Thursday, 2014-11-27

--- Log opened Thu Nov 27 00:00:46 2014
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Quit: dj-bobr]09:27
neohelou10:07
-!- Aktron [~webchat@regp.jan.louzek] has joined #chliv11:10
-!- dj-bobr_wrk [~webchat@irc.pirati.cz] has joined #chliv11:27
-!- zz_revenge is now known as coruvar14:03
-!- coruvar is now known as revenge14:04
-!- fidokomik [~ja@irc.pirati.cz] has joined #chliv14:51
klipAl Pacino http://www.imagehosting.cz/images/1073410610.jpg :DDD14:53
-!- [TA] [~HELLth@irc.pirati.cz] has joined #chliv15:14
neo 15:51
neoHezký den,15:51
neo 15:51
neomam pro Vás dobrou zprávu, získáváte oběd zdarma pro celou firmu :)15:51
neodamejidlo.cz rules :)15:51
-!- fidokomik [~ja@irc.pirati.cz] has left #chliv []16:07
-!- revenge is now known as zz_revenge16:26
dj-bobr_wrkhele, je dneska schuze nebo neni?16:58
dj-bobr_wrkKedrigern ?16:58
Aktronjj, je17:02
dj-bobr_wrkdiky, na foru budto nic neni nebo jsem slepej a nebo jsem si to nechtic zamutoval17:06
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has joined #chliv17:13
-!- dj-bobr_wrk [~webchat@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Page closed]18:03
-!- [TA] [~HELLth@irc.pirati.cz] has quit [Remote host closed the connection]18:12
-!- [TA] [~HELLth@irc.pirati.cz] has joined #chliv18:12
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv18:32
-!- dj_bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv18:47
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]18:49
-!- Aktron [~webchat@regp.jan.louzek] has quit [Quit: Page closed]19:01
-!- dj_bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]19:40
neohelou19:53
klipMartin Švadlenka - Bakala je v překladu kunda. Tak to vystřihávaj, no. https://www.facebook.com/video.php?v=814477015290341 / http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000101113 6. minuta :DDD19:58
-!- dj-bobr-mobile [~dj-bobr-m@irc.pirati.cz] has joined #chliv20:04
-!- dj-bobr-mobile is now known as dj-bobr_pyce20:06
@blondieJebać https://i.imgflip.com/bh815.jpg20:09
kliphttps://i.imgflip.com/bh815.jpg :)20:09
dj-bobr_pycenapadl me luxusni verejne prospesny projekt do PaRo20:12
dj-bobr_pycevygumovat modre cary na silnicich a preskrtnout (zneplatnit) svisle dopravni znaceni k modrym zonam20:13
dj-bobr_pyceje nekde definovano, ze musi byt projekt legalni? :)20:14
-!- dj-bobr_pyce [~dj-bobr-m@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]21:01
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv21:28
-!- tardis [~chatzilla@irc.pirati.cz] has joined #chliv21:31
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Quit: dj-bobr]21:35
-!- [TA] [~HELLth@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]22:06
-!- [TA] [~HELLth@irc.pirati.cz] has joined #chliv22:20
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has left #chliv []22:28
-!- tardis [~chatzilla@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Of all the nine lives I´ve lived, this is the worst.]22:41
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv22:58
--- Log closed Fri Nov 28 00:00:46 2014

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!