Monday, 2014-12-15

--- Log opened Mon Dec 15 00:00:18 2014
-!- fidokomik [~ja@irc.pirati.cz] has joined #chliv01:12
-!- huliGEN [uid28645@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Connection closed for inactivity]03:39
-!- fidokomik [~ja@irc.pirati.cz] has left #chliv []04:27
-!- Hygroscopa [~chatzilla@irc.pirati.cz] has quit [Quit: ChatZilla 0.9.91 [Firefox 32.0.3/20140923175406]]06:50
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]09:28
-!- [TA] [~HELLth@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]09:37
-!- dj-bobr_wrk [~webchat@irc.pirati.cz] has joined #chliv10:16
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has joined #chliv17:44
-!- dj-bobr_wrk [~webchat@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Page closed]17:57
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv18:33
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Quit: dj-bobr]18:43
next_ghostetalon, Kedrigern: webová část Erbena je konečně ve stavu, kdy už něco kloudnýho zobrazuje, jestli máte někde na serveru pár set mega místa, tak by se to mohlo nainstalovat jako pre-alfa demo pro potenciální vývojáře18:54
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv19:44
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]20:15
-!- [TA] [~HELLth@irc.pirati.cz] has joined #chliv20:18
[TA]etalon: potrebuju tu desku takze off21:42
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv22:02
etalon[TA]: opravdu to nepocka jo?22:12
etalon[TA] mohu te tedy poprosti abys popsal SATA kabliky, jjinak to nedam dohromady.22:13
etalon[21:21] <etalon> rozumim... co takhle... behem zitra ji necham vymontovat, pokud ne, muzes to nechat zaridit ty ve stredu.22:23
[TA]deal22:24
etalondekuji.22:24
[TA]kill your self22:25
-!- [TA] was kicked from #chliv by blondie [rado se stalo]22:27
-!- [TA] [~HELLth@irc.pirati.cz] has joined #chliv22:30
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has left #chliv []22:48
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]22:51
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv23:39
-!- huliGEN [uid28645@irc.pirati.cz] has joined #chliv23:46
--- Log closed Tue Dec 16 00:00:18 2014

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!