Sunday, 2014-05-11

--- Day changed Sun May 11 2014
-!- dj-bobr [~Miranda@94.230.150.2] has joined #chliv00:01
-!- dj-bobr [~Miranda@94.230.150.2] has quit [Read error: 104 (Connection reset by peer)]00:24
-!- dj-bobr [~Miranda@94.230.150.2] has joined #chliv00:24
kliplost-lost situation00:48
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has quit [Ping timeout: 181 seconds]00:54
-!- dj-bobr [~Miranda@94.230.150.2] has quit [Read error: 104 (Connection reset by peer)]00:59
-!- dj-bobr [~Miranda@94.230.150.2] has joined #chliv01:01
-!- Havry [Havry@ip-89-102-229-38.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv01:32
-!- Havry [Havry@ip-89-102-229-38.net.upcbroadband.cz] has quit [Client Quit]01:33
neoMephisto: vtipalku...01:43
Mephistoneo: M? mrz?, ?e ostatn? tak m?lo sd?l? sv? pocity.02:08
MephistoPak bych pro n? mnohem snadn?ji hledal motivaci.02:08
MephistoV?dy? klip to ??k? po??d. >O:-)02:09
Mephisto<hybrid emotikon>02:09
neohe02:11
MephistoTo mi st?le o Tv?ch pocitech nic ne?eklo.02:12
* Mephisto sighs02:12
neonebud zvedavej...02:12
MephistoBudu si muset po?kat na hl??en?.02:12
Mephisto:302:12
neo:]02:12
MephistoAle tak mnoh? to usnad?uje... aplikace pro komunikaci s neem: whynot02:14
Mephistohttp://musicians4freedom.com/wp-content/uploads/2011/05/merovingian-deductive-reasoning.jpg02:14
Mephisto:302:14
MephistoZn?? to...02:15
neosi nemyslim...02:15
Mephisto"J? v?m, ?e m?? n?jak? p?ipom?nky, ale to snad nevad?."02:15
Mephisto"vtipalku, he, nebud zvedavej, :], si nemyslim"02:16
MephistoTy um?? zkracovat sd?len?, ?e?02:16
* Mephisto is high and bored02:17
neone ja takhle mluvim normalne.02:17
MephistoNo pr?v?.02:17
MephistoRozv?st my?lenku stoj? za to. Zejm?na tu psychoanalytickou.02:18
MephistoM??eme si i ?eptat. :-*02:19
Mephisto:-D02:19
neoja nepotrebuju nic rozvadet... ja jsem spokojeny :)02:19
MephistoA dok??e? tu spokojenost definovat?02:21
neone02:23
MephistoOno pokud ji nezvl?dne? definovat, t??ko spokojen?m z?stane? dlouho.02:23
-!- dj-bobr [~Miranda@94.230.150.2] has quit []02:24
MephistoKa?dop?dn? kdy? se mnou tedy nechce? sd?let sv? pocity, budu je tedy ignorovat.02:26
MephistoTo m? na lidech irituje obecn?.02:26
MephistoJe n?jak? v?zva k participaci, ale lid? se nedok??? vyj?d?it.02:26
MephistoProto jsou dne?n? elity takov?, jak? jsou.02:26
MephistoPou??vaj? sv?j um a zdroje za ??elem vtisknout ostatn?m svou vizi.02:27
MephistoA proto?e jsou lid? tup?, nech?vaj? si takovou vizi za?rat do podv?dom?.02:28
Mephisto"Lid? necht?j? b?t manipulov?n?."02:28
MephistoPrd necht?j?.02:28
neo:)02:28
MephistoCht?j? manu?l k realit?. Aby ho pak ?sp??n? ignorovali.02:28
MephistoJe mi z lid? zas smutno.02:29
MephistoMus?m se op?t prohulit do empatie.02:29
* neo nic takoveho nepotrbuje... :)02:29
MephistoOk, ale "vc?tit se" je n?co jin?ho ne? "vyznat se".02:31
MephistoNem?m-li pot?ebn? fakta, z?konit? ud?l?m bezohledn? (v n?jak?m ohledu) rozhodnut?.02:33
MephistoV?dy? to m?me i v programu.02:33
MephistoJin?mi slovo, abych to shrnul naprosto kr?sn?:02:33
MephistoJe dobr? se mi sv??ovat.02:34
Mephisto:302:34
* Mephisto likes the fact this is a public channel02:35
neoMephisto: udelej vsechno co uznas za vhodne... ;)02:35
Mephistoneo: A souhlas?? tedy s mate?sk?m tankem?02:35
neonevim co to je :)02:36
MephistoVelk? tank na dobro?inn? ??ely.02:36
neojojo.. dobro je dobr?...02:38
MephistoJo, nepochybn?.02:38
MephistoA taky tam bude v??ivka.02:39
MephistoTak?e to bude na dobro?inn? ??ely I tam bude v??ivka.02:39
MephistoGeni?ln?, ne?02:39
neourcite02:39
MephistoTak koukej d?lat na Graph API, proto?e to s t?m ?zce souvis?.02:39
MephistoA j? T? tedy u? nebudu vyru?ovat.02:41
MephistoProst? ud?l?m nejlep?? rozhodnut?.02:41
MephistoJako v?dy.02:41
neochm02:41
-!- Mephisto [~autor@178.248.252.202] has quit [Ping timeout: 181 seconds]02:46
-!- dj-bobr [~Miranda@209.103.broadband4.iol.cz] has joined #chliv03:53
-!- dj-bobr [~Miranda@209.103.broadband4.iol.cz] has quit [Ping timeout: 180 seconds]07:00
-!- Mephisto [~autor@178.248.252.203] has joined #chliv09:16
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has joined #chliv09:45
-!- filip [~fkrska@109.238.34.162] has joined #chliv10:57
lnovy*slowly clapping*11:07
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@37-48-38-235.tmcz.cz] has joined #chliv11:33
pexyny-mobDobre rano11:33
KedrigernDobre11:33
pexyny-mobZatec  vypraven domu, uz by mohli bejt na zlicine11:34
pexyny-mobCo ty Kedi, jakou mas nedeli11:35
KedrigernPracovni11:35
pexyny-mobJa asi taky11:35
pexyny-mobCeka me evidence, ale nechce mi11:35
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@37-48-38-235.tmcz.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]12:02
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@ip-78-45-50-86.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv12:10
lnovyZ hlediska vyssiho principu mravniho souhlasim s materskym tankem.12:43
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has quit [Ping timeout: 181 seconds]12:47
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has joined #chliv12:49
Marst??m dal vic m? nrz? ?e xchaos nen? v predsednictvu13:47
-!- ViM [~ViM@www.nowhere-else.org] has joined #chliv13:50
lnovyXchaos by byl dobry spolupredseda... S janickou ofc13:58
klip+114:15
-!- Anubish [~Anubish@ip-213-220-203-33.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv14:24
Marst+114:25
Anubishola14:41
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@ip-78-45-50-86.net.upcbroadband.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]14:48
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@37-48-50-3.tmcz.cz] has joined #chliv14:49
Marsthavry neprudí, analyzuje :)  https://forum.pirati.cz/republikove-predsednictvo-f61/mediaplan-kampane-do-eu-t23232.html14:51
-!- dj-bobr [~Miranda@209.103.broadband4.iol.cz] has joined #chliv14:58
neolnovy: muzes to vlakno "Probihaji DoS" dat mimo globalni oznameni?15:12
-!- ViM [~ViM@www.nowhere-else.org] has quit [Remote closed the connection]15:21
-!- ViM [~ViM@www.nowhere-else.org] has joined #chliv15:21
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@37-48-50-3.tmcz.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]15:23
Anubishje tu nekdo ?16:08
Anubishmephisto ?16:08
dj-bobrtady se spi16:09
lnovyNeo to music AO nebo to  zvladnes?16:12
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has quit [Ping timeout: 181 seconds]16:22
neolnovy: ja ne...16:26
lnovyToz brno16:27
MephistoAnubish: Ano?16:27
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has joined #chliv16:30
Anubishmephisto: jsem vcera neják strašne rychle odpadl16:31
Anubishasi na me dolehla ta rekonstrukce :-) spal sjem 18hodin a klidne bych spal ješte16:31
Anubishvšichni chrápou na foru ani na irc není živácka :-)17:18
neodoba klidu17:18
Anubishjasne siesta pirátu17:58
dj-bobrja spal 16, cajk :)17:59
lnovy2 a pul hodiny pekla v posilovym buse18:02
lnovyDoesn't matter, had sex.18:03
lnovyhttps://fbcdn-photos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-0/10334364_10203494523234534_5835731912588844560_n.jpg18:12
MephistoAnubish: Tak zaslou?il sis po??dn? sp?nek.19:20
Mephistoneo: Ach ty Tv? pocity... dej v?d?t, a? si je ujasn??.19:21
neo:D19:22
Mephistomalajanka: Vy sem jedete jak?19:28
Anubish<^F> "U" <^F>19:35
-!- Anubish [~Anubish@ip-213-220-203-33.net.upcbroadband.cz] has quit [Read error: 113 (No route to host)]19:40
-!- anubish [anubish@b.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv19:42
-!- dj-bobr [~Miranda@209.103.broadband4.iol.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]20:00
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has quit [Ping timeout: 181 seconds]20:22
-!- dj-bobr [~Miranda@209.103.broadband4.iol.cz] has joined #chliv20:27
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@ip-78-45-50-86.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv20:57
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@ip-78-45-50-86.net.upcbroadband.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]21:04
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@ip-78-45-50-86.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv21:04
-!- lnovy_ [~lnovy@gw1.globalcom.cz] has joined #chliv21:08
* lnovy_ @den21:09
lnovy_vsude dobre, doma nablito od kocky :)21:09
dj-bobrbud rad, ze nemas robotickej vysavac, to by to pak bylo roztahany po celym baraku21:09
lnovy_bot hoven21:09
lnovy_ale krasnej vylet do prahy :)21:10
lnovy_zopakuju21:10
* neo se i opalil...21:13
lnovy_neo se hlavne vymenoval kratke protejnove retezce... celou cestu :)21:15
lnovy_s/se/si/21:16
dj-bobrale jak je vidno, prezil21:16
Mephistoneo byl nesm?l?.21:16
neohe21:16
* Mephisto v? v?e21:16
lnovy_http://youtu.be/FSH88aE_ggQ21:16
MephistoLel.21:17
MephistoAle tak aspo? se tam o ni n?kdo postaral, kdy? j? jsem rad?i zevlil v ?ajovn?.21:18
lnovy_=)21:18
MephistoStejn? za mnou pak nejd?le?it?j?? ??st marche do?la.21:18
lnovy_good for all :)21:18
dj-bobrnektera byla dovezena, dluzno podotknout :D21:18
MephistoA? n?kdy uvid?m tu st?nu, budu asi zu?it.21:19
-!- filip [~fkrska@109.238.34.162] has quit [Ping timeout: 181 seconds]21:20
MephistoJ? si tak? mysl?m, ?e win-win ?e?en? jsou nejlep??.21:20
MephistoAle pokud n?kdo s?m sebe chce b?t kladivem fatalismu, br?nit mu nebudu. :321:21
lnovy_brooch did it again. https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t1.0-9/s851x315/10339682_10202054359062158_3988503122396859761_n.jpg21:21
MephistoLel.21:21
Mephisto"Na?e ku?e."21:21
* neo ale maso neji...21:21
lnovy_tady jde spis o medveda :)21:22
* neo neji ani medvedy...21:22
MephistoTu??k.21:22
lnovy_Teletext still holding strong. https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/10178086_10203751392655134_6550011321207788938_n.jpg21:22
dj-bobrtykraaavo, ten teletext21:23
dj-bobr:D21:23
Mephisto:-D21:23
MephistoBo??.21:23
neoten obrazek je autenticky? :D21:23
-!- lnovy_ [~lnovy@gw1.globalcom.cz] has quit [Read error: 104 (Connection reset by peer)]21:23
-!- filip [~fkrska@109.238.34.162] has joined #chliv21:23
dj-bobraalib hadr21:23
Mephistoneo: P?edsedo KK, jednej.21:35
Mephistohttps://forum.pirati.cz/podatelna-kontrolni-komise-f233/kontrola-smlouvy-s-volebnim-manazerem-t22742-20.html#p31329221:35
neoMephisto: uz jednal vcera...21:36
MephistoA?21:36
neoMephisto: a zkusim jeste jine kom. kanaly..21:36
MephistoHm?21:36
MephistoJsem taky soudn? moc, informuj m?.21:37
neops: co to je "nesmely"? :)21:38
-!- dj_bobr [~Miranda@cst-prg-114-31.cust.vodafone.cz] has joined #chliv21:39
neoTu??ka taky nejim..21:39
-!- dj-bobr [~Miranda@209.103.broadband4.iol.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]21:40
Mephisto?EKL JSEM TU??K!21:40
Mephistohttp://digichan.cz/f91a946c55b0e2c36981adfc52b1c1b89e2841ec.jpeg21:40
MephistoHm, je fakt, ?e podle popisu jsi byl sp?? "sm?l? v nesm?losti".21:42
-!- lnovy_ [~lnovy@ip-37-188-234-133.eurotel.cz] has joined #chliv21:42
MephistoAle hlavn? jsi byl pr? zmaten?.21:42
MephistoCo? pro m? nen? ??dn? novinka.21:42
neoto jo :)21:42
MephistoIvan pr? zji??oval, jestli spolu chod?te.21:43
MephistoLel.21:43
lnovy_kdo s kym? :D21:43
MephistoVa?ek se Zrzkou.21:43
Mephistolnovy_: O Tob? a Jance se tak? dozv?dali lid? se zpo?d?n?m.21:43
lnovy_ma strach... z #chliv minions21:44
MephistoA v?bec... je to chl?v.21:44
lnovy_Mephisto: a to ja se snazim jit velmi public :)21:44
lnovy_trebna dneska sem zverejnil fotografii jejiho zachodu :)21:45
MephistoLel.21:45
MephistoTransparentn? a? na kanaliza?n? potrub?.21:45
lnovy_pac... roste glitch woe! http://imgur.com/iKnCbYZ21:45
lnovy_2 uplne stejny stetky21:45
MephistoBut wat bout some pr0n, bro?21:45
lnovy_vsechno bude :)21:46
dj_bobrredundance, ne?21:46
lnovy_nejdriv ale trochu lasky a tulituli :)21:46
lnovy_dj_bobr: ano... raid1 stetka21:46
Mephistodj_bobr: ?t?tky, nebo porno?21:46
lnovy_a nebo je jedna na zuby21:46
dj_bobrraid1 by byla stetka odrazena v zrcadle..21:46
MephistoT?eba je to ta sam? ?t?tka z jin?ho vesm?ru.21:46
dj_bobrMephisto: stetky (a v tom spravnem slova smyslu)21:47
lnovy_zapomel sem se zeptat, jestli jedou roundrobin nebo jak21:47
dj_bobr:D21:47
neokazda do jedne ruky...21:47
dj_bobrstochasticky21:47
Mephistoneo: Ale oce?uji, ?e jsi tentokr?t nenechal stopy na krku. :321:48
Mephisto:-D21:48
MephistoDen, kdy p?estanu trollit, bude den, kdy zamrzne peklo.21:48
lnovy_Hold, dobrej gang. Ne nadarmo mame takovy topic jaky mame.21:48
neoano... zameroval jsem se jine casti...21:49
neo*na jine21:49
MephistoHlavn? jsi nebyl tak brut?ln?.21:49
MephistoTy zv??e.21:49
lnovy_http://www.tylervigen.com/view_correlation.php?id=275421:50
lnovy_0.7 antikorelace, dobre oni :)21:50
-!- dj-bobr [~Miranda@cdma-70-134.cust.vodafone.cz] has joined #chliv21:50
lnovy_AAAA! http://www.tylervigen.com/view_correlation?id=389021:52
neo:D21:53
-!- dj_bobr [~Miranda@cst-prg-114-31.cust.vodafone.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]21:53
dj-bobrty korelace.. to je parada. asi dneska neusnu :D21:53
lnovy_tak pojd Bobku http://youtu.be/EvGJvzwKqg021:56
lnovy_such understanding now... http://youtu.be/IqBlzrwB8SM22:02
dj-bobrtohle je roztomily.. vcelicky vs trava22:05
dj-bobrhttp://www.tylervigen.com/view_correlation?id=158222:05
lnovy_!22:06
neodj-bobr: +122:06
-!- whynot [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has joined #chliv22:14
-!- anubish1 [anubish@b.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv22:15
-!- anubish [anubish@b.clients.kiwiirc.com] has quit ["http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted IRC client"]22:15
-!- Marst [~Marst@213.29.236.237] has joined #chliv22:16
Mephistoneo: http://www.youtube.com/watch?v=Ktbhw0v186Q22:20
neoMephisto: old & gay ...22:21
MephistoLove is old and gay?22:24
MephistoOkay.22:24
lnovy_love is fake and gay :)22:24
neo:F22:24
dj-bobramores perros22:24
lnovy_a ja uz myslel, ze me to nepotka :)22:25
* lnovy_ si zpiva22:25
MephistoL?ska je n?stroj.22:25
MephistoV?echno je n?stroj.22:25
lnovy_kontroly moci ve strane? :)22:25
dj-bobr:D22:25
dj-bobrmoci ve smyslu "urine"? chybejici diakritika je obcas zdrojem zabavy22:25
Mephistolnovy_: Kontroly entropie v prostoru.22:25
lnovy_ano, jsem nebezpecny, ale to jste vedeli, ne? :D22:25
Marstvšichni jsme nástrojem božím. Amen.22:25
lnovy_one karma to rule them all :)22:26
MephistoEntropie je yumyum.22:26
lnovy_entropie je to sladke z toho sladkeho vesmiru :)22:27
klip"I didn't plan to become president. I am here because of a hurricane. I am the son of a revolution." --Chavez22:27
klipon prost? jel na t? stejn? vln?, jako jedeme my :)22:27
neojak "my"? :D22:28
neoja doufam v nicem nejedu :F22:28
MephistoV?ichni jedou na stejn? vln?.22:28
MephistoMoc a sex.22:28
MephistoBe honest.22:28
* neo ma svou vlastni vlnu...22:28
lnovy_neo: tvuj osud je spravovan, keep hodling :)22:28
neobtw. byla tu dnes janka?22:28
neomalajanka: si?22:28
klipneo: frakt?ly. jsi in :)22:28
MephistoNe?v osud je u? rozd?len na akcie...22:28
lnovy_je jenom na mobilu, ale muzu ji rict, at prijde22:29
Mephistoneo: D?l? toasty.22:29
neolnovy_: zeptej se ji na grafiku k ttip ..22:29
MephistoTo se od p?edsedkyn? o?ek?v?.22:29
* neo svuj osud ridi sam... 22:29
MephistoAby byla v kuchyni. :-D22:29
neojste nevideli film nebo co?22:29
lnovy_"No dneska jsem skoro dodelala barvicky, ale uplne to dodelam az zitra"22:30
neowhynot: ^22:30
whynotneo: Diky.22:30
Mephistowhynot: Ha, Ty u? jsi zde tak?.22:31
MephistoZlob?m Va?ka.22:31
klipv?ichni m?me svoj? vlnu, ale ty vlny se sb?haj?. synchronicita. ?lem?me se. ten boost se mus? vyu??t :)22:31
lnovy_whynot: zrovna te pomlouvame :)22:31
Mephistolnovy_: Nepomlouv?me, ne?22:31
lnovy_Mephisto: pssst :)22:32
lnovy_netroll, trolli samo :)22:32
MephistoJo t???k, nem?m kazit srandu...22:32
Mephistowhynot: Hrozn? jsme T? zrovna pomlouvali.22:32
-!- whynot [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has quit [Read error: 104 (Connection reset by peer)]22:36
dj-bobrutekla..22:36
lnovy_starosvetsky svet, povzdechl si krtek22:37
neodj-bobr: ne, to je chybna politika ministerstva informatiky...22:37
-!- whynot [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has joined #chliv22:37
lnovy_ministerstvo propagandy22:39
lnovy_nazyvejme veci pravymi jmeny :)22:39
lnovy_I for one welcome our new mother-tank overlords :)22:39
neone, skutecne jsem myslel informatiky...22:40
lnovy_asi hlucha kocka :) https://www.facebook.com/photo.php?v=663756250338831&set=vb.232762720104855&type=2&theater22:44
neoMephisto: https://forum.pirati.cz/post313591.html#p31359122:48
neohappy?22:48
neo:)22:48
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@ip-78-45-50-86.net.upcbroadband.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]22:53
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@37-48-38-251.tmcz.cz] has joined #chliv22:54
-!- whynot_ [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has joined #chliv22:54
-!- whynot [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has quit [Ping timeout: 180 seconds]22:54
-!- whynot_ is now known as whynot22:54
-!- whynot_ [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has joined #chliv22:56
-!- whynot [~chatzilla@234.79.broadband3.iol.cz] has quit [Ping timeout: 181 seconds]22:57
-!- whynot_ is now known as whynot22:58
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@37-48-38-251.tmcz.cz] has quit [Ping timeout: 180 seconds]23:03
-!- pexyny-mob [~pexyny-mo@ip-78-45-50-86.net.upcbroadband.cz] has joined #chliv23:04
lnovy_Nasel sem jednu pozvanku na #chliv, tak ji poslu Hani Cka :)23:10
malajankaLnovy_ +123:11
lnovy_za chvili tu bude :)23:12
neolnovy_: co je Perfect Forward Secrecy  ?23:14
lnovy_vicemene sifrovani v sifrovani :)23:14
lnovy_myslim :)23:14
lnovy_nejake technicky delajici z pripadneho dalsiho heartbleed neskodnou hracku23:15
lnovy_ale je to tu samozrejme uz driv23:15
lnovy_ttps://www.eff.org/deeplinks/2013/08/pushing-perfect-forward-secrecy-important-web-privacy-protection23:16
lnovy_true ephermal keys :)23:17
lnovy_ephemeral23:17
-!- anubish1 [anubish@b.clients.kiwiirc.com] has quit ["http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted IRC client"]23:19
neolnovy_: ok...23:20
neoto je vtipny... seknul se mi web s youtube a ja vubec nevim co to hraje :]23:21
-!- Morgan [Morgan@d.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv23:23
Morganj? tu je lidu a tak pozd?23:24
lnovy_To nebude Hanicka... :)23:24
dj-bobrlidu mozna, ale aktivnich je tak pet kousku +/-23:24
Morganjin? tu vysp?vaj?? :)23:25
lnovy_Bratr! 22.35, David, 3180g, 50cm ?#?tata?23:25
Marst+123:25
lnovy_Su strejda23:25
Morgan?au Martine, co ??k?? na ten Vojt?v podraz? On ti nakonec nedovolil hlasovat, ?e?23:26
dj-bobr+1, inauguracni sampano :)23:26
Morgana j? su d?da Libor23:27
Morgantak o co jsem dnes p?i?el, nesp?te a motivujte m? sem chodit23:29
dj-bobrMorgan: tady se drbe prubezne, chce to sledovat dlouhodobe :)23:30
lnovy_Morgan: ve zkratce? http://youtu.be/FSH88aE_ggQ23:30
neoje ja mam z MMM fotku...23:31
neohodim ji na fb23:31
MorganHomer? Hmmm23:32
Morganjak? je rozd?l mezi lori.pirati.cz a irc.localnet debian?23:37
lnovy_v interface vstupniho paketu tusim, procpak?23:39
Morgansna??m se pochopit, pro? mi to hl?s? jin? server pro v?s ne? u??v?m j?23:39
lnovy_protoze my sme pripojeni pres irc bouncer :)23:40
lnovy_account je na pozvanky :)23:40
lnovy_dneska uz podruhe "pozvanky", evidentne je karma chce na neco pouzit...23:41
Morganaha, to je n?jak? encryption?23:41
lnovy_napada vas na co? :)23:41
lnovy_Morgan: google "znc bouncer"23:41
Morganok, d?k23:41
neolnovy_: jako jaky pozvanky? pozvanky tak nejak obecne?23:41
lnovy_jo :) principialne :)23:42
neojako na nejakou hru? :)23:43
lnovy_danke23:43
Morgannojo, irc asi trochu pokro?ilo od doby kdy jsem ho naposled pou??val... n?kdy d?vno v minul?m stolet? ;)23:44
lnovy_naopak :)23:44
lnovy_vse pri starem23:44
lnovy_bouncery jsou tu od pradavna :)23:45
-!- Morgan [Morgan@d.clients.kiwiirc.com] has quit ["http://www.kiwiirc.com/ - A hand crafted IRC client"]23:47
lnovy_Jeste k tomu jancinimu glitchi na hajzliku... https://scontent-b-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t1.0-9/s526x395/1969375_10202671652545005_7601362423469201941_n.jpg23:55
dj-bobr:D +1, tohle nejspise predchazelo vytvoreni redundance23:56
-!- coruvar [~coruvar@213.2.broadband2.iol.cz] has joined #chliv23:56
-!- Morgan [Morgan@d.clients.kiwiirc.com] has joined #chliv23:58
neolnovy_: to vse vysvetluje...23:58

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!