Sunday, 2014-08-03

--- Log opened Sun Aug 03 00:00:05 2014
dj-bobrpet00:10
dj-bobrsest00:20
-!- Anubish [~pholek@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Leaving.]00:24
-blondie:#chliv- [Podatelna TO] Přetížení SZ - https://forum.pirati.cz/podatelna-technickeho-odboru-f228/pretizeni-sz-t25140.html00:36
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has left #chliv []00:58
-!- coruvar_mobile [~coruvar_m@irc.pirati.cz] has joined #chliv01:41
-!- coruvar_mobile [~coruvar_m@irc.pirati.cz] has quit [Quit: used jmIrc]01:42
-!- dj_bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv03:26
-!- dj_bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Read error: Connection reset by peer]03:49
-!- dj_bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv03:54
-!- dj-bobr [~dj-bobr-m@irc.pirati.cz] has quit []03:54
-!- Brozinka [~webchat@irc.pirati.cz] has joined #chliv07:10
-!- Brozinka [~webchat@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Page closed]07:11
@blondieThis One Thing Will Completely Change How You Look At 'Kill Bill'08:41
etalonhttp://www.huffingtonpost.ca/2014/07/18/kill-bill-gif-pulp-fiction_n_5600500.html08:41
homura:)08:50
-!- hmm [~ppp@irc.pirati.cz] has joined #chliv09:15
hmmzdar09:15
-!- coruvar_mob [~webchat@irc.pirati.cz] has joined #chliv09:57
-!- coruvar_mob [~webchat@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Page closed]09:58
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has joined #chliv09:59
-!- filipkrska [~fkrska@irc.pirati.cz] has joined #chliv10:06
-!- filipkrska [~fkrska@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Leaving.]10:12
-!- Peca [~chatzilla@irc.pirati.cz] has joined #chliv10:21
-!- filipkrska [~fkrska@irc.pirati.cz] has joined #chliv10:35
-!- filipkrska [~fkrska@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Leaving.]10:36
-!- filipkrska [~fkrska@irc.pirati.cz] has joined #chliv10:44
-!- filipkrska [~fkrska@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Leaving.]10:45
-!- JerryGN [~jerrygn@irc.pirati.cz] has joined #chliv10:55
-!- filipkrska [~fkrska@irc.pirati.cz] has joined #chliv11:17
-!- hmm [~ppp@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]11:20
-!- filipkrska [~fkrska@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]11:25
-!- hmm [~ppp@irc.pirati.cz] has joined #chliv11:27
-!- Isa [~webchat@irc.pirati.cz] has joined #chliv11:47
-!- Anubish [~pholek@irc.pirati.cz] has joined #chliv11:53
etalonhttp://sutura.io/wp-content/uploads/2014/08/Aug1st-techweekly_2.jpg11:53
-!- Isa [~webchat@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Page closed]11:56
-!- filipkrska [~fkrska@irc.pirati.cz] has joined #chliv12:03
-!- AdolfNegr [~Adium@irc.pirati.cz] has joined #chliv12:06
AdolfNegrhu, je tu nkdo?12:06
Anubishjop12:07
etalon.12:07
dj_bobr 12:07
-!- JerryGN [~jerrygn@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]12:08
AdolfNegrchci brko...12:15
-!- AdolfNegr1 [~Adium@irc.pirati.cz] has joined #chliv12:22
-!- AdolfNegr [~Adium@irc.pirati.cz] has quit [Read error: Connection reset by peer]12:22
-!- AdolfNegr1 [~Adium@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Leaving.]12:26
-!- dj_bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Read error: Connection reset by peer]12:32
-!- filipkrska [~fkrska@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Leaving.]12:39
etalonOch! Zmena. Podpalubi ma ruzovou barvicku!13:05
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv13:16
homuraivo k prezentaci gapi: "kdybys mne s timhle prisel do firmy, tak te s tim prijdu do prdele"13:31
* homura is not amused13:31
dj-bobrdobre von :D13:34
* dj-bobr detach13:34
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Quit: dj-bobr]13:34
-!- hmm [~ppp@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Leaving]13:37
-!- Anubish [~pholek@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Leaving.]13:44
MephistoMozna bych se stavil na workshop.13:46
MephistoAle spis pojedu do cajovny na dort.13:46
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv14:16
dj-bobrchlivnictvo, jste nedo v pikocentru?14:18
-!- dj_bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv14:40
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]14:41
-!- Anubish [~pholek@irc.pirati.cz] has joined #chliv14:53
-!- dj_bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]15:08
Anubishlol Patrik Koranda jak přeložíte Schwanzenberg ? přeče černohorský :-D15:16
-!- zz_coruvar is now known as coruvar15:29
-!- Peca [~chatzilla@irc.pirati.cz] has quit [Remote host closed the connection]15:33
-!- filipkrska [~fkrska@irc.pirati.cz] has joined #chliv16:01
-!- filipkrska [~fkrska@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Leaving.]16:07
-!- Peca [~chatzilla@clen.petr.nemecek] has joined #chliv16:27
-!- coruvar is now known as zz_coruvar16:47
-!- Coughey_ [~webchat@clen.marketa.gregorova] has joined #chliv17:01
-!- Coughey_ [~webchat@clen.marketa.gregorova] has quit [Quit: Page closed]17:02
-!- ok [~ok@irc.pirati.cz] has joined #chliv17:03
-blondie:#chliv- [Hlasovani RP] RP 1001/2014 - Potvrzení zaplacení kaucí za senátory - https://forum.pirati.cz/hlasovani-republikoveho-predsednictva-f525/potvrzeni-zaplaceni-kauci-za-senatory-t25147.html17:08
-!- Mephistopheles [~autor@irc.pirati.cz] has joined #chliv17:47
-!- Hygroscopaa [~AndChat47@irc.pirati.cz] has joined #chliv18:18
-!- Coughey_ [~webchat@clen.marketa.gregorova] has joined #chliv18:22
-!- Hygroscopaa [~AndChat47@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]18:22
Coughey_Nemáta někdo k dispozici ten slajd s cenou Cena, kde byly vítězné příspěvky? Kvůli vyhlašování jsem se na něj nedívala a chci vědět, za jaké příspěvky to vlastně dotyční dostali :)18:23
Mephistophelesetalon: Jsi?18:24
homurakrtek je v pikocentru18:33
Mephistopheleshomura: A máš ho na dosah slova?18:35
homuraAno18:37
@blondieÚprava JdŘ – výchozí hlasovací systém. : Členské podněty18:39
^w^https://forum.pirati.cz/clenske-podnety-f350/uprava-jdr-vychozi-hlasovaci-system-t25151.html18:39
homuraco mu mam rict?18:39
MephistophelesQuery.18:40
-!- Hygroscopaa [~AndChat47@irc.pirati.cz] has joined #chliv18:47
-!- Hygroscopaa [~AndChat47@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]18:53
-!- Hygroscopaa [~AndChat47@irc.pirati.cz] has joined #chliv18:57
-!- Mephistopheles [~autor@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]19:06
-!- Hygroscopaa [~AndChat47@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]19:14
-!- Mephistopheles [~autor@irc.pirati.cz] has joined #chliv19:27
-!- dj-bobr-mobile [~dj-bobr-m@irc.pirati.cz] has joined #chliv19:33
dj-bobr-mobilejste nekdo nekde na pivu?19:34
dj-bobr-mobilemam rozpolozeni na mirne priozrani a samotnymu se chlastat fakt nechce..19:34
-!- AdolfNegr [~Adium@irc.pirati.cz] has joined #chliv19:36
-!- Coughey_ [~webchat@clen.marketa.gregorova] has quit [Quit: Page closed]19:37
-!- AdolfNegr [~Adium@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]19:44
-!- dj-bobr-mobile [~dj-bobr-m@irc.pirati.cz] has quit [Quit: tak nic..]19:57
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv20:44
-!- Mephistopheles [~autor@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]20:44
-!- Anubish [~pholek@irc.pirati.cz] has left #chliv []22:21
--- Log closed Mon Aug 04 00:00:05 2014

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!