Wednesday, 2014-10-08

--- Log opened Wed Oct 08 00:00:48 2014
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv00:46
-!- whynot [~chatzilla@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Of all the nine lives I´ve lived, this is the worst.]00:47
dj-bobrzencky jsou divny..00:51
-!- fidokomik [~Miranda@irc.pirati.cz] has joined #chliv01:55
@blondiePráva FO ve wiki : Podatelna technického odboru01:55
fidokomikhttps://forum.pirati.cz/podatelna-technickeho-odboru-f228/prava-fo-ve-wiki-t26467.html01:55
-blondie:#chliv- [Podatelna TO] Práva FO ve wiki - https://forum.pirati.cz/podatelna-technickeho-odboru-f228/prava-fo-ve-wiki-t26467.html02:08
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Read error: Connection reset by peer]03:25
-!- fidokomik [~Miranda@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Miranda IM! Smaller, Faster, Easier. http://miranda-im.org]05:33
@blondieZávěje kokainu. Sněžím a jsem down, zapsal si exšéf Homolky Dbalý do diáře | Domov | Lidovky.cz09:07
donarolol http://www.lidovky.cz/cele-dopoledne-snezim-jsem-totalne-down-zapsal-si-dbaly-do-diare-pw2-/zpravy-domov.aspx?c=A141003_165005_ln_domov_ogo09:07
-!- dj-bobr_wrk [~webchat@irc.pirati.cz] has joined #chliv11:04
neohelou12:44
neoTi kdo me nemate radi jasejte... boli me hlava jako svin.12:44
neoDobrou noc.12:44
-!- fidokomik [~Miranda@irc.pirati.cz] has joined #chliv16:37
-!- fidokomik [~Miranda@irc.pirati.cz] has left #chliv [I'm a happy Miranda IM user!]16:38
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has joined #chliv17:26
-!- Hygroscopaa [~AndChat47@irc.pirati.cz] has joined #chliv17:35
-!- dj-bobr_wrk [~webchat@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Page closed]17:54
-!- AndChat|474201 [~AndChat47@irc.pirati.cz] has joined #chliv18:08
-!- Hygroscopaa [~AndChat47@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]18:11
-!- AndChat|474201 [~AndChat47@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]18:23
-!- Hygroscopaa [~AndChat47@irc.pirati.cz] has joined #chliv19:07
-!- Hygroscopaa [~AndChat47@irc.pirati.cz] has quit [Read error: Connection reset by peer]19:09
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv19:21
-!- Martin [~webchat@regp.martin.krul] has joined #chliv20:44
-!- Martin [~webchat@regp.martin.krul] has quit [Quit: Page closed]20:44
-!- dj_bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv21:41
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]21:41
-!- whynot [~chatzilla@irc.pirati.cz] has joined #chliv21:45
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has left #chliv []22:14
@blondiePraha 1 - jede se dal? (zavazne) : Podatelna republikového výboru - Strana 2022:32
homurahttps://forum.pirati.cz/podatelna-republikoveho-vyboru-f433/praha-1-jede-se-dal-zavazne-t25774-190.html#p35652422:32
homurawat?22:32
homuravíťa rezignoval22:38
homurachmm22:38
homuratemné časy se blíží22:38
-!- whynot_ [~chatzilla@irc.pirati.cz] has joined #chliv22:47
-!- whynot [~chatzilla@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]22:48
-!- whynot [~chatzilla@irc.pirati.cz] has joined #chliv22:49
-!- whynot_ [~chatzilla@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]22:51
-!- whynot [~chatzilla@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]22:53
neoHmm..22:58
-!- dj_bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Quit: dj_bobr]23:47
--- Log closed Thu Oct 09 00:00:48 2014

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!