Wednesday, 2014-12-24

--- Log opened Wed Dec 24 00:00:47 2014
-!- etalon`away is now known as etalon01:40
-!- next_ghost [~next_ghos@irc.pirati.cz] has joined #chliv10:20
-!- klip [klip@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]11:06
-!- revenge [~webchat@irc.pirati.cz] has joined #chliv12:00
-!- clone [~webchat@irc.pirati.cz] has joined #chliv13:07
-!- dj_bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Quit: dj_bobr]15:15
-!- clone [~webchat@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]15:29
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv15:45
-!- klip [klip@irc.pirati.cz] has joined #chliv15:46
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Quit: dj-bobr]15:50
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv15:59
-!- dj_bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv16:06
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]16:08
-!- dj_bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Read error: Connection reset by peer]16:35
-!- SUKUBA [~sukuba@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Leaving]18:26
-!- SUKUBA [~sukuba@irc.pirati.cz] has joined #chliv18:26
-!- etalon is now known as etalon`away19:57
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv20:02
-!- SUKUBA [~sukuba@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Leaving]21:19
-!- adolfNEGR [~webchat@clen.adam.cernoch] has joined #chliv21:50
adolfNEGRbaf!21:50
dj-bobrlag :|21:51
-!- AdolfNegr1 [~Adium@irc.pirati.cz] has joined #chliv21:55
AdolfNegr1dostali jste taky ponožky?21:56
adolfNEGRjá jo21:57
-!- adolfNEGR [~webchat@clen.adam.cernoch] has quit [Quit: Page closed]21:57
dj-bobrvy mate problemy21:58
AdolfNegr1já mam ponožky! :-) takže už žádnej problém...21:58
revengeproc problemy bobre? 21:59
revengednes je fajn day..21:59
dj-bobrvsak jo21:59
dj-bobrpo ctvrt roce se vidim s mati, dal jsem si s ni pivo, zdrbnul svet21:59
dj-bobrco chtit vic..21:59
revengegood.. s tim bych mel problem :D22:00
-!- dj_bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv22:01
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]22:04
-!- dj_bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Quit: dj_bobr]22:32
mmnMuhehe. Rozhodčí řád hadr.22:56
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv23:11
-!- AdolfNegr1 [~Adium@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Leaving.]23:23
--- Log closed Thu Dec 25 00:00:49 2014

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!