Monday, 2014-10-13

--- Log opened Mon Oct 13 00:00:51 2014
-!- aleman [~webchat@clen.alexandr.mansurov] has quit [Ping timeout: 240 seconds]00:09
-!- muf [~webchat@irc.pirati.cz] has joined #chliv02:48
-!- muf [~webchat@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Page closed]02:49
-!- donar [~donar@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]08:08
-!- donar [~donar@irc.pirati.cz] has joined #chliv08:09
-!- donar [~donar@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]08:14
-!- donar [~donar@irc.pirati.cz] has joined #chliv08:15
-!- aleman [~webchat@clen.alexandr.mansurov] has joined #chliv09:21
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Quit: dj-bobr]09:24
neohelou09:55
-!- aleman [~webchat@clen.alexandr.mansurov] has quit [Ping timeout: 240 seconds]09:56
donarς๏ภﻮгคtยlคtเ๏ภร !   a velky diky, ze je koho volit12:11
homurato vypadá jak nějaký psychedelický disney font15:14
homura:D15:14
homuradj-bobr: hele, už jsem to tu jednou avizovala, že mám kámoše na všb15:24
homurahttps://forum.pirati.cz/krajske-predsednictvo-praha-f313/pks-pha-60-2014-ukonceni-clenstvi-t26540.html#p357690 já už bych to normálně klasifikovala jako spam15:27
homuraza další žádost o ukončení členství bych ho vyloučila15:27
homura:D15:27
neoMusime to automatizovat...15:36
neo"Opravdu si prejete ukoncit clenstvi?" Ano / Ne a potom uz to nepujde zpet...15:37
@blondieNesvéprávný Jakub Michálek : Podatelna kontrolní komise - Strana 315:58
homurahttps://forum.pirati.cz/podatelna-kontrolni-komise-f233/nesvepravny-jakub-michalek-t26553-20.html#p357785 :D15:58
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has joined #chliv17:58
-!- Hygroscopaa [~AndChat47@irc.pirati.cz] has joined #chliv18:20
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv18:43
next_ghostetalon, Kedrigern, zz_coruvar: žijete?18:44
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]19:10
-!- Hygroscopaa [~AndChat47@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]19:39
-blondie:#chliv- [Podatelna TO] Redirect na evidenci - https://forum.pirati.cz/podatelna-technickeho-odboru-f228/topic26582.html19:48
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv20:00
-!- wa99 [~99@irc.pirati.cz] has joined #chliv20:03
-!- wa99 [~99@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Leaving]20:03
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Quit: dj-bobr]20:05
-!- etalon is now known as etalon`away21:51
-!- etalon`away is now known as etalon22:44
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has left #chliv []22:45
-!- aleman [~webchat@clen.alexandr.mansurov] has joined #chliv23:39
--- Log closed Tue Oct 14 00:00:53 2014

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!