer)18:06
Kedrigernmalajanka: M?m ?pln? kompletn? TeX, ?ili asi jde o n?jak? fonty z n?ho.18:06
malajankano.. jenze jako.. ja to asi takhle hrotit nebudu18:06
malajankaa nemuze to po mne nikdo vyzadovat snad18:07
malajankado dneska jsem ani nevedela co to latex je18:07
neolatex je fajn18:07
lnovyLaTeX, latex je neco jineho :)18:07
lnovyano, latex je fajn :)18:07
malajankaja vim18:07
malajankanechtelo se mi18:07
neobude z nej cele web :D18:07
malajankashiftovat18:07
neo*celej18:07
malajanka:D18:07
Kedrigernmalajanka: Ale p??e to, ?e to p?sma m?.18:07
malajankaKedrigern: no.. u tebe asi jo18:07
lnovymalajanka: zkus ten bouncer, sem nedockavej, promin :) me to slape nadherne :)18:07
malajankaKedrigern: mas teda nejakou konstruktivni radu, jak to tady muzu rozjet?18:08
malajankalnovy: jdu na to.. stejne jsem z tech smluv totalne otravena18:08
Kedrigernmalajanka: Hmm asi moc ne.18:08
Kedrigernmalajanka: Technicky mi to smysl ned?v?18:08
malajankaKedrigern: tak jsem rada, ze tobe to jde.. :D18:09
malajankajdu zkusit rozjet ten port tady na mibbitu.. to kiwiicko n?jak nereaguje ted jak na potvoru18:09
Kedrigernmalajanka: Jako asi to bude n?jak? trivka. Ale nenapad? m? kter? z nich.18:09
Kedrigernmalajanka: Nav?c m?m m?lo kofeinu.18:09
Kedrigernmalajanka: A m?l bych vypadnout na sch?zi.18:10
Kedrigernmalajanka: Ale v pr?ci je dob?e.18:10
HELLth^cKedrigern: PM jsi cetl?18:17
KedrigernTy v?e?ra?18:18
KedrigernTy jsem ?etl18:18
malajanka_Mwhaha tak asi to funguje lnovy ^^18:18
KedrigernNo nic, j? miz?m z pr?ce.18:19
Kedrigern?ek? m? je?t? politika.18:19
lnovymalajanka_: a tedka odpoj to malajanka, melo by ti to automagicky prehodit tenhle nick :)18:19
malajanka_Olrajt!18:20
-!- malajanka [b2f8fcc6@ircip1.mibbit.com] has left #chliv []18:21
lnovya nic :)18:22
lnovyale keepnick module mas zapnutej18:23
malajanka_ No, ja tady byla bohuzel asi od zacatku s ocaskem, tak to hapruje.. To jsou jen kosmeticke vady :D18:23
lnovynapis /msg *keepnick enable18:24
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has quit [Ping timeout: 180 seconds]18:24
Mephistolnovy: Ty jsi moderoval klipova pt?ka v Podpalub??18:24
Mephisto?e se nestyd??.18:24
lnovyMephisto: jo :)18:24
HELLth^cKedrigern: to mam brat teda jako okay?18:24
MephistoNebylo by lep?? d?t do popisu Podpalub? NSFW?18:25
malajanka_Btw. Roj uz zacal vytahovat cestinu jak jsem ocekavala18:25
MephistoModerovat na?i ?umpu mi p?ipad? neideologick?.18:26
lnovyMephisto: nebylo to tam, tak sem zmoderoval :)18:28
Kedrigernhele ?us18:29
-!- Kedrigern [~Kedrigern@94.230.146.249] has quit ["leaving"]18:29
-!- malajanka_ is now known as malajanka18:30
lnovyno prosim :)18:30
lnovyit's a kinda magic :)18:30
malajankaMagical moments on irc :D18:31
lnovyparty like it's 1986 http://youtu.be/NLxN0wpFoP818:32
malajankaDirt nasty : 198018:33
malajankawow! hezky! tak u? i na kompu :)))18:33
lnovya zadny double nicky :)18:33
malajanka<318:34
lnovya navic unix way :)18:34
lnovykdokoliv dalsi bude chtit irc bouncer, zalozim usera18:34
neoMephisto: kde zitra budes? treba nekde kolem cajovny?18:35
lnovyhttp://www.lidovky.cz/moskva-o-krymskem-referendu-lhala-tvrdi-poradni-organ-kremlu-pte-/zpravy-svet.aspx?c=A140506_141431_ln_zahranici_msl lel18:38
lnovypotemkiada, na vsech urovnich a levelech :)18:38
neojo lze se vsude...18:38
lnovymalajanka: kamos mi radi, ze se mam davat bacha na Paroubka, at prej mi te nezbouchne, ze prej je to taky sexy mozek :D18:39
lnovy"jen abych m?l p?edstavu, ty m?? fakt babu, nebo se ti poda?ilo napsat dokonalej skript, co n?hodn? ma?e ??sti k?du, sem tam ti po?le nad?vku a n?kdy n?co zaj?mav?ho vygoogl? podle horkejch trend??"18:40
lnovylel18:40
Mephistoneo: Teoreticky.18:40
lnovy:D18:40
MephistoZve? m? na rande? :318:40
MephistoNe ?e m? pokou?e?!18:40
neoomg18:41
neofajn... vtipy na to jsem ocekaval...18:41
MephistoJ? r?d vtipy.18:41
MephistoSe ?leha?kou.18:41
malajankalnovy: :D to jiste.. bradavicnak ti me urcite prebere :D18:42
malajankalnovy: mel bys ho pretahnout prstenem18:42
malajankalnovy: LOL :DDD ten quote18:43
-!- coruvar [~coruvar@ip-213-220-203-33.net.upcbroadband.cz] has quit [Ping timeout: 180 seconds]18:48
lnovyaz ted sem si vsiml, ze beleg pouziva buch misto buh :)18:55
mmnAd moderace v podpalub?: Tady na IRC taky d?v?te NSFW v?ci a nikdo to necenzuruje.18:55
-!- HELLth^c [~HELLth@nat-0-15.lam.cz] has quit [Remote closed the connection]18:55
lnovytak ja se omluvuju :)18:56
mmnlnovy: Je to jasn?. Klip to m?l ?patn?. Beleg je toti? b?ch.18:56
Bloud42http://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/praha-nekoupi-licence-k-opencard-chce-novou-kartu/r~19350a12d51c11e3a09e0025900fea04/18:56
mmnNo a b?ch k Belegovi promluvil.18:56
lnovyBloud42: uz sme zaznamenali na lidovkach :)18:56
Bloud42bude prdel18:56
Bloud42by mi tankovalo kolik bude calovat vymena, jak penez, tak i nervu. bych tipoval, ze najmou brigadniky18:57
lnovybudete si na ty plastikovy karticky lepit samolepkovy kupony na mesic, mark my words :)18:57
lnovykrno style :)18:57
Bloud42heh, davkova vymena voupnkrad18:58
Bloud42losem18:58
-!- HELLth [~HELLth@nat-0-15.lam.cz] has joined #chliv18:58
-!- Kedrigern [~Kedrigern@ip-78-45-39-110.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv18:59
-!- HELLth [~HELLth@nat-0-15.lam.cz] has quit [Remote closed the connection]19:00
-!- whynot [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has joined #chliv19:04
lnovybeleg "dneska jsem tak nasranej, ?e bych si i dal ??ru" a trvalo asi vte?inu ne? jsem ji m?l v ruce.19:06
lnovyto mluvi o me...19:06
lnovystrasne kazim lidi :)19:07
malajankato teda19:07
-!- HELLth [~HELLth@nat-0-15.lam.cz] has joined #chliv19:07
Mephistolnovy: Sp?? jsi m?l sm?lu na lidi.19:08
MephistoSe kter?mi jsi fetoval.19:08
MephistoTo dok??e zkazit ml?d?.19:08
Mephisto:319:08
lnovynjn :) to vsechno vychazi z te kriminalizace :)19:08
KedrigernMephisto: +119:08
lnovya lidi to potom svadi na drogy19:08
malajankalnovy +119:08
MephistoAno. Za probl?my lid? m??ou lidi.19:08
Kedrigernlnovy: Ne, to vych?z? z tv?ho ?ivotn?ho stylu, eh vtipu, eh Brna19:08
lnovy:DD19:08
MephistoBrno...19:09
* Mephisto oh?b? ret19:09
lnovyhttp://youtu.be/NLswNLLdr9g19:09
lnovy?am ?am19:09
malajankajsem to v?d?la ,?e to bude tahle hrozn? v?c!19:10
lnovy:))19:10
lnovydubplate neasy :D19:10
-!- mrSpock [~mrSpock@cst-prg-3-9.cust.vodafone.cz] has joined #chliv19:10
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has joined #chliv19:10
whynotSvet se asi zblaznil...ja jsem propagaovala travu a kasickou hudbu a muj clanek sdilel Ferjencik.19:11
lnovycesty karmy jsou nevyspitatelne19:11
* Mephisto pats whynot 19:11
malajankalnovy ty me zase schvalne tyras, co19:11
lnovynevyzpytalene? :)19:13
lnovynevyzpytatelne19:13
malajankauzasne! :319:13
lnovyja se to naucim, akorat potrebuju cas :)19:14
malajankav pohod?.. you have all the time in the world19:14
* lnovy silently hints at akorat :)19:14
mrSpockPronajimam komplet vybavenou garsonku na florenci. Full v?bava + spac? patro. 9600 komplet v?etn? energi? a netu kdyby n?kdo cht?l.19:15
lnovykomplet vybavena a hajzl mas na chodbe19:16
malajankas kym budes bydlet?19:17
mrSpockKa?dej nem??e m?t k?eslo s odsavanim jak ty :)19:17
malajankaTom V: Btw ivan jeste neprijel na debatu, co zacala v sest. Piratska tour hadr.19:17
lnovyone eye and a long pipe from my ass to some place where I don't need to care about it. Ideal body.19:17
malajankadylan <319:17
mrSpockZat?m nev?m psal sem krtkovi ale ten neodepsal zatim19:18
mrSpock:)19:18
lnovymno... ja te tady ubytoval docasne :) protoze si potreboval pomoct :) nechci s nikym bydlet... rozhodne ne s "male" :)19:18
lnovynebo myslis ok?19:18
lnovyjako nick "ok" ne ok jako okay :)19:19
malajankakrtek potrebuje zenskou, aby mohl cas od casu zahalekat "back to the kitchen!" :D19:20
Kedrigernmalajanka: +119:20
lnovy"sudo make me sandwich"19:20
malajanka:D19:20
KedrigernCo? mi p?ipom?n?, ?e bych m?l j?t do hospody.19:20
malajankasudo apt get vagina19:20
malajanka:D19:20
malajankaKedrigern: alkaci!19:20
lnovy# whatis woman19:20
lnovywoman: nothing appropriate.19:20
mrSpockSehnal sem na Cervenem vrchu 2+1 s balk?nem a rohovou vanou.  M??e? si vz?t pokoj janko kdy? to Krtek nexce ;)19:21
malajankawomen are good for three things. cooking cleaning and vaginas. :D19:21
malajankamrSpock: jaky pokoj? ja v praze uz bydlim :D19:21
lnovyactually four things... cooking, cleaning, vaginas and her sisters' vaginas19:21
mmnwomen are actually good for four things19:21
mmnsakra19:22
malajankato je v e=mc vagina? :D19:22
lnovyeveryday normal guy? nevim :)19:22
malajanka:D19:22
malajankachainsaw that19:22
mmnI kill people.19:22
lnovymmn: pravdepodobne +119:22
mrSpockTak co se vyptavas kdy? tu obchoduju omg19:23
mrSpockSamej trol omg :)19:23
Mephistoneo: whynot: Lel, tak to m??eme ps?t rovnou tady ve?ejn?.19:25
MephistoNebo si zalo??me m?stnost? :319:25
neo:D19:25
malajankaMephisto: rizek neodpovida19:25
Mephistomalajanka: Vid??, jak je to zl?.19:25
malajankaMephisto: nechces mu zavolat? :D19:25
MephistoNechci to ?e?it.19:27
malajankaMephisto: olrajt19:27
lnovytak ja se pomalu chystam podivat na ten cirkus19:30
lnovytakze k ranu postnu nejaky videa uplne ozralyho ivana nebo tak19:30
neolnovy: beres si prsten?19:30
neo...19:30
malajankalnovy: tomas prave psal, ze ivan jeste ani nedorazil19:31
neopozoruji ze maji tak 1-2,5 hodiny vzdycky LAG ..19:31
lnovynemuzu najit kocku!19:32
malajanka:O19:33
lnovyprsten nemuzu najit taky19:33
neotreba to souvisi...19:33
malajankaa odkdy nemuzes najit ten prsten? oO19:33
malajankaprotoze ja si ho pamatuju napredposled na stole v pokoji vpravo od dveri a pak naposled v pokoji nalevo od dveri nekde na skrince male (myslim)19:34
-!- mrSpock [~mrSpock@cst-prg-3-9.cust.vodafone.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]19:37
lnovyPodivam jak dojdu19:42
malajankaolrajt19:42
malajankanovy vyrobek dilny nasi tajne graficke skupiny https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/l/t1.0-9/10320478_10152178897418218_3658039521573761483_n.jpg19:43
mmnN?kdy m?m pocit, ?e n?kte?? lid? nejsou lid?, ale psi, kte?? ?t?kaj? na ka?d?ho, kdo se p?ibl??? k jejich p?n??kovi.19:44
lnovyMg19:44
lnovyHej nechci prijit o cicu.... Beeee19:45
malajanka:((((19:45
malajankaneneee19:45
malajankaurcite se najde!19:45
lnovySnad je nekde zalezla a sere na me19:45
neovzdycky muzes naklonovat...19:45
malajankato by bylo kocce podobne.. snad jo19:45
lnovyJdu si dat malou plz do cirkusu19:46
malajankaseeya19:46
lnovyBy me teda karma pekne nasrala19:47
lnovyZrovna kdyz sem ji chtel poridit druhou vykastrovanou do paru19:48
malajankato je z toho, jak jsi dneska mluvil o presunu z neutral k evil19:49
malajanka(karma)19:49
Kedrigernmalajanka: Jdu tam d?lat politiku, kdy? j? tady viditeln? nikdo jin? neud?l? :(19:52
lnovyTak selepce zadna cedule, na baru nic nevi a jde se tam pre sklad kolem hajzlu :)20:00
lnovyJust fyi20:00
lnovyHa... Hlavni vchod se otevira! Wow20:01
* Mephisto facepalms20:01
lnovyUz vidim hlavniho homoskina20:02
malajankalol :D20:05
lnovyIvan tu mel byt celej den na namesti prej, rozdavat letaky na akci20:08
lnovyJeste nedorazil20:08
neodyt se nejak vracel do prahy ne?20:08
malajankajojo.. jede na 300%20:08
neotocit neco do tv ..20:08
lnovyJo20:08
malajankaodpo nekde psal ze uz jede podruhe do brna20:08
malajankaale asi stale nedorazil20:09
lnovyStiha vsechno20:09
lnovyJenom ne to co ma20:09
neok?mo? se taky zabil na D1 ...20:09
neosice je to OT ...20:09
neoale nejak jsem si na to vzpomnel...20:09
MephistoLel.20:09
Marstach jo20:09
malajankaneo.. :D mg20:10
neolnovy: vim kde mas kocku :D http://img.izismile.com/img/img7/20140506/1000/daily_gifdump_19.gif20:11
lnovyhttp://imgur.com/ZJPShdm20:13
lnovyVsechno clenove20:13
-!- Keddie [~Flint@static-84-42-246-214.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv20:14
lnovySmazal dostal petikilo a zahlasoval, takze jeste ty janko :)20:16
lnovymalajanka: ^20:16
-!- anubish [anubish@d.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv20:17
malajankalnovy: vim vim.. akorat ze po mne chce ted milion lidi neco. jdu na to20:17
malajankalnovy: muzes klidne spat.20:18
lnovyIvan dorazil20:18
malajankahlasovala som20:18
Keddie2h 15m zpozdeni?20:20
lnovy  Zrovna sem mu to rekl, ze to ma teda narizeny at da go strnadovi, tak rikal ze si nabije telefon a tapal nejaky dalsi nesmysly20:20
anubishlnovy: nj kokot co nad?l??20:21
-!- Havry [Havry@ip-89-102-229-38.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv20:22
Havryhoj20:22
anubishola20:23
KeddieMimochodem pr?v? jsem na schuzi Zelen?ch... to je byro20:23
-!- dj-bobr [~Miranda@cdma-71-112.cust.vodafone.cz] has joined #chliv20:25
anubishsem tedka zjistil ze m?m smenu na mmm20:25
anubishp?kn? na prd20:25
malajankatoo bad :(20:25
anubishtak m??u zkusit po?e?it tobiase aby to vzal za m?20:25
Marstv ?em selh?v? PO ?   https://forum.pirati.cz/republikove-predsednictvo-f61/navrh-na-proplaceni-prace-zuzky-kolarikove-t22963-10.html#p31226120:26
malajankav zal?ben? se ivanovi20:26
Havrymalajanka tak v 16.00 v PICe20:27
lnovyReport: do breclavi vubec cirkus nedojel, pac na dalnici horelo auto, takze jeli rovnou do hodonina, kam prijeli pozde20:27
Marstne v??b?, co by podle n?j m?l PO d?lat a ned?l??20:27
lnovyA postavili stan, sli na jidlo, vratili se, sbalili a jeli sem20:27
lnovyKam prijeli pozde20:27
malajankal?l20:27
HavryMarst asi organizovat dobrovoln?ky20:27
neolnovy: proste cirkus...20:28
lnovyZatim nula platicich na party20:28
neone pockat.. ten je stabilnejsi..20:28
Havrylnovy ty jsi na t? party ?20:28
lnovyJojo20:28
Keddie Tak po nic nedela a hraje si na to20:28
neotak ze zuzky udelam zastupkyni vedouciho po... a uvidime ty zazraky!20:28
neo*udelame20:28
neo..20:29
malajankana tom cirkuse je vstupne?! :D20:29
Havrylnovy tak ?ekni Ivanovi a? ti po?lou p??stup na ten web, je tam go od RP20:29
malajanka(u? mu to ??kal)20:29
lnovyJa uz sem mu to napalil20:29
Havrymalajanka a co ?20:29
lnovyPrej si nabije mobil a nejaky kraviny20:29
Havrylnovy a jak? byla reakce ? volal jsem mu to u? p?es den jak jsem psal na foru20:29
Havryaha20:29
KeddieWhoe je tu vzpoura zen20:30
neoKeddie: a ty si mezi nima?20:30
KeddieNe, nehlasim se na l?dra20:32
lnovyNevim, moc sme nepokecali20:32
Havrylnovy v p?tek v 16.00 v PiCe je ta sch?zka s pr?vn?kem20:33
Havryzat?m jsme t?i z?jemci20:33
lnovyCajk20:34
Havrylnovy janka m? kl??e :)20:34
lnovyCajk^220:34
Havryprogram: n?co m?lo o pokut? st?tu za klip, hlavn? Kryl a reilreklams okrajov?, proto?e AO je?t? nenabil datovou schr?nku, aby mohl poslat na?? odpov?? na v?zvu20:35
malajankano.. to s tim krylem m? bude fakt zaj?mat. na to jsem zv?dav?20:36
lnovyNenabyl?20:36
malajankanenabil! :D20:36
lnovyDependsbpravr20:36
lnovyPrave20:36
malajankano to jo.. ale tady chce? nab?t tu schr?nku n???m, ne nab?t tu schr?nku odn?kud/od n?koho :D20:37
malajanka(teda myslim.. z kontextu)20:37
Havryjj kreditem20:37
Havry:D20:37
Havryjsem vocas,ale ne zase tak velkej :)20:37
malajankaHavry: no moc se nedu?uj. tvoje chyby ob?as taky stoj? za to! :D20:38
Havrymalajanka jo j? v?m, m?m s t?m od mali?ka probl?m20:38
Havrymalajanka s ?J jsem t?eba nikdy v ?ivot? nedostal za 120:38
malajankaz* . v???m :D20:38
Havrymalajanka nejv?t?? ?sp?ch v p?t? t??d? 1-20:39
malajankatyjo no.. tak 1- jsem m?la jako nejhor?? jednou z dikt?tu20:39
malajankam?me to podobn?.. akor?t interval z druh? strany.. .D20:39
Havrymalajanka nev?m pro?, je to jako s algerrou prost? se mi to plete, no20:39
Havryalgebrou20:39
malajankano jo.. znam?nka20:40
malajankajdu do sprchy! ?us bus20:40
malajanka:))20:40
KeddieTen Roj! Vylucte ho! Ja nenohu20:40
malajanka:D n? nohu20:41
MephistoKeddie: Kdo, kdy? ne Ty? Kdy, kdy? ne te??20:41
Mephisto:320:41
neook... n?co na n?j najdu...20:41
-!- Mephisto is now known as Mel20:41
Keddieneo: testy inteligence!20:42
neoty mohou byt nekdy neprukazne... :D20:42
Keddieneo: jeho inteligence je neprukazna20:45
lnovyIvan: Hele Vymazal, ty ses prej mistni koordinator, kde spime se Zuzkou?20:45
lnovyVymazal (septem): na hajzlu20:45
malajankato se fakt stalo? :D20:46
neohe20:46
Keddie Na?e p?edpisy jsou super, kdy? tak vid?m ty Zelen?20:47
neo"Piratske hajzlikove pohadky" ...20:47
Marstkdo m??e vyhl?sit refendum? m??e to b?t RV??20:48
Havrytvl :)20:48
lnovySedi tady naproti me20:48
Havrylnovy ho pozdravuj :)20:48
Havrymarst jako u ?lensk?ho podn?tu, jen se mus? na za??tku uv?st, ?e jde o referendum20:50
lnovyZe prej ste se ho na schuzi KS praha na nic nrptali20:50
Marstpt?m se jestli ho m??e vyhl?sti org?n, RV?ko20:50
lnovyZe prej ani pip20:50
HavryMarst http://www.pirati.cz/law/navrhy/jdr/zneni2?rev=1390751410#postup_pri_referendu20:51
lnovyJe to pravda?20:51
neoHavry: podle url to je jen nejaky navrh predpisu...20:51
Havryneo ale schv?lenej20:51
KeddieMel: https://mobile.twitter.com/petrkou/status/46372909866236313720:51
neoHavry: tak to urcite je i na "spravne" url ...20:52
anubishlnovy: na co se ptas ?20:52
Havryneo tak tady http://www.pirati.cz/rules/jdr?s[]=jednaci&s[]=%C5%99%C3%A1d20:52
neoHavry: to vypada lip.... to vis... taky moc neverim z?kon?m psanych na pivnich tackach..20:53
HavryMarst b) republikov? v?bor, pokud po??dal celost?tn? f?rum o projedn?n? v referendu, nebo20:53
Havryc) republikov? p?edsednictvo, pokud se m? navr?en?m usnesen?m schv?lit dokument, kter? byl vyjedn?n s t?et?mi stranami.20:53
lnovyZe prej vykladal se strnadem na schuzi ks praha a ze ste nemeli zadne dotazy20:53
lnovyZe cela shangri-la ultras ani nepipli20:53
lnovyA ze z te schuzr neni zapis20:54
anubishlnovy: to souhlas? bo celou dobu nezav?el hubu a mlel nesmysli o na?lapnutosti a o tom jak to bude super20:54
lnovyDiky20:54
neoumite hovno ?v?t...20:54
anubishjedin? komu se cht?lo se s nim srat byl viktor mahrik kter? sdelil p?r v?c? kter? se mu nel?byli20:54
anubisha ty ivan se strnadem zase zahladily a vyignorovaly20:54
anubishmimo to na co se ho asi m?me pt?t kdy? nic nev?me :-D20:55
neoja bych se ho ptal na vsechno...20:55
neoale nezajima me to..20:55
anubishm?sto toho aby sd?lil co se pl?nuje a bude d?lat tak ho roj zastavil s t?m ?e n?kolika lidem v m?stnosti nev??? a at si to rad?i ivan nech? pro sebe20:56
-!- whynot_ [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has joined #chliv20:57
Keddielnovy: dotazy jsem vznesl na f?ru20:57
-!- whynot [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has quit [Ping timeout: 180 seconds]20:57
-!- whynot_ is now known as whynot20:58
anubishkeddie: m?m chut vyvolat hlasov?n? o d?v??e v roje to co p??e v posledn? dob?? je fakt ?let20:59
anubishkeddie: nehledej za t?m to ?e se zdr?el p?i m?m hlasov?n?20:59
Keddieanubish: ano, je to ostuda.21:00
anubishco se mu stalo21:00
anubishproto mus? b?t n?j?kej rozumnej d?vod nest?lo by za to s n?m promluvit ?21:00
anubishj? si s n?m zkou?el domluit pokec ale vysral se na to21:00
MelKeddie: To je moje no?n? m?ra.21:01
Havryanubish kdo je?t? nehlasoval, Ondra Kallash ?21:01
anubishhavry: jop ten je?t? nehlasoval21:01
anubishale ?ekl bych ?e bude v pohod?21:02
Keddieanubish: stalo se mu "ucel sveti prostredky" a "budu loajalni"21:02
Havryanubish a zn? t? a tob?ka osobn? ?21:02
KeddieHavry: zna21:02
anubishhavry :-)21:02
KeddieMel: v?m21:02
* neo detach21:02
Havryanubish no tak?e bude pro ne ?21:03
anubishp?edpokl?d?m to ale je to jedno je to jen formalita nemus?m b?t ?len abych pom?hal v komun?lk?ch21:03
anubishhavry: ka?dop?dn? kdo m? p??jem? p?ekvapil byl ondra marek21:03
Havryanubish v??, ?e mn? ani ne21:04
MelBilly m? p?ekvapil.21:04
MelKonflikt nezastav? nep?ijet? Anuba.21:04
anubishs billym jsem opravdu spokojenej21:04
anubishbyla dobr? volba d?t ho m?sto sebe21:05
MelJo.21:05
MelOn je skv?l? m?stop?edseda kraje.21:05
MelAle tady m?l prost? chybnou dedukci.21:05
MelProto jsem byl p?ekvapen.21:05
anubishmel nem?l21:05
KeddieMel: jednal dle dohody :-)21:05
-!- ViM [ViM@d.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv21:06
MelLel.21:06
Mel?e se star?m.21:06
Mel:-)21:06
anubishmel : m?l zcela spr?vnou dedukci zkr?tka nechce v t?hle napjat? chv?li dewstabilizovat pir?ty21:06
anubishco? je super21:06
MelJen?e to je v d?sledku chybn? dedukce.21:09
MelProto?e destabilizace Pir?t? nesouvis? s Tv?m ?lenstv?m.21:09
anubishmel: ne nesouvis? je to ve sv? podstat? jedno pro m? je d?le?it? jin? v?c a to ?e sdelil sv?j n?zor a to otev?en?21:09
MelAno, to je mil?.21:10
* Mel grins21:10
Havryno co u? je D3 time, tak ?aues21:10
Marstzdar21:10
-!- Havry [Havry@ip-89-102-229-38.net.upcbroadband.cz] has quit []21:10
anubishmel: to je to nejmilej?? co mohl ud?lat ??dn? posran? p?izdisr??stv? prost? ?ekni co si mysl?? nikdo ti za to hlavu neutrhne a o tom to je21:11
ViMco se ?e??? Chytl jsem jen konec...21:11
anubishto je probl?m v?t?iny pir?t? ?u?kanda a no?e v z?dech21:11
* Mel grins more21:11
anubishnic podstatn?ho :-)21:11
MelJ? s t?m probl?m nem?m.21:12
ViManubish: jsi nepodstatn?? :-)21:12
MelJen m? to p?ekvapilo.21:12
anubishVim: to z?le?? na okolnostech :-)21:13
ViManubish: Jasn?, ch?pu. Kdy? n?kdo n?koho ?e??, nen? to p??jemn? a ?e?en? by byl nejrad?i takhle malink?...21:15
-!- whynot [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has quit ["Of all the nine lives I?ve lived, this is the worst."]21:15
KeddieJe senior klon Roje?21:19
malajankabtw.21:21
malajankastrnad mi volal kvuli letakum.. ze je chteji na MMM a nemaji byt kandidatske, takze si je mame vzit na starosti a prsknout tam nejakou grafiku + programovy bod21:21
malajankatak pisu segre, jestli se na to vrhnem. a ona na m?, ?e u? to m?me m?t d?vno hotov?, ?e iv?nek ??kal, ?e jsme to p?ece m?li na starosti. filtry a let?ky21:22
malajankatak si ??k?m..  je hor??, ?e ivan u? fakt l?e na ka?d?m kroku, nebo ?e mu moje vlastn? s?gra v??? a je?t? m? bude p?esv?d?ovat, ?e j? n21:22
malajankaem?m pravdu21:22
Keddiemalajanka: tva sestra m? d?s?21:23
malajankajo.. no .) je p?izdisr??21:24
malajankatakov?ch je v?t?ina21:24
malajankaa nech? se ukecat21:24
Marstco zas provedla?21:24
malajankate? konkr?tn? akor?t br?n? ivana l?i21:24
malajankato jsou mal? v?ci21:24
malajankato s t?m p?izdisr??stv?m je obecn?21:24
malajankatak n?jak.. pov?echn?21:24
Marstjj moc m?k?21:24
ViMkdyby jem m?kk?. Toho p?izdisr??stv? jsem si v?iml u? d??v .-(21:26
Keddiemalajanka: chcete penize na to MMM? Praha je vam k dispozici21:26
malajankaa m??em si za to koupit psychotropy? :D21:27
ViMj? chci taky LSD. A? n?kdo budete kupovat, myslete na m?...21:27
malajankaViM: myslime na tebe21:27
ViMmalajanka: d???k. Kdo m? pak zasv?t??21:28
KeddieViM: rad te pmrovedu21:28
malajankavyber si senseie s?m21:29
malajanka:D21:29
malajankam?? docela na v?b?r21:29
Keddiemalajanka: tech sem vam viditelne jiz koupil spoustu...21:29
malajankaKeddie: ja myslela pro lidi!21:29
ViMsuper21:29
Keddiemalajanka: pokud to zvladnete zajimave...21:30
malajankaKeddie: tak nic..21:31
malajankastrnad mi rekl, ze to mam do zitra dopoledne udelat21:31
malajankaa ze to posle rovnou do tiskarny21:31
malajankatakze prachy ja neresim21:31
ViMmasakr.21:31
ViMHonem se ani pejsek nevykak?21:31
KeddieCo kdybychom dali stabu psycha davku?21:31
malajankano.. a pak mi je?t? sestra nap??e, ?e u? to m?lo b?t j21:31
malajankad?vno hotov?21:31
malajankaKeddie: t?m bych nic takhle netoxick?ho nepod?vala21:32
malajankajen a? se utop? v alk??i21:32
ViMno v tom m? s?gra pravdu. Hlavn? to ale m?lo b?t d?vno zadan?21:34
malajankane nem? pravdu21:34
malajanka?ekla, ?e jsme ty let?ky m?li m?t MY d?vno hotov?21:34
malajankamy jsme ??dn? let?ky d?lat nem?li21:34
ViMtak jsem to myslel, ?e let?ky m?ly b?t d?vno hotov?21:35
malajankato jo no.. pravda21:36
ViMProto Tobias mak? na Pridu u? te?21:36
KeddieVanai vypada extremne temn?...21:42
lnovySvet zkoncil v roce 2012, ale vlada nam to zatajila.21:44
lnovyhttps://fbcdn-photos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-0/10256800_1460554550848372_1895755719849987106_n.jpg21:47
lnovyZdravime21:47
anubishsnad budu m?t na mmm volno21:47
anubishbude sranda je tu n?kde panda ?21:48
KeddieJo na mmm nebudu21:48
anubishkeddie jak to ?21:49
Keddieanubish: budu ve Vejvanove ???it nen?vist :-)21:51
anubishsrabe21:52
anubishhned bych jel taky21:52
Keddieanubish: ale ne, bych byl, ale mam d?le?it?j?? v?ci21:53
Keddieanubish: nav?c se budu i u?it21:53
anubishkeddie: ch?pu21:54
lnovyParty hard http://imgur.com/ZJPShdm21:55
malajankaanubish: nevim. panda dneska ??kal n?co o emigraci do indonesie nebo do kolumbie21:55
MelMMM.21:55
MelHm.21:55
Mellnovy: To m? dost dojalo.21:55
lnovyNa place je jenom fotograf a vasicek.21:55
malajankalnovy: to to tam vypada furt stejn??21:55
Bloud42hehehe21:55
MelJako na CryptoParty n?m ob?as taky p?i?lo fakt m?lo lid?.21:55
MelAle tohle je hlavn? kampa?.21:55
MelTakov? provar se ned?je ka?d? den.21:56
Bloud42jaka byla propahanda na tuhlenc akci?21:56
lnovyProdavam jak sem nakoupil21:56
MelI kdy? my to te? budeme m?t a? do voleb.21:56
lnovyMela byt propaganda21:56
Bloud42ale neblila21:56
lnovyIvan mel na namesti v brne rozdavat nahanecku21:56
lnovyAle jel do prahy21:56
Bloud42v ten samej den?21:56
lnovyRozdali 360 letaku tady v parku21:57
lnovyJojo ten stejnej21:57
Bloud42dneska?21:57
malajankatak se to ted u piratu dela. vsecko max 24 hodin p?edem :))21:57
lnovyJojo21:57
anubishm?m nov?ho mazlicka21:57
Bloud42v tom pripadku to chce aspon 10k letaku jak to tak vypada :21:57
Bloud42:=721:58
Bloud42sem vynalezl emotikon asi21:58
lnovyhttp://imgur.com/5WJhtJC21:59
anubishlnovy: kolik je tam tak lid? 10 v?etn? dj :-)22:00
lnovySou tady prakticky jenom cleni22:00
lnovyMy sme velky sdruzrni22:00
Bloud42ok. priste pojedu z brlohu sockou na let dobytcakem na sluzebku. vzyraz libi http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-kralovske-rodiny/249786/ma-vznesenou-krev-ale-snobske-chovani-nezna-princ-william-letel-v-dobytcaku.html22:00
Bloud42proc jel Ivan do Phy?22:01
lnovyTocit nrco do televize asik22:01
Bloud42asik22:02
anubishsp?? necht?l sp?t na hajzlu :-)22:03
lnovyNecham si udelat tricko22:04
lnovy"Cokoliv pod 5 je uspech"22:04
Bloud42+122:04
KeddieMame prazske stanky v kam pan? nebo v kc?22:05
ViMZrovna jsem to te? ?e?il s anubishem, ?e m?me velk? probl?m dostat lidi na akce. Nejen na pa?by, ale i do PICE.22:05
KeddieParba?22:05
anubishlnovy: j? a tom d?l?m jinak ??k?m lidem co cht?j? volit pir?ty at krou?kuj? ??slo 2-322:05
malajankaprosimvas, az priste budu neco chtit po svoji sestre, tak mi to zatrhnete.22:06
Bloud42to tam nikdo nedelal konciky nebo tak ?22:06
Bloud42hlavne bych to kompleto debrandoval22:07
Bloud42resp. nejakej disclaimer a maly logo nekam do prdele mimo perimetr22:07
Bloud42a try vlny22:07
Bloud42jaky tri vlny22:08
Bloud42?22:08
lnovy.Lokalni koordinator rezignoval dnes, zalozni je vymazal a ivan za nim prisel a rika "ty ses prej koorfinator, kde se zuzkou spime?"22:08
Bloud42heh22:08
Bloud42a uz ji jebe?22:08
KeddieTady se planuje utok na kostel! Mam Zelene rad!22:08
lnovyMost probably22:08
lnovyTakova groupie22:09
Bloud42velka22:09
anubishhttps://www.facebook.com/groups/bydlenivpraze/?fref=nf22:09
Bloud42jsem ji videl u pohovoru22:09
lnovyHraje tu nrjaky zremixovany disko s prepalenym slapakem22:10
lnovyhttp://imgur.com/ycMJzs422:11
lnovyTed premrdany spongles do disca, maj gad22:12
Bloud42pp brno na tahu22:13
KeddieAaaa gendrova sekce Zelenych.... doprdele zeny jsouod mrdani... nikoliv politiky.... (hyperbola)22:18
KeddieSkolky .. koho to zajima.. deti do pracovnich taboru22:20
KeddieFakt ne!22:22
-!- Kedrigern [~Kedrigern@ip-78-45-39-110.net.upcbroadband.cz] has quit [Remote closed the connection]22:24
KeddieHej, proc jsem quit?22:24
ViMasi se moc rouh??22:26
-!- dj-bobr [~Miranda@cdma-71-112.cust.vodafone.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]22:26
-!- Bloud42 [~Bloud42@nat02.interconnect.cz] has quit ["Konversation terminated!"]22:29
lnovyPrislo cca 20 platicich.22:39
lnovyJestli Ivan neco neumi, tak srovnat dve desky22:39
malajankaAsi jsem nezaregistrovala odpoved.. Tam je vstupne?22:39
-!- Keddie [~Flint@static-84-42-246-214.net.upcbroadband.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]22:44
Marstkde se fláká franta?  fnj22:46
ViMvstupn? m? taky p?ekvapilo...22:49
lnovyZadny vstupny tu neni22:55
lnovyTak rikam volicum22:56
lnovyNeclenum22:56
lnovyNa diskusi odpopedne bylo 6 platicich22:56
* neo back23:05
malajankaJo.. Tak dobre.. Dik za info .)23:07
neohele23:11
neojak se jmenuje takovy to kovovy ucko?23:12
neo:D23:12
neojak jako vibruje... :D23:12
neouz to mam.23:14
-!- Kedrigern [~Flint@static-84-42-246-214.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv23:18
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has quit ["Leaving"]23:19
neo"Kdo p?edpokl?d?m z RP dohl?dne a zajist?, ?e se IB op?t jako loni neo?ere jako prase?"23:25
neo:D23:25
lnovyLel23:27
neohavry :D23:27
neobude delat ch?vu :D23:27
neotak to tam mozna i prijdu abych to videl :D23:27
-!- anubish [anubish@d.clients.kiwiirc.com] has quit ["http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted IRC client"]23:36
lnovyProbirame se volicema detsky porno, uspesne odrazujeme volice.23:38
neo:)23:39
neolnovy: to je divny... naposled kdyz jsem to diskutoval, tak to bylo naopak...23:39
neolnovy: asi jinej "typ" lidi :]23:40
-!- Kedrigern [~Flint@static-84-42-246-214.net.upcbroadband.cz] has quit [Ping timeout: 180 seconds]23:40
-!- Mr_Vader [Mr_Vader@d.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv23:41
neolnovy: twe... na chvilicku m? vy?lemylo forum...23:43
Mr_Vaderhttp://bit.ly/RloXGg out23:52
-!- Mr_Vader [Mr_Vader@d.clients.kiwiirc.com] has quit []23:52
lnovyhttp://imgur.com/ng2qMds23:52
lnovyMajka a ivo23:52
neolnovy: :)23:54

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!