Saturday, 2015-01-17

--- Log opened Sat Jan 17 00:00:21 2015
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv03:28
-!- dj_bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv03:36
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Read error: Connection reset by peer]03:38
-!- dj_bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]03:40
-!- etalon is now known as etalon`away09:25
-!- Kekkonen [~president@irc.pirati.cz] has quit [Remote host closed the connection]12:18
-!- Kekkonen [~president@irc.pirati.cz] has joined #chliv12:19
-!- mmn [~mmn@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]12:22
-!- mmn [~mmn@irc.pirati.cz] has joined #chliv12:23
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv13:11
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]13:19
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv13:22
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Quit: dj-bobr]13:49
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv13:58
-!- etalon`away is now known as etalon14:27
etalondj-bobr: jojo, budu tu :)14:38
dj-bobrsupr, zavolam a nejak se domluvime14:53
etalonznamenite15:08
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]15:26
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv16:25
-!- dj_bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv16:29
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Ping timeout: 240 seconds]16:31
-!- dj_bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Read error: Connection reset by peer]16:57
-!- shadow [~webchat@irc.pirati.cz] has joined #chliv17:28
-!- shadow [~webchat@irc.pirati.cz] has quit [Quit: Page closed]17:31
blondiestanovy - Velikost Skupiny členů pro svolání jednání CF : Členské podněty - Strana 319:12
etalonklip: https://forum.pirati.cz/post378097.html#p37809719:12
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv19:47
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Quit: dj-bobr]20:03
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has joined #chliv21:03
-!- dj-bobr [~dj-bobr@irc.pirati.cz] has quit [Quit: dj-bobr]22:11
--- Log closed Sun Jan 18 00:00:51 2015

Generated by irclog2html.py 2.13.1 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!